Bài 3. Lâm Đức Thụ nhân vật số 2 của đảng cộng sản Đông Dương bị cộng sản thời Hồ Chí Minh kết tội …Phản Bội – bị dân quân đập chết năm 1947, vợ con mất tích

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Lâm Đức Thụ nhân vật số 2 của đảng cộng sản Đông Dương.

Như ở bài 1.1 chương 2 ta đã biết Lâm Đức Thụ là 1 trong 9 hạt nhân đầu tiên của Cộng sản Việt Nam là trưởng nhóm Tâm Tâm Xã, là “Trong số những người sáng lập có Lam, sau này trở thành Tổng thư ký Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hội

Ở văn bản 1 và 2 dưới đây đã xác nhận Lâm Đức Thụ là “Chủ tịch Đại hội” của Đại hội “Việt Nam Thanh niên Cách mệnh đồng chí Hội

Như vậy chắc chắn Lâm Đức Thụ là nhân vật thứ 2 của Đảng Cộng Sản Đông Dương!

  1. Lâm Đức Thụ bị coi là phản động.

– Ở văn bản 1 dưới đây, phần chú thích ghi: “7) Lâm: Lâm Đức Thụ, tức Trương Công Viễn… Về sau làm mật thám cho thực dân Pháp (B.T).

– Ở văn bản 3 dưới đây, phần chú thích ghi: “Lâm Đức Thụ9), …

  1. Lâm Đức Thụ sau đó đã trở thành tên chỉ điểm cho mật thám Pháp…
  1. Lâm Đức Thụ không được xử án mà bị “dân quân giết tại quê hương ”.

“Năm 1947, do bị phát hiện là chỉ điểm, mật thám, tay sai cho Pháp, Lâm Đức Thụ bị dân quân giết tại quê hương làng Vũ Trung, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình.” (Văn bản 4)

Việc Lâm Đức Thụ có đúng là bị “dân quân giết tại quê hương …” hay không thì hiện cũng không có một văn bản nào của Đảng Cs VN xác nhận, thông tin trên chỉ do trang vi.wikipedia.org ghi lại mà thôi, tuy nhiên có một sự thật là: Sau đó ông không xuất hiện như một người còn sống!

Việc Lâm Đức Thụ có đúng là Phản động hay không thì ta chưa biết, nhưng ông ta không được đưa ra xét xử công khai ở bất kỳ một tòa án nào đó là một điều khuất tất!

Việc đối xử với Đồng đội khuất tất như trên chỉ có ở một băng đảng Mafia mà thôi.

  1. Về “một quyển ảnh” do Lâm Đức Thụ cung cấp cho Pháp.

Một bài báo mạng có nói là “có một quyển ảnh” do Lâm Đức Thụ cung cấp cho Pháp để rồi 1947 cho ông ta là phản bội rồi xử tử ông ta không qua xét xử là không thỏa đáng vì việc này diễn ra từ trước 1935!

Và trong văn bản 5 dưới đây (Thư gửi các đồng chí Ban Chấp ủy Quốc tế Cộng sản, Ngày 31 tháng 3 năm 1935) cũng chỉ nói: “Tại sở mật thám, có một quyển ảnh (kèm theo là tiểu sử và đặc điểm) về những người cách mạng mà cảnh sát chưa bắt được. ” mà không nói là do Lâm Đức Thụ cung cấp!

  1. Lâm Đức Thụ đã có vợ.

“Lý Thụy bố trí một cuộc gặp mặt các nhân vật chủ chốt của Tâm Tâm xã như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong… tại Huệ Quần y xã. Đây là hiệu thuốc của vợ chồng Nguyễn Công Viễn (sau đổi tên là Lâm Đức Thụ) đặt cạnh khu Đông Sơn, thành phố Quảng Châu. ” (Văn bản 6)

Nhận xét: Vợ con ông LĐT đâu rồi? Sau 1945 sống ra sao?

