Bài 1. Người yêu của Nguyễn Ái Quốc thì đi tu ở Sài Gòn, đến chết Hồ vẫn không gặp, và người bạn thân thiết của 2 người là Diệp Văn Kỳ thì chết bí ẩn 1945

Chương 2. Bạn Nguyễn Ái Quốc là chết!

Bài 1. Người yêu của Nguyễn Ái Quốc thì đi tu ở Sài Gòn, đến chết Hồ vẫn không gặp, và người bạn thân thiết của 2 người là Diệp Văn Kỳ thì  chết bí ẩn 1945. Continue reading Bài 1. Người yêu của Nguyễn Ái Quốc thì đi tu ở Sài Gòn, đến chết Hồ vẫn không gặp, và người bạn thân thiết của 2 người là Diệp Văn Kỳ thì chết bí ẩn 1945

Bài 7. “Tóm gọn” 35 ổ gián điệp và chuyện “Cục trưởng Cục Tình báo quốc nội biết ý nhường chỗ ”. Mở tủ của Giám đốc Nha Điệp Báo!

  1. Chui vào đầu của “Cục trưởng Cục Tình báo quốc nội.”

“Trong thời gian ở Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo chế độ Sài Gòn, có lúc ông làm trợ lý cho Cục trưởng Cục Tình báo quốc nội, có lúc làm Trưởng ban Đoàn thể phụ trách các đảng phái chính trị.” Continue reading Bài 7. “Tóm gọn” 35 ổ gián điệp và chuyện “Cục trưởng Cục Tình báo quốc nội biết ý nhường chỗ ”. Mở tủ của Giám đốc Nha Điệp Báo!