Bài 16. Sếp Tư Cang của Ẩn cũng kể chuyện láo!

Chương 6. Vĩ thanh

Bài 16. Sếp Tư Cang của Ẩn cũng kể chuyện láo!

  1. Tư Cang là ai?

Continue reading Bài 16. Sếp Tư Cang của Ẩn cũng kể chuyện láo!

Bài 15. “Ung thư tuyến giáp” cướp đi mạng sống của Bob Shaplen chỉ có thể là do bị nhiễm phóng xạ liều cao

  1. Bằng chứng và phân tích.
  2. Bằng chứng:
  3. Phóng xạ chắc chắn gây ung thư tuyến giáp.

Continue reading Bài 15. “Ung thư tuyến giáp” cướp đi mạng sống của Bob Shaplen chỉ có thể là do bị nhiễm phóng xạ liều cao

Bài 14. Ung thư tuyến giáp không ảnh hưởng tới mạng sống

Bằng chứng và phân tích.   

  1. xảy ra chủ yếu ở những vùng thiếu iod.

Continue reading Bài 14. Ung thư tuyến giáp không ảnh hưởng tới mạng sống

Bài 13. Một thắc mắc chết người hay chuyện: Đòi gặp riêng Ẩn – Ngài Robert Shaplen – một nhà báo kỳ cựu của báo New Yorker Times – Bạn thân của Ẩn đã mất mạng, mà CIA, FBI không hề nghi ngờ!

  1. Một câu ở bài báo khiến tôi rùng mình sợ hãi.

Khi viết về Phạm Xuân Ẩn, ở nội dung sau: (Đính kèm dưới đây), Continue reading Bài 13. Một thắc mắc chết người hay chuyện: Đòi gặp riêng Ẩn – Ngài Robert Shaplen – một nhà báo kỳ cựu của báo New Yorker Times – Bạn thân của Ẩn đã mất mạng, mà CIA, FBI không hề nghi ngờ!

Bài 12. Cái chết đáng ngờ của Bop Shaplen

Chương 5. Thắc mắc về Ẩn – Một nhà báo Mỹ đã bị đầu độc mà chết.

Bài 12. Cái chết đáng ngờ của Bop Shaplen. Continue reading Bài 12. Cái chết đáng ngờ của Bop Shaplen

Bài 11. Dựng Ẩn là âm mưu của cả chế độ và Cái chết của một Diễn Viên đóng xong vở kịch!

“Khi màn kịch giả trá hạ xuống là lúc diễn viên chính phải chết!”

  1. Dựng Ẩn là âm mưu của cả chế độ.
  2. Bác Hồ xúc động bác Giáp … hài lòng mà tấm tắc:

Continue reading Bài 11. Dựng Ẩn là âm mưu của cả chế độ và Cái chết của một Diễn Viên đóng xong vở kịch!

Bài 10. Hai chọn lựa: Làm“Thiếu tướng và phong danh hiệu Anh hùng.” Hoặc đi tù và rất có thể chết trong lao ngục! Ông chọn đi

Chương 4. Luận về cách làm của bọn quỷ.

Bài 10.  Hai chọn lựa: Làm“Thiếu tướng và phong danh hiệu Anh hùng.” Hoặc đi tù và rất có thể chết trong lao ngục! Ông chọn đi. Continue reading Bài 10. Hai chọn lựa: Làm“Thiếu tướng và phong danh hiệu Anh hùng.” Hoặc đi tù và rất có thể chết trong lao ngục! Ông chọn đi

Bài 9. Siêu điệp viên đã làm “Vua xúc động, Chúa hài lòng”

Nhưng: Sau 30/4 thì Ẩn lại… Sợ?

  1. Quan hệ với các Xếp CS: Vua xúc động, Chúa hài lòng

(Xem bài CIA bị mù, và bài Dựng Ẩn là âm mưu của cả một chế độ) Continue reading Bài 9. Siêu điệp viên đã làm “Vua xúc động, Chúa hài lòng”

Bài 8. Tháng 4 – Ẩn… đưa vợ con chạy trốn!

Bài 8. Tháng 2 Siêu Ẩn vẫn… dự họp cùng ủy viên Bộ Chính Trị!

          Nhưng: Continue reading Bài 8. Tháng 4 – Ẩn… đưa vợ con chạy trốn!

Bài 7. Thành Tích và bị Giám sát – Hay chuyện Công thần của chế độ thành Tội phạm suốt đời không ân giảm!

Chương 3. Cộng sản ăn cháo đá bát – Ẩn có công lớn mà lại nghi ngờ, giám sát.

       Bài 7. Thành Tích và bị Giám sátHay chuyện Công thần của chế độ thành Tội phạm suốt đời không ân giảm! Continue reading Bài 7. Thành Tích và bị Giám sát – Hay chuyện Công thần của chế độ thành Tội phạm suốt đời không ân giảm!