Thế mới thật là:  Số 2 hiển hách ông ơi

                        Một dòng họ lớn bây giờ tan hoang

                        Phản bội chứng cứ ở đâu?

                        Sao không xét xử cho tường trắng đen?

                        Dân quân đập cái chết tươi

                        Số 2 của Đảng – đau lòng không dân?

                        Giờ đây hỏi nhỏ câu này:

                        Vợ con đâu hết hay ma diệt rồi?

Thắc mắc: Nguyễn Công Thu – kỳ cựu cộng sản, em trai của Lâm Đức Thụ (Nguyễn Công Viễn) có số phân ra sao? Xem phụ bài 3 sẽ rõ.

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Thư của những người cộng sản Đông Dương1, nhận ngày 20-10-1929

Văn kiện đảng toàn tập
Tập 1 (1930)

19/06/2003

http://123.30.190.43/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=&id=BT1960365731

http://cn.cpv.org.vn/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=150967

Giai cấp vô sản: Giai cấp vô sản Đông Dương tồn tại đã từ lâu, nhưng không đông và không tập trung như vô sản các nước tiên tiến như Đức, Pháp, ấn Độ, v.v..

…Cuộc hội nghị đã bàn đến một vấn đề quan trọng nhất tức là vấn đề thành lập một Đảng Cộng sản. Lâm 7 phản đối vấn đề này, nhưng đa số đại biểu không phản đối và còn tán thành việc tổ chức Đảng Cộng sản và quyết định Việt Nam Cách mệnh Thanh niên không thể chuyển thành Đảng Cộng sản, vấn đề thành lập Đảng Cộng sản không thể đem ra bàn ở Đại hội được.

(Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.Bản dịch từ liếng Pháp.)

1)Thư của chi bộ Đảng Cộng sản An Nam (An Nam Cộng sản Đảng) ở Trung Quốc gửi cho Quốc tế Cộng sản (B.T). 

7) Lâm: Lâm Đức Thụ, tức Trương Công Viễn… Về sau làm mật thám cho thực dân Pháp (B.T). 

(Văn bản 2)

Đông Dương Cộng sản Đảng (Đảng cũ)

Ngày 19/6/2003. Cập nhật lúc 16h 4′

(Đảng cũ) 2

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=150970

…Đại hội thứ nhất7 họp hồi tháng nǎm 1929, ở Hương Cảng. Có 4 đại biểu của Bắc Kỳ, 3 của Trung, 3 của Nam, 2 của Xiêm và 2 của Tàu. Đoàn đại biểu Bắc Kỳ định làm sao giựt được quyền Ban Trung ương của Đảng Thanh niên về tay những người cộng sản để lập ra Đảng Cộng sản. Nhưng vì nhiều lẽ nênkế hoạch mà đại biểu đã định ra không thể thực hành được. Bởi vậy nên đại biểu Bắc Kỳ định thảo ra kế hoạch khác. Bây giờ không cố cướp Trung ương vào tay mình nữa, nhưng chỉ đem ra Đại hội vấn đề tổ chức Đảng Cộng sản. Nhưng Chủ tịch Đại hội bác đi, bảo rằng ấy là Đại hội của Đảng Thanh niên và ở Đại hội chỉ bàn những vấn đề ǎn nhập với Đảng Thanh niên thôi. Vậy là vấn đề lập Đảng Cộng sản bị bác đi. Lúc bấy giờ ba đại biểu Bắc Kỳ8 bèn bỏ Đại hội mà trở về Bắc, để bắt đầu công tác và cố chiếm lấy hết thảy những cơ quan chỉ đạo của Đảng Thanh niên. Còn Đảng Thanh niên thời vẫn tiếp tục họp Đại hội trong hơn một tuần lễ.

 (Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Tiếng Việt,)

1) Đây là tài liệu viết về Đông Dương Cộng sản Đảng cuối nǎm 1929, đầu nǎm 1930 của một cán bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (chưa rõ tên) (B.T).

