Bài 2. Giết cả họ vì cùng là … Cộng sản kỳ cựu! Sau đó bọn quỷ lấy một quân nhân quèn thế vào dựng lên một Siêu Anh Hùng Đinh Thị Vân!

A. Bằng chứng và phân tích.

 1. Cả họ đều là kỳ cựu Cộng Sản.

…Cuộc khởi nghiã thành công, gia đình chị Đinh Thi Vân được tổ chức phân công , giữ các chức vụ chủ chốt của huyện :
– Đinh Thúc Dự Chủ tịch UBNHC huyện.
– Đinh Lai Hạp phụ trách tài chính.
– Đinh THị Vân phụ trách phụ nữ.
– Đinh Quang Tuyến Chính viện Phủ đội.
– Đinh Xuân Mẫn Chủ nhiệm Việt minh.
– Đinh Văn Năng phụ trách thanh niên.
” (Văn bản 1)

 1. Cả dòng họ đều bị giết!

“Đinh Thị Vân đã phản Đảng, bỏ nhiệm vụ chạy trốn vào Nam. Tuyên án tử hình vắng mặt”.

            “Gia đình chị bị qui sai trong cải cách ruộng đất, mẹ chị đã tự vẫn”

            “…Đinh Thúc Dự (Anh trai) hy sinh sau khi được Trung ương điều động phụ trách hầu cần chiến dịch Hà – Nam – Ninh, năm 1951. Đinh Quang Tuyến em con ông chú hy sinh … năm 1950. Đinh Đức Chung em con ông chú, …Giặc sát hại anh, chúng còn hèn hạ đâm nát thi thể. Hai người cháu con ông anh cả, …Đinh Xuân Mẫn Chủ nhiệm Việt Minh của huyện…Anh đã anh dũng hy sinh tại huyện Quê Sơn, tỉnh Quảng Nam .Đinh Văn Năng năm 1947 … chiến đấu hy sinh tại chiến trường Lào. ….” (Văn bản 1)

            “đó là các liệt sĩ Đinh Văn Năng, Đinh Xuân Mẫn, Đinh Quang Tuyến, Đinh Đức Chung ”

            Có 6 người trong danh sách trên thì: 5 người “Hy sinh”, ( một người nằm ngoài danh sách trên là Đinh Đức Chung) một người là Đinh Thị Vân thì: “cấp trên quyết định ra thông báo: “Đinh Thị Vân đã phản Đảng, bỏ nhiệm vụ chạy trốn vào Nam. Tuyên án tử hình vắng mặt”.”!

Chỉ còn Anh trai Đinh Lai Hạp có lẽ là ông không tham gia Cộng Sản mà chỉ là đến 1945 mới tham gia Việt Minh nên ông được sống?

“Các em của chị như : Đinh Đức Chung , Đinh Thị Nhuần, Đinh Thị Ty, kể cả thím mình Đinh Thị Bính, anh họ mình Đinh Hữu Lới- Đã bị địch bắt đi tù …”

Gia đình thì: “Gia đình chị bị qui sai trong cải cách ruộng đất, mẹ chị đã tự vẫn”!

Tất nhiên là nói họ “Hy sinh” rồi: “bị địch bắt đi tù …” không lẽ lại nói là “Ta” bắt sao?

Như vậy một gia đình Cộng sản mà trước sau được biết ít nhất là có 7 người “Hy sinh” Vậy đó là gì đây?

Lý do chết của họ là gì vậy? Chính là tiêu diệt CS KỲ CỰU!

 1. Họ đã “Hy sinh” hay bị giết?

Ở trên thì nói họ đã hy sinh, nhưng văn bản 3 lại cho biết:  Năm 1982, Bộ Thương Binh và Xã hội công nhận ông Đinh Thúc Dự là Liệt sỹ.”, như vậy trước năm 1982 Người cao nhất là Đinh Thúc Dự vẫn không được công nhận là Liệt Sĩ thì sao bảo là họ “Hy sinh” được?

Vậy là chẳng phải “Đinh Thúc Dự (Anh trai) hy sinh sau khi được Trung ương điều động phụ trách hầu cần chiến dịch Hà – Nam – Ninh” (Văn bản 1).

