Bài 1. Anh ruột NAQ còn trẻ đã chết – Ngày mất Hồ rảnh rỗi nhưng không về viếng!

Chương 3. Hồ giết “Anh Chị” và cả họ Nguyễn Sinh của Nguyễn Sinh Hùng (Chủ tịch QH VN) để về “Thăm quê”.

Bài 1.  Anh ruột NAQ còn trẻ đã chết – Ngày mất Hồ rảnh rỗi nhưng không về viếng!

Lời dẫn. Ngày đó không một ai đến chia buồn với Hồ – rằng: Chúng con đau buồn vì anh của cụ đã mất!

Tất cả bọn Hồ đều như không có sự kiện này xảy ra!

  1. Bằng chứng và phân tích.

– Anh ruột NAQ còn trẻ đã chết: “Cụ từ trần ngày 15/10/1950 (tức 23/8 Canh Dần) tại làng Kim Liên, hưởng thọ 62 tuổi.(Văn bản 1)

– Anh ruột NAQ còn khỏe đã vội mất!

“…Trong những ngày hừng hực không khí cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Nam Đàn, đầu đội mũ calô, vai khoác súng gỗ, bác Nguyễn Sinh Khiêm đã hăng hái cùng với nhân dân địa phương đi diễu hành biểu dương lực lượng cách mạng.

Năm 1946, sau khi cô Nguyễn Thị Thanh ở Hà Nội về, bác Nguyễn Sinh Khiêm lên đường từ Nghệ An ra Hà Nội. Lúc đầu bác đi bộ từ huyện Nam Đàn ra ga Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu quãng đường ước chừng 70 cây số. ” (Văn bản 3)

– Bon quỷ quảng cáo:

“Lúc bác lấy vé tàu từ ga Cầu Giát, nhiều bà con ở đây đã chạy đến vây kín lấy bác, ai cũng khẳng định đây chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh cải trang để vi hành.

…Tàu đến ga Hàng Cỏ – Hà Nội, cụ Nguyễn Sinh Khiêm vừa bước ra khỏi cổng ga thì đồng bào ở đây lại nhanh chóng ùa đến vây kín. Đông đảo bà con Hà Nội cứ khẳng định đây là Cụ Hồ cải trang để vi hành xem xét tình hình. …” (Văn bản 3)

– Ngày “Anh ruột” mất Hồ rảnh rỗi nhưng không về viếng!

Suốt từ ngày 11/10 – 23/10 năm 1950 Hồ rảnh rỗi.  Ngày đó không một ai đến chia buồn với Hồ – rằng: Chúng con đau buồn vì anh của cụ đã mất! (Văn bản 2)

– “Nghe tin anh Cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. …9/11/1950, Chí Minh” (Văn bản 3)

Nhận xét: 62 tuổi chưa được gọi là chết già!

Cách đó 4 năm ông vẫn còn đi bộ “ước chừng 70 cây số” để lên tàu 1 mình ra thăm Hồ!

Và sao bọn quỷ cứ phải quảng cáo mãi “khẳng định đây chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh ”? Chính là cũng quảng cáo giống như cái Sẹo ở tai mà thôi! (Xem quyển 1, chương 4)

25 ngày sau mới gửi điện “Chia buồn”!

Điện chia buồn khi chị mất đâu???

Hồ gửi mấy chữ như phúng điếu người dưng vậy!

Không một ai tới chia buồn với H sao??? “Anh cả” “Lãnh Tụ” mất cơ mà???

Biên niên sử sau này thấy có bức thư đó thì ghi lại, chứ thực ra lúc đó theo biên niên sử thì mọi chuyện diễn ra như hàng ngày vẫn thế! Không có ai biết “Anh cả” của “B” mất!

  1. Tài liệu nghiên cứu

(Văn bản 1)

Những cuộc gặp cảm động của Bác Hồ với người thân

http://vnca.cand.com.vn/Tu-lieu-van-hoa/Nhung-cuoc-gap-cam-dong-cua-Bac-Ho-voi-nguoi-than-324727/

Đúng như dự đoán của Bác, mãi 11 năm sau, năm 1957 Bác mới về thăm quê lần đầu tiên. Sau lần gặp gỡ với Bác Hồ, ông cả Khiêm vui vẻ trở về sống ở Kim Liên. Ông sống trong tình yêu thương của nhân dân, được chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo. Ông từ trần ngày 15 tháng 10 năm 1950 tại làng Kim Liên, hưởng thọ 62 tuổi.

Sau khi nhận được tin, Bác Hồ đang bận công tác xa, không thể về được nên đã chuyển bức điện …: “Nghe tin anh Cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. …

Kim Oanh

(Văn bản 2)

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 4 (Học viện CTQG HCM – Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, NxbCTQG)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT3031037568

Năm 1950 – T ừ tháng 7 đến tháng 12

Ngày 29/3/2010. Cập nhật lúc 10h 34′

…Tháng 10, ngày 11

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại đoàn Thất Khê (Đại đoàn 308).

Nói chuyện với cán bộ và chiến sĩ, Người phân tích tình hình thế giới, trong nước, ý nghĩa thắng lợi của Chiến dịch Biên giới. Người nhắc nhở một số cán bộ không nên bắt chước lối ăn mặc của địch dây dợ lằng nhằng ở vai, ở túi…

– Phạm Chí Nhân: Điện Biên Phủ – lắng đọng và suy ngẫm, Nxb. Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 1994, tr. 36.

