Bài 2. Cộng Sản thật Đào Phúc Lộc bị giết cả nhà rồi đổi lung tung

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Hai chị em cùng là kỳ cựu Cộng sản:

            “…Những ngày đầu tham gia cách mạng cùng chị gái là Đào Hải (mang mật danh ZT) trong việc giữ đường dây liên lạc bí mật của Khu ủy với phong trào vùng mỏ, Đào Phúc Lộc đã sớm bộc lộ những tố chất của một “đồng chí Cộng sản” (tên gọi sau này đồng chí Tô Hiệu đã dùng để gọi Đào Phúc Lộc hay Đào Lộc) nhỏ tuổi. Continue reading Bài 2. Cộng Sản thật Đào Phúc Lộc bị giết cả nhà rồi đổi lung tung

Bài 1. Cộng sản thật Bùi Bá Vu – cũng chết bí ẩn và chết cả 3 anh em ruột!

A. Bằng chứng.

  1. Bị chết cả nhà.

            “Bùi Bá Vu sinh năm 1915 ở làng Giống (tên chữ là Cổ Dũng) thuộc xã Huy Quang, huyện Đông Quan (nay là thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Continue reading Bài 1. Cộng sản thật Bùi Bá Vu – cũng chết bí ẩn và chết cả 3 anh em ruột!

Bài 3. So Ảnh thì Đinh Thị Vân “ảnh chụp năm 1954 tại nhà riêng ” không giống ảnh khi “phong Anh Hùng năm 1970”

A. Bằng chứng và phân tích.

Qua sự thực lũ quỷ là ai, ta đã biết lũ quỷ không phải Cộng Sản Việt Nam, mà thực chất là giết cộng sản Việt nam (Xem Quyển 4. Nửa là Cộng sản – thực chất là giết Cộng Sản. Và Quyển 9. Giết Cộng sản kỳ cựu và người thân của họ.) Continue reading Bài 3. So Ảnh thì Đinh Thị Vân “ảnh chụp năm 1954 tại nhà riêng ” không giống ảnh khi “phong Anh Hùng năm 1970”

Bài 2. Giết cả họ vì cùng là … Cộng sản kỳ cựu! Sau đó bọn quỷ lấy một quân nhân quèn thế vào dựng lên một Siêu Anh Hùng Đinh Thị Vân!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Cả họ đều là kỳ cựu Cộng Sản.

…Cuộc khởi nghiã thành công, gia đình chị Đinh Thi Vân được tổ chức phân công , giữ các chức vụ chủ chốt của huyện : Continue reading Bài 2. Giết cả họ vì cùng là … Cộng sản kỳ cựu! Sau đó bọn quỷ lấy một quân nhân quèn thế vào dựng lên một Siêu Anh Hùng Đinh Thị Vân!