Bài 3. Hồ Chí Minh kể không đúng những người bạn của Nguyễn Ái Quốc

I. Nhận xét:

1. Hồ Chí Minh kể không đúng những người bạn của Nguyễn Ái Quốc. Continue reading Bài 3. Hồ Chí Minh kể không đúng những người bạn của Nguyễn Ái Quốc

Bài 5. Bắt Trịnh Quốc Khánh – Phá tình báo Anh, Cứu ông hoàng Norodom Sihanouk Và xóa 7 ổ gián điệp Mỹ – Quá tài!

I. Kể chuyện bắt Trịnh Quốc Khánh – lãnh tụ “Hòa Hảo dân xã” như con trẻ!             

  1. Công việc nguy hiểm.

Continue reading Bài 5. Bắt Trịnh Quốc Khánh – Phá tình báo Anh, Cứu ông hoàng Norodom Sihanouk Và xóa 7 ổ gián điệp Mỹ – Quá tài!

Bài 2. Các người bạn và đồng chí của Nguyễn Ái Quốc qua một văn bản bút tích – Đến 1945 đa số đều bị chết hoặc mất tích

Theo cuốn:  “Vụ Án Nguyễn Ái Quốc ở Hông Kông (1931-1933)”

Bút tích tiếng Việt của Nguyễn Ái Quốc Continue reading Bài 2. Các người bạn và đồng chí của Nguyễn Ái Quốc qua một văn bản bút tích – Đến 1945 đa số đều bị chết hoặc mất tích

Bài 1. Bạn Nguyễn Ái Quốc ở Pháp hầu hết là bị mất tích

Phần III. Diệt Khẩu.

Quyển 5. Hồ Chí Minh – Ác quỷ giết “người thân” (Giết cả họ Nguyễn Sinh của Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch QH VN) để về “Thăm quê”. Continue reading Bài 1. Bạn Nguyễn Ái Quốc ở Pháp hầu hết là bị mất tích

Bài 4. Kể chuyện giải cứu Nguyễn Văn Linh và 9 đặc khu ủy như đùa

  1. Một mình giải cứu Nguyên Văn Linh và 9 đặc khu ủy.
  2. Tay chân thân cận của Tuyến.

Continue reading Bài 4. Kể chuyện giải cứu Nguyễn Văn Linh và 9 đặc khu ủy như đùa