Tháng 10, ngày 12

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi ông Phan Phác, Tổng Tham mưu phó, trực tiếp phụ trách Ban tham mưu Mặt trận Biên giới, yêu cầu đưa Người đến gặp nhóm sĩ quan cao cấp Pháp vừa bị ta bắt trong chiến dịch…

– Bút tích bức thư. Bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

– Bác Hồ gặp các tù binh sĩ quan Pháp trong Chiến dịch Biên giới, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 22, tháng 10-1987.

Tháng 10, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ, gửi thư cám ơn và khen ngợi đồng bào Cao – Bắc – Lạng nhân dịp chiến thắng Biên giới…

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 6, tr. 104-105.

Tháng 10, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Hội nghị tổng kết Chiến dịch Lê Hồng Phong II 15)

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 6, tr. 108-112.

Tháng 10, ngày 30

Trong Lời kêu gọi và khuyên nhủ các chiến sĩ, đăng trên báo Sự thật, số 147, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: …

– Báo Sự thật, số 147, ngày 30-10-1950.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 6, tr. 106-107.

Tháng 10, khoảng cuối tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Bệnh viện Thuỷ Khẩu 16).

Người đi một vòng qua cả ba khu điều trị, đến tận giường thăm hỏi từng thương binh bất động. …

– Lịch sử Quân y viện 108 anh hùng, Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam, 1990, tr. 15.

Tháng 11, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng tới Đại nguyên soái Xtalin nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 149/SL, bổ nhiệm Phó Văn phòng Phủ Thủ tướng.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 6, tr. 113.

– Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 150/SL, về việc giam giữ phạm nhân và trách nhiệm của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp đối với việc tổ chức và kiểm soát các trại giam trong phạm vi toàn quốc.

– Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho họ Nguyễn Sinh khi nhận được tin ông Nguyễn Sinh Khiêm mất. Toàn văn bức điện như sau:

“Gửi họ Nguyễn Sinh

Nghe tin anh Cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu.

Than ôi! Tôi chịu tội bất đễ 17) trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng 18) cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước.

Ngày 9 tháng 11 năm 1950

HỒ CHÍ MINH”.

– Bản chụp bức điện, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 6, tr. 114.

(Văn bản 3)

Chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp người anh ruột ở Hà Nội

08:13 18/05/2009

http://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/Chuyen-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-tiep-nguoi-anh-ruot-o-Ha-Noi-143354/

Bác Hồ hóa trang mặc áo the, đội ô cùng đi bộ với hai người là Bí thư Vũ Đình Huỳnh và người Thư ký Vũ Kỳ. Sau khi vào phòng làm việc của đồng chí Lê Giản ở phố Trần Hưng Đạo có cửa ra vào phía phố Dã Tượng, Bác Hồ cởi áo the ra. Đồng chí Lê Giản mở cửa phòng riêng. Vừa thấy anh trai, Bác Hồ chạy đến ôm lấy anh khẽ kêu lên: “Anh Cả!”.

…Trong những ngày hừng hực không khí cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Nam Đàn, đầu đội mũ calô, vai khoác súng gỗ, bác Nguyễn Sinh Khiêm đã hăng hái cùng với nhân dân địa phương đi diễu hành biểu dương lực lượng cách mạng.

Năm 1946, sau khi cô Nguyễn Thị Thanh ở Hà Nội về, bác Nguyễn Sinh Khiêm lên đường từ Nghệ An ra Hà Nội. Lúc đầu bác đi bộ từ huyện Nam Đàn ra ga Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu quãng đường ước chừng 70 cây số. Lúc bác lấy vé tàu từ ga Cầu Giát, nhiều bà con ở đây đã chạy đến vây kín lấy bác, ai cũng khẳng định đây chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh cải trang để vi hành.

…Tàu đến ga Hàng Cỏ – Hà Nội, cụ Nguyễn Sinh Khiêm vừa bước ra khỏi cổng ga thì đồng bào ở đây lại nhanh chóng ùa đến vây kín. Đông đảo bà con Hà Nội cứ khẳng định đây là Cụ Hồ cải trang để vi hành xem xét tình hình. …

…Cụ Nguyễn Sinh Khiêm, người anh trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người thông minh, có cuộc sống giản dị, phóng khoáng, giàu lòng thương yêu người nghèo khổ. Cụ từ trần ngày 15/10/1950 (tức 23/8 Canh Dần) tại làng Kim Liên, hưởng thọ 62 tuổi. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được tin anh Cả qua đời trong lúc đang bận công tác xa, không thể về được nên đã điện cho Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu IV bức điện số 1229 nhờ chuyển cho họ Nguyễn Sinh làng Kim Liên, nội dung như sau:

Nghe tin anh Cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu.

Tôi xin chịu tội bất đễ trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng cho một người đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước.

9/11/1950
Chí Minh

Bác Hồ – Chủ tịch Hồ Chí Minh, được UNESCO và cả thế giới tôn vinh Người anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa kiệt xuất (… héros de la libération nationale et eminent homme de culture…). Lịch sử sẽ còn nhớ mãi về những cử chỉ đạo hiếu thuộc nền nếp gia phong của Bác Hồ khi gặp lại hai người ruột thịt. Hiếm thấy một vị Chủ tịch nước nào như Chủ tịch Hồ Chí Minh khi gặp lại người chị ruột của mình đã đứng dậy vòng tay trước ngực mà nói: “Thưa chị…!”

H.T.

1. Anh  NAQ van Khoe da mat 2. Ngay anh NAQ mat 3. Lich lam viec nam 1950 cua Ho

2 thoughts on “Bài 1. Anh ruột NAQ còn trẻ đã chết – Ngày mất Hồ rảnh rỗi nhưng không về viếng!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s