4) Bốn đồng chí: Trần Vǎn Cung (Quốc Anh), Ngô Gia Tự, Dương Hạc Đính (Hoàng Hạc), Nguyễn Tuân (Kim Tôn). Nguyễn Tuân và Dương Hạc Đính sau bị địch bắt, khai báo (B.T).

(Văn bản 3)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT2171237006

Chương II

Ngày 20/7/2012. Cập nhật lúc 10h 40′

TRỞ THÀNH NHÀ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CHUYÊN NGHIỆPVÀ NHỮNG NĂM THÁNG TRONG LAO TÙ ĐẾ QUỐC 

  1. Trở thành nhà cách mạng chuyên nghiệp

Mùa thi năm 1927, được ông Nguyễn Duy Tiềm – một người họ hàng (ở số nhà 41 phố Hàng Trống – Hà Nội) đỡ đầu Nguyễn Văn Cừ chia tay với các học trò làng Chõ, lên Hà Nội dự thi vào Trường Bảo hộ (Lycee du Protectorat). Trường Bảo hộ – còn được gọi là Trường Bưởi – là trường trung học lớn nhất miền Bắc lúc bấy giờ.

…tháng 5-1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã triệu tập Đại hội lần thứ nhất8 tại Hương Cảng (Trung Quốc).

Tại Đại hội, đoàn đại biểu Bắc Kỳ do Trần Văn Cung và Ngô Gia Tự dẫn đầu, đã phân tích những điều kiện chủ quan và khách quan đã chín muồi cho việc thành lập một Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong trào cách mạng. Đồng thời chỉ ra sự hạn chế của tổ chức Thanh niên trước yêu cầu phát triển của lịch sử, do đó cần thiết phải thành lập Đảng Cộng sản – một hình thức tổ chức chính trị mới, khả dĩ gánh vác được sứ mạng lịch sử để tiếp tục đưa phong trào đi lên. Tuy nhiên, do sự thao túng, phản đối của một số phần tử cơ hội trong Ban tổ chức (điển hình là Lâm Đức Thụ9), Đại hội không đi đến kết quả và đoàn đại biểu Bắc Kỳ tuyên bố rút lui khỏi Đại hội.

  1. Lâm Đức Thụ sau đó đã trở thành tên chỉ điểm cho mật thám Pháp.

(Văn bản 4)

Lâm Đức Thụ (18901947) http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%A5

Lâm Đức Thụ (18901947) là người hoạt động cách mạng chống Pháp rồi trở thành chỉ điểm cho mật thám Pháp[1], người được cho là đã bán đứng Phan Bội Châu cho thực dân Pháp [2] và cũng là người mai mối Tăng Tuyết Minh cho Nguyễn Ái Quốc[3].

Lâm Đức Thụ tên thật là Nguyễn Công Viễn, còn có biệt danh là Trương Béo hoặc bí danh là Hoàng Chấn Đông, quê ở Thái Bình, con trai cụ tú tài Nguyễn Hữu Đàn và là cháu nội nhà nho yêu nước Nguyễn Mậu Kiến. Lâm Đức Thụ thi đỗ đầu xứ, nên còn gọi là Đầu xứ Viễn. Năm 1912, Lâm Đức Thụ gia nhập Việt Nam Quang phục Hội của cụ Phan Bội Châu. Năm 1923, do bất mãn với tư tưởng bảo thủ của cánh già, Lâm Đức Thụ cùng với một số thanh niên nhiệt huyết như : Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Giãng Khanh, Đặng Xuân Hồng…đã ly khai Việt Nam Quang phục Hội lập một đoàn thể cấp tiến hơn gọi là Tâm Tâm Xã. Năm 1925, Lâm Đức Thụ và một số đồng chí sáng lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, tổ chức cách mạng thoát thai từ tổ chức Tâm tâm xă. Lâm Đức Thụ có một người vợ Trung quốc tên là Lý Huệ Quần (có tài liệu gọi là Lương Huệ Quần). Ngôi nhà của gia đình Lý Huệ Quần tại đường Văn Minh, Quảng Châu là nơi thế hệ cách mạng đầu tiên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội trú ngụ và huấn luyện lý thuyết cách mạng, công tác vận động quần chúng. Năm 1947, do bị phát hiện là chỉ điểm, mật thám, tay sai cho Pháp, Lâm Đức Thụ bị dân quân giết tại quê hương làng Vũ Trung, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình.

