Bài 1. Bác Hồ giết bố Nguyễn Tấn Dũng – thủ tiêu cả Tỉnh đội rạch Giá

Quyển 34. Bác Hồ giết cha Nguyễn Tấn Dũng, giết bố Trương Tấn Sang và giết cả họ Nguyễn Sinh Hùng, giết bố Nguyễn Chí Vịnh (Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh) và giết cha mẹ một số lãnh đạo chóp bu của Cộng sản Việt Nam hiện nay. Continue reading Bài 1. Bác Hồ giết bố Nguyễn Tấn Dũng – thủ tiêu cả Tỉnh đội rạch Giá

Bài 8. Siêu Điệp viên bị lộ mà không chạy – Chánh văn phòng phủ đặc ủy phải nhờ người nói: Ba Quốc ơi chạy đi! Và chuyện Siêu điệp viên cả làng biết hay chuyện Vợ con – giai cấp tư sản mà kiên cường

  1. Siêu Điệp viên bị lộ – Chánh văn phòng phủ đặc ủy nhờ người nói: Ba Quốc ơi chạy đi!

Chuyện lạ 1: Không ai chỉ huy, cứ làm! Continue reading Bài 8. Siêu Điệp viên bị lộ mà không chạy – Chánh văn phòng phủ đặc ủy phải nhờ người nói: Ba Quốc ơi chạy đi! Và chuyện Siêu điệp viên cả làng biết hay chuyện Vợ con – giai cấp tư sản mà kiên cường

Bài 1. Cộng Sản tiền bối: Nhân vật số 2, số 3, số 4 của Đảng cộng Sản Đông Dương thời Nguyễn Ái Quốc” Đến khi Hồ xuất hiện đều chết hết

“Trước khi trở thành chúa quỷ, đại diện cho những gì xấu xa nhất, Sa-tăng từng là tổng thiên thần do Chúa trời tạo ra, được Chúa yêu quý nhất. Thì Hồ không có cái phần đời ban đầu của quỷ Sa tăng mà chỉ có phần sau của quỷ đó là lúc: Bị ném xuống 18 tầng địa ngục và trở thành chúa quỷ. Từ đó, nó được gọi là Sa-tăng, có nghĩa là sự hủy diệt!” Continue reading Bài 1. Cộng Sản tiền bối: Nhân vật số 2, số 3, số 4 của Đảng cộng Sản Đông Dương thời Nguyễn Ái Quốc” Đến khi Hồ xuất hiện đều chết hết

Bài 1. Xưa khóc Bác Hồ thế nào, giờ Bác Giáp cũng vậy

Nghĩa tử là nghĩa tận, người xưa có nói: Anh Hùng phải sau khi chết mới biết, có lẽ không gì thuyết phục hơn là tôi xin trích đăng các bài báo đã nói về cái chết của Võ Nguyên Giáp, Continue reading Bài 1. Xưa khóc Bác Hồ thế nào, giờ Bác Giáp cũng vậy

Bài 2: Trần Đình Long – Một kỳ cựu CS, biết NAQ nên phải: … Chết! và nỗi Lòng người con – nhà văn Trần Đình Lương – hiện sống ở Úc

A. Bằng chứng và phân tích. 

  1. Trần Đình Long – Một kỳ cựu – Kế cận Tổng Bí thư Đảng CS Đông Dương.

Continue reading Bài 2: Trần Đình Long – Một kỳ cựu CS, biết NAQ nên phải: … Chết! và nỗi Lòng người con – nhà văn Trần Đình Lương – hiện sống ở Úc