Mà ở văn bản 1, bài 1 đã nói:

“Đinh Thị Vân đã phản Đảng, bỏ nhiệm vụ chạy trốn vào Nam. Tuyên án tử hình vắng mặt”. Tin dữ lan truyền nhanh, anh em đồng chí, họ hàng, quê hương… đều bàng hoàng, sửng sốt. “Vụ án chính trị” này đã khiến nhiều anh em, con cháu ruột thịt của chị trên miền Bắc bị “vạ lây” suốt trong nhiều năm

Điều này cũng cố thêm nhận định: Họ đã bị giết!

 1. Đinh Thúc Dự bị thủ tiêu vứt xác.

Năm 1982, Bộ Thương Binh và Xã hội công nhận ông Đinh Thúc Dự là Liệt sỹ.(văn bản 3)

Mà đến ngày “Lễ Quy tập và truy điệu trọng thể Liệt sĩ Đinh Thúc Dự, tổ chức ngày 11-12-2011”

Như vậy là mãi tới 2011 mới tìm thấy xác ở đâu đó, như vậy ông cũng như nhiều kỳ cựu Cộng Sản khác đã bị thủ tiêu vứt xác nên mới mất mộ (Hầu hết các Cộng Sản kỳ cựu đều mất mộ – Đây là một chỉ dấu cho thấy ông đã bị bọn quỷ thủ tiêu – xem thêm Quyển 9. Giết Cộng sản kỳ cựu và người thân của họ.)

 1. Giết rồi phong Anh Hùng!

Một sự logic Từ “Tuyên án tử hình vắng mặtĐinh Thị Vân với mẹ bà “năm 1956, bà Quỳ đã qua đời trong một hoàn cảnh rất đau lòng.” Cùng nhiều “anh em, con cháu ruột thịt của đồng chí Vân trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa bị “vạ lây”” để rồi cả họ đều “Hy sinh”!

“cấp trên quyết định loan tin: “Đinh Thị Vân đã phản Đảng, bỏ nhiệm vụ chạy trốn vào Nam. Tuyên án tử hình vắng mặt”. Vụ án chính trị này đã khiến nhiều anh em, con cháu ruột thịt của đồng chí Vân trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa bị “vạ lây”, nhưng đã đánh hỏa mù vào cơ quan mật vụ của địch, tạo được vỏ bọc vững chắc giúp đồng chí Vân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cũng chính vì vậy mà năm 1956, bà Quỳ đã qua đời trong một hoàn cảnh rất đau lòng. ” (văn bản 5)

Thế rồi chúng viết: “Người mẹ anh hùng” (Văn bản 5) rằng: “Cũng chính vì vậy mà năm 1956, bà Quỳ đã qua đời trong một hoàn cảnh rất đau lòng. Để bảo vệ bí mật quân sự “sống để bụng, chết mang theo” cho đến ngày cuối đời bà mẹ chiến sĩ đành phải cầm lòng ôm nỗi nhục, mang tiếng xấu với quê hương là có con phản Đảng, phản cách mạng. Đây là sự hy sinh cuối cùng của người mẹ dành cho con để góp phần làm nên chiến công huyền thoại của nữ Anh hùng tình báo Đinh Thị Vân.

Một sự trơ tráo hết chỗ nói!

 1. Tài liệu nghiên cứu.

(văn bản 1)

Bài tham luận HTKH nhà Đinh Kế tiếp truyền thống nhà Đinh
ĐINH THỊ VÂN
KHỞI NGUỒN TỪ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA GIA ĐÌNH

http://www.hodinhvietnam.com/threads/1340/

Có thể nói : Nữ Anh hùng tình báo chiến lược Đinh Thị Vân hoàn thành xuất sắc nhiệm cụ trên giao, chính là khởi nguồn từ truyền thống gia đình cách mạng.

Truyền thống cách mạng yêu nước của gia đình chị, phải kể đến người ông nội Đinh Mẫn Cấp. …Cụ Đinh Mẫn Cấp hoạt động CM , bị mật thám vây bắt, phải trốn tránh nhiều lần. Chúng đã bắt được cụ mang ra kè Hạ Miêu, doạ dìm xuống sông Hồng,

