Bài 2. Bác Hồ thủ tiêu kỳ cựu ở Tỉnh ủy Kiên Giang – nơi vẫn còn nhiều Cộng sản thời NAQ!

A. Bằng chứng và phân tích.

1. Thủ tiêu Tỉnh ủy Kiên Giang – nơi vẫn còn nhiều kỳ cựu Cộng sản thời NAQ! Continue reading Bài 2. Bác Hồ thủ tiêu kỳ cựu ở Tỉnh ủy Kiên Giang – nơi vẫn còn nhiều Cộng sản thời NAQ!

Bài 9. Công thần Ba Quốc bị giám sát tới lúc chết “Cả chủ nhật và ngày lễ ông vẫn đi làm.” – Thực tế là tù giam lỏng!

Chương  3. Cộng sản ăn cháo đá bát.

Bài 9. Công thần Ba Quốc bị giám sát tới lúc chết “Cả chủ nhật và ngày lễ ông vẫn đi làm.” – Thực tế là tù giam lỏng! Continue reading Bài 9. Công thần Ba Quốc bị giám sát tới lúc chết “Cả chủ nhật và ngày lễ ông vẫn đi làm.” – Thực tế là tù giam lỏng!

Phụ Bài 2. Bạn thân của Trương Vân Lĩnh – đều bị giết hết (Như là cuộc diệt khẩu vậy), Nguyễn Tạo mới không phải là Nguyễn Tạo cũ – bạn Trương Vân Lĩnh

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Bạn bè của Trương Vân Lĩnh

“Ngày 4/12/1942, Trương Vân Lĩnh cùng đồng chí Chu Huệ, Trần Hữu Doánh và Nguyễn Tạo vượt ngục trở về hoạt động cách mạng. ” (Xem bài 2) Continue reading Phụ Bài 2. Bạn thân của Trương Vân Lĩnh – đều bị giết hết (Như là cuộc diệt khẩu vậy), Nguyễn Tạo mới không phải là Nguyễn Tạo cũ – bạn Trương Vân Lĩnh

Bài 2. Trương Vân Lĩnh – Cộng Sản tiền bối thời Nguyễn Ái Quốc – Nhân vật thứ 4 của Đảng CS Đông Dương (1 trong 3 người còn lại của 9 người hạt giống đầu tiên) – bị nghi là phản bội – chết bí hiểm năm 1945

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Trương Vân Lĩnh – Cộng Sản tiền bối thời Nguyễn Ái QuốcNhân vật thứ 4 của Đảng CS Đông Dương – “Người có công cứu Hồ”. (Xem bài 1)

Continue reading Bài 2. Trương Vân Lĩnh – Cộng Sản tiền bối thời Nguyễn Ái Quốc – Nhân vật thứ 4 của Đảng CS Đông Dương (1 trong 3 người còn lại của 9 người hạt giống đầu tiên) – bị nghi là phản bội – chết bí hiểm năm 1945

Bài 2: Thượng nghị sĩ McCain ca ngợi

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời. Ông là một chiến lược gia quân sự lỗi lạc, người từng nói với tôi rằng chúng ta là ‘kẻ thù đáng trọng'”, Hill dẫn lời McCain hôm nay viết trên mạng xã hội Twitter. Continue reading Bài 2: Thượng nghị sĩ McCain ca ngợi

Bài 3. Trương Thái Lôi – Bạn thân NAQ – chết bí ẩn – Cùng những người bạn khác

A. Nhận xét: Lý do và thời điểm chết của Trương Thái Lôi dưới đây là do quỷ nói vậy! Chỉ có Sự Thật là: Trương là bạn thân thiết của NAQ – Bằng chứng là chụp ảnh cùng NAQ – Và Sự Thật là Trương đã chết vào thời điểm NAQ đã chết! Continue reading Bài 3. Trương Thái Lôi – Bạn thân NAQ – chết bí ẩn – Cùng những người bạn khác