Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại đại hội thi đua anh hùng phần 1 – 1962

Đề nghị bạn đọc nghe rồi bình luận:

Đúng Tiếng Nghệ (x)

Không đúng tiếng Nghệ (y)

Người Việt nói (z)

Người ngoại quốc nói tiếng việt (v)

Tổng hợp kết quả: (x) – (y) – (z) – (v)

One thought on “Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại đại hội thi đua anh hùng phần 1 – 1962”

  1. Giọng nói trong video này giống như đang cố giả giọng HCM nhưng giả quá dở. Lừa bịp nhưng thất bại thảm hại.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s