(Văn bản 5)

Thư gửi các đồng chí Ban Chấp ủy Quốc tế Cộng sản

Ngày 31 tháng 3 năm 1935

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT381138846

…4. Tại sở mật thám, có một quyển ảnh (kèm theo là tiểu sử và đặc điểm) về những người cách mạng mà cảnh sát chưa bắt được. Ở trang đầu quyển ảnh, có tên của những người cộng sản đáng sợ: Lítvinốp, Min (đã phản bội), Xinhitrơkin, Hồ Nam, Svan và một đồng chí của Bắc Kỳ…

BAN CHỈ HUY Ở NGOÀI

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

(Tài liệu tiếng Pháp, lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.)

(- Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.5, tr.190-204.)

(Văn bản 6)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hồ Tùng Mậu

7/1/2009

http://www.ngheandost.gov.vn/JournalDetail/ar261_Chu_tich_Ho_Chi_Minh_voi_Ho_Tung_Mau.aspx

…Nguyễn Ái Quốc sau sự kiện chính trị “yêu sách 8 điểm” tại hội nghị Véc-Xây đã trở thành ngôi sao Bắc Đẩu có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với những trái tim yêu nước trẻ tuổi Việt Nam. Được gặp Nguyễn Ái Quốc là niềm mong ước cháy bỏng của họ trên hành trình tìm đường cứu nước. Giữa lúc ấy, ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc mang tên Lý Thụy tới Quảng Châu với danh nghĩa phiên dịch cho cố vấn Liên Xô Bôrôđin.

Qua một số nhà yêu  nước ở Quảng Châu, Lý Thụy nhanh chóng nắm được khá đầy đủ tình hình hoạt động của Tâm Tâm xã. Lấy tư cách là phóng viên hãng thông tấn Rôxta – Liên Xô, Lý Thụy bố trí một cuộc gặp mặt các nhân vật chủ chốt của Tâm Tâm xã như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong… tại Huệ Quần y xã. Đây là hiệu thuốc của vợ chồng Nguyễn Công Viễn (sau đổi tên là Lâm Đức Thụ) đặt cạnh khu Đông Sơn, thành phố Quảng Châu. Mặt tiền của Huệ Quần y xã là quầy bán thuốc và bốc thuốc, phía sau là dãy nhà có phòng rộng. Các bạn của Lâm Đức Thụ thường gặp nhau ở đấy. Sau cuộc đối thoại cởi mở và chân thành, Lý Thụy thấy rõ Tâm Tâm xã gồm những người yêu nước thiết tha có khuynh hướng mới đầy sức vươn lên…

1 2 3

2 thoughts on “Bài 3. Lâm Đức Thụ nhân vật số 2 của đảng cộng sản Đông Dương bị cộng sản thời Hồ Chí Minh kết tội …Phản Bội – bị dân quân đập chết năm 1947, vợ con mất tích”

  1. Pingback: SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: QUYỂN 9. BÀI 3. LÂM ĐỨC THỤ NHÂN VẬT SỐ 2 CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG BỊ CỘNG SẢN THỜI HỒ CHÍ MINH KẾT TỘI …PHẢN BỘI – BỊ DÂN QUÂN ĐẬP CHẾT NĂM 1947,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s