Đinh Thúc Dự là người anh thứ ba, cùng người anh thứ hai Đinh Lai Hạp, đã sớm tiếp thu ánh sáng CM. Năm 1925 thầy giáo Đào Đình Mẫn, quê ở Tu Trình, xã Thuỵ Trình, huyện Thái Thuỵ , tỉnh Thái Bình đã về dạy học tại làng. Thầy giáo đã tổ chức “ Hội thanh niên cách mạng đồng chí hội “ cả hai anh em hăng hái tham gia. Tháng 3 năm 1933 đồng chí Phạm Quang Lịch ( Hào Lịch ) quê xã Nam Huân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là Bí thư BCH Lâm thời Đảng CSĐD tỉnh Thái Bình, sau khi vươt ngục ở Hoả Lò, đã về thôn Đông An xã Xuân Thành, Xuân Trường ,tỉnh Nam Định., thành lập Chi bộ Đảng CS Đông An. Chi bộ gồm bốn Đảng viên, phần lớn là người họ Đinh: Đinh Thúc Dự, Đinh Văn Trai, Đinh Văn Huyên và Phạm Đinh Duy. Đinh Thúc Dự được chỉ định làm Bí thư. Đây là chiếc nôi tiền thân CM của huyện Xuân Trường , tỉnh Nam Định. Đinh Thị Vân được anh phân công làm liên lạc, rồi đảm nhiệm công việc văn phòng của Chi bộ.

…Ngày 21 tháng 8 năm 1945, chị Đinh Thị Vân nhận được lệnh Tổng khởi nghiã từ tay Đ/C Đoàn Trần Phong cán bộ của tỉnh đưa về. Chị cùng anh mình là Đinh Thúc Dự , tập hợp lực lượng. …Cuộc khởi nghiã thành công, gia đình chị Đinh Thi Vân được tổ chức phân công , giữ các chức vụ chủ chốt của huyện :

– Đinh Thúc Dự Chủ tịch UBNHC huyện.
– Đinh Lai Hạp phụ trách tài chính.
– Đinh THị Vân phụ trách phụ nữ.
– Đinh Quang Tuyến Chính viện Phủ đội.
– Đinh Xuân Mẫn Chủ nhiệm Việt minh.
– Đinh Văn Năng phụ trách thanh niên.

Bước vào cuộc chống K/C chống Pháp, chống Mỹ. Những tấm gương hy sinh dũng cảm của người trong gia đình, đã có tác động rất lớn đến ý chí quả cảm và mưu lược của chị trước kẻ thù.

Đinh Thúc Dự hy sinh sau khi được Trung ương điều động phụ trách hầu cần chiến dịch Hà – Nam – Ninh, năm 1951.

Đinh Quang Tuyến em con ông chú hy sinh trong khi về xây dựng phong trào vùng địch hậu tại huyện Xuân Trường năm 1950.

Đinh Đức Chung em con ông chú, bị địch phục kích bắn gãy chân tại quê hương, anh đã nằm lại chiến đấu, để đơn vị rút lui an toàn. Với khẩu súng trong tay, anh dành một viên đạn cuối cùng chờ giặc đến gần hạ thủ được một tên. Trước khi hy sinh anh còn hô vang khẩu hiệu: “ Hồ Chủ Tịch muôn năm, Đảng Lao Động VN muôn năm” . Giặc sát hại anh, chúng còn hèn hạ đâm nát thi thể.

Hai người cháu con ông anh cả, mẹ mất sớm. Được ông Đinh Thúc Dự giao nhiệm vụ: Vừa nuôi cháu ăn học, vừa móc nối với cơ sở CM nội thành Hà Nội ( 1944 – 1945 ). Đó là Đinh Xuân Mẫn Chủ nhiệm Việt Minh của huyện, được điều lên giữ chức Tiểu đoàn Trưởng, tiểu Đoàn 69, Trung đoàn 34 Nam Định. Anh đã chỉ huy nổ phát súng đầu tiên vào trại lính Ca rô tại Nam Định. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch trong ngày toàn quốc K/C ngày 20 tháng 12 năm 1946. Anh là Trưởng phòng Tác chiến, Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu QĐNDVN. Năm 1965 anh là Trưởng đoàn học Trường quân sự cao cấp Vô rô xi nốp tại Liên Xô. Năm 1967 được Bộ quốc phòng điều động anh trực tiếp chỉ huy chiến trường khu Năm . Anh đã anh dũng hy sinh tại huyện Quê Sơn, tỉnh Quảng Nam .

Đinh Văn Năng năm 1947 sau khi học trương quân sự Trần Quốc Tuấn là cán bộ khung phụ trách đại đội, chiến đấu hy sinh tại chiến trường Lào. Sự hy sinh xương máu của gia đình, càng làm cho Đinh Thị Vân quyết tâm đền nợ nước, trả thù nhà.

Trong bản di chúc trước khi chị đi vào cõi vĩnh hằng ngày 11/12/1995, có đoạn viết : “ … Ông Dự là người giác ngộ dìu dắt và tạo điều kiện giúp tôi họat động CM, từ trước ngày tổng khởi nghiã …”

…Thời kỳ địch tạm chiếm quê hương ( hai năm bốn tháng ). Các em của chị như : Đinh Đức Chung , Đinh Thị Nhuần, Đinh Thị Ty, kể cả thím mình Đinh Thị Bính, anh họ mình Đinh Hữu Lới- Đã bị địch bắt đi tù , hết nhà tù Phú Nhai – Bùi Chu, Lục Thuỷ đến máy Chai Nam Định. Địch tra khảo đánh đập rất dã man, nhưng một lòng trung thành với CM không ai khai báo nửa lời. …
Gia đình chị bị qui sai trong cải cách ruộng đất, mẹ chị đã tự vẫn. Sau khi sửa sai, cả gia đình vẫn tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Nhiều người đi hoạt động thoát ly được nhà nước trọng dụng…

Đinh Văn Sáu
Họ Đinh Đông An, Xuân Thành, Xuân Trường ,NĐ

(văn bản 2)

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH LIỆT SỸ ĐINH THÚC DỰ

http://www.batinh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=808:li-cm-n&catid=1:news&Itemid=13

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức và Gia đình Liệt sĩ Đinh Thúc Dự về Lễ Quy tập và truy điệu trọng thể Liệt sĩ Đinh Thúc Dự, tổ chức ngày 11-12-2011, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Thành.

Đ/c Đinh Thúc Dự quê quán tại Xóm 2, thôn Đông An, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là lão thành cách mạng, cán bộ hoạt động tiền khởi nghĩa, nguyên là:

– Bí thư đầu tiên của Chi bộ Đảng Cộng Sản Đông Dương Đông An (3/3/1933) – tiền thân của Đảng bộ xã Xuân Thành ngày nay.

– Huyện đội trưởng Quân sự đầu tiên của Huyện Xuân Trường.
– Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Huyện Xuân Trường.
– Bí Thư Huyện Ủy Huyện Xuân Trường
– Thường vụ Tỉnh Ủy tỉnh Nam Định.
– Phó Chủ tịch Tỉnh Nam Định,
– Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Nam Định.
Huân Chương Kháng Chiến chống Pháp hạng Hai.
Lễ Quy tập và truy điệu trọng thể Liệt sĩ Đinh Thúc Dự đã được tổ chức trang trọng sáng ngày 11-12-2011, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

 1. Ban Tổ chức và Gia đình Liệt sĩ Đinh Thúc Dự.
  Trưởng ban
  Bùi Đức Thịnh

  Huyện ủy viên Huyện ủy Xuân Trường
  Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thành
  Đinh Thanh

  Con trai Trưởng, đại diện gia đình Liệt sĩ Đinh Thúc Dự

(văn bản 3)

Liệt sỹ Đinh Thúc Dự
(1912-1952)

http://batinh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=974:cong-b-nh-t-liu-gc-v-anh-hung-inh-th-van&catid=1:news&Itemid=13

Đinh Thúc Dự (là anh cùng cha khác mẹ với anh hùng Đinh Thị Vân) – Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1930. Năm 1933 là Bí thư đầu tiên của chi bộ Đông An, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định. Ông là người lãnh đạo chủ chốt của địa phương vùng lên giành lại Phủ Xuân Trường trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. – Sau Cách mạng Tháng Tám, ông đã kinh qua các cương vị: Huyện đội trưởng Quân sự Xuân Trường; Bí thư Huyện Ủy; Chủ tịch UBHC-KC Huyện Xuân Trường; Phó Chủ tịch Tỉnh Nam Đinh; Phó Bí thư Tỉnh Ủy Tỉnh Nam Định. Là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2, tổ chức tại Tuyên Quang, tháng 2 năm 1951. Ông hy sinh năm 1952. – Ông được truy tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp Hạng Hai (Chủ tich Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 22/LCT Đợt I – Năm 1961). Năm 1982, Bộ Thương Binh và Xã hội công nhận ông Đinh Thúc Dự là Liệt sỹ.

Liệt sỹ Đinh Thúc Dự đã giác ngộ và dìu dắt Đinh Thị Vân tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 1930.

