Bài 1. Nữ anh hùng tình báo Đinh Thị Vân – những chuyện bi hài

Chương 3. Nữ anh hùng tình báo Đinh Thị VânBị giết cả họ vì cùng là … Cộng sản kỳ cựu! Sau đó bọn quỷ lấy một quân nhân quèn thế vào. Continue reading Bài 1. Nữ anh hùng tình báo Đinh Thị Vân – những chuyện bi hài

Bài 1. Nguyễn Hữu Trí thật là kỳ cựu Cộng sản – đã bị giết rồi thay bằng “đại ca Tư Bốn”

Lời dẫn.

Nguyễn Hữu Trí thật là kỳ cựu Cộng sản – đã bị giết cùng với 2 anh trai và đánh tàn phế một em trai!

Nguyễn Hữu Trí mới thay thế này là một tay anh chị trong giới giang hồ! – Rồi cũng không để ông này sống lâu: Thọ 67 tuôi! Continue reading Bài 1. Nguyễn Hữu Trí thật là kỳ cựu Cộng sản – đã bị giết rồi thay bằng “đại ca Tư Bốn”

Bài 2. Cộng Sản Việt Nam xác nhận bài báo của Liên Thành: Cộng sản thật bị bắt một lô một lốc là thật

Lời dẫn.

            Bài 1 lấy tài liệu của Liên Thành, tôi lại sợ rằng CS Vn la ó mà rằng: Báo không chính thống. Tôi xin trích ra đây một số bài báo của Cộng Sản Việt nam làm căn cứ. Continue reading Bài 2. Cộng Sản Việt Nam xác nhận bài báo của Liên Thành: Cộng sản thật bị bắt một lô một lốc là thật

Bài 1. Kỳ cựu Cộng Sản thật được tung vào nam rồi bị chỉ điểm – Bị bắt một lô một lốc

Khoản 3. Câu chuyện  7. Tình Báo Việt Cộng thật – đã bị bọn quỷ điều vào Nam rồi chỉ điểm cho “Mỹ – Ngụy” bắt gần hết và phần còn lại thì bị chính bọn quỷ thủ tiêu cả nhà rồi gán lung tung. Continue reading Bài 1. Kỳ cựu Cộng Sản thật được tung vào nam rồi bị chỉ điểm – Bị bắt một lô một lốc

Bài kết khoản 2. Cái chết của một dàn Diễn Viên khi đóng xong vở kịch: “Siêu điệp viên”

A. Lời dẫn.

Khi màn kịch hạ xuống là lúc diễn viên chính phải chết!

Bị theo dỗi, giám sát chặt trẽ thì đã rõ! Continue reading Bài kết khoản 2. Cái chết của một dàn Diễn Viên khi đóng xong vở kịch: “Siêu điệp viên”

Bài 1. Phạm Ngọc Thảo chẳng phải Việt Cộng!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Bị Cách Mạng ám sát.

“Chúng tôi đã gặp một trong hai người trực tiếp ném lựu đạn giết Phạm Ngọc Thảo. Đó là ông Đặng Quốc Tuấn (Sáu Tuấn), Continue reading Bài 1. Phạm Ngọc Thảo chẳng phải Việt Cộng!

Bài 15. Nếu cần kiểm tra AND sẽ là chắc chắn 100%: Ba Quốc chẳng phải người cộng sản Đặng Trần Đức! và câu chuyện Nhân dân tiêc thương một kẻ ất ơ

Chương 6. Không thể chối cãi.

Bài 15.    Nếu cần kiểm tra AND sẽ là chắc chắn 100%: Ba Quốc chẳng phải người cộng sản Đặng Trần Đức! và câu chuyện Nhân dân tiêc thương một kẻ ất ơ. Continue reading Bài 15. Nếu cần kiểm tra AND sẽ là chắc chắn 100%: Ba Quốc chẳng phải người cộng sản Đặng Trần Đức! và câu chuyện Nhân dân tiêc thương một kẻ ất ơ

Bài 2.4 Trần Văn Giàu Không phải: “H.N: Hồ Nam, học Trường đại học Phương Đông, 1930-1932.” Cũng hẳng phải Cộng Sản kỳ cựu!

“Với 62 người mà đã chết hoặc mất tích tới 58 người thì 4 người còn lại này khó có thể là người học thực ở Đại Học Cộng Sản Phương Đông.”

I. Bằng chứng và phân tích. Continue reading Bài 2.4 Trần Văn Giàu Không phải: “H.N: Hồ Nam, học Trường đại học Phương Đông, 1930-1932.” Cũng hẳng phải Cộng Sản kỳ cựu!

Bài 2.3 Nguyễn Khánh Toàn không phải người: Học Đại học Cộng sản Phương Đông

“Với 62 người mà đã chết hoặc mất tích tới 58 người thì 4 người còn lại này khó có thể là người học thực ở Đại Học Cộng Sản Phương Đông.” Continue reading Bài 2.3 Nguyễn Khánh Toàn không phải người: Học Đại học Cộng sản Phương Đông

Chuyện lạ 7. Những Câu Hỏi còn đó

  1. Điều đó chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh mới trả lời được!

Có người hỏi vì sao một thầy giáo dạy sử trở thành vị tướng cầm quân kiệt xuất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời: “Điều đó chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh mới trả lời được”.” Continue reading Chuyện lạ 7. Những Câu Hỏi còn đó