Bài 17. Những Bí ẩn cần giải tiếp

  1. Sự kiện tết Mậu Thân!

“…Rạng sáng 31 tháng 1, khoảng gần tám mươi ngàn lính chính quy và du kích quân Bắc Việt tấn công vào hơn một trăm thành phố khắp miền Nam Việt Nam. Continue reading Bài 17. Những Bí ẩn cần giải tiếp