(Ảnh thờ liệt sỹ của Gia tộc Họ Đinh Đông An – Nam Định)

BTV.Vũ Thanh Nhàn

(văn bản 4)

Mấy dòng tâm sự về việc viết khảo cứu cội nguồn ngành Đinh Mẫn Cấp.

http://www.hodinhvietnam.com/threads/2207/

…Cho đến khi qua đời anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Thị Vân vẫn còn một điều trăn trở là chưa tìm được mộ phần của liệt sĩ Đinh Văn Năng. Liệt sỹ Năng hy sinh tại chiến trường miền Trung Lào năm 1953 chưa đầy 30 tuổi. Theo nhắn gửi, chúng tôi đã từng đến Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Mai dịch, Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa trang quê nhà Xuân Thành …Nơi có đến hàng ngàn chiến sĩ vô danh an nghỉ, trong không gian tâm linh đó bao giờ cũng có sự tỏa sáng của những vì tinh tú đó là các liệt sĩ Đinh Văn Năng, Đinh Xuân Mẫn, Đinh Quang Tuyến, Đinh Đức Chung …và rất nhiều những anh Đinh hào kiệt khác đã hy sinh máu xương của mình cho Tổ quốc. Con người là sản phẩm của thời đại…

Tác giả
Đinh Đức Đạt

            (văn bản 5)

Người mẹ anh hùng

Thứ sáu, 20/12/2013

http://www.nhandan.com.vn/mobile/chinhtri/item/21947402.html

Bà Nguyễn Thị Quỳ (1896 – 1956), thân mẫu của Liệt sĩ Đinh Thúc Dự và Anh hùng tình báo Đinh Thị Vân -người được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Đồng tiền vàng và Chính phủ tặng Bằng Có công với nước. Quê hương ca ngợi bà là người phụ nữ “Kiên trung, Hiền lương, Thục đức, Trấn uy vũ”.

Bà Nguyễn Thị Quỳ, sinh năm 1896 tại làng Hạ Miêu, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Quê bà có tục sau lễ cưới con gái phải mang họ và tên chồng, chỉ còn giữ lại cho mình chữ “Thị”. Vì vậy, sau khi kết hôn với lương y Đinh Đức Hợp bà được đổi tên là Đinh Thị Hợp; ông Hợp thi đỗ đầu tỉnh được gọi là ông Nhất Hợp nên bà còn có tên là bà Nhất Hợp.

Bà Quỳ là con út trong một gia đình hiếm con trai. Cha là cụ đồ Nghi, một nhà nho uyên thâm, đức độ. …

Năm 1930, khi phong trào cách mạng Xô Viết – Nghệ Tĩnh vang dội đến Đông An, cũng là lúc các con của ông bà Đinh Nhất Hợp đã trưởng thành, đều có khí phách và chí hướng theo cách mạng, họ cùng một số thanh niên, bạn học trong làng giác ngộ Chủ nghĩa cộng sản, đọc những tài liệu về Chủ nghĩa Mác -Lê-nin… cùng nhau vận động trong họ, ngoài làng tham gia các hoạt động cách mạng, phong trào ngày một lan rộng và được củng cố vững mạnh. Vì vậy, đầu năm 1933, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Đông An đã được thành lập (đây là một trong những chi bộ đầu tiên ở huyện Xuân Trường). Bà Quỳ vô cùng phấn khởi và tự hào vì người con trai Đinh Thúc Dự mà bà tận tâm nuôi dưỡng, được ông nội rèn giũa công phu nay đã trưởng thành, được Đảng tín nhiệm cử làm Bí thư chi bộ Cộng sản đầu tiên của quê hương.

Gia đình bà Quỳ là cơ sở nuôi dưỡng và bảo vệ cán bộ cách mạng, trong đó có các đồng chí: Hoàng Quốc Việt, Đặng Xuân Thiều, Hoàng Văn Tiến, Hà Kế Tấn… được trung ương cử về lãnh đạo phong trào hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy.

Nhà bà Quỳ trở thành nơi hội họp, tập trung nghĩa binh, dựng cờ đỏ sao vàng tiến quân khởi nghĩa giành chính quyền ở Phủ Xuân Trường năm 1945.

Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày 4-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào “Tuần lễ Vàng”, được đông đảo đồng bào cả nước nhiệt liệt hưởng ứng.

Huyện Xuân Trường tuy còn nghèo, nhưng nhiều gia đình đã đem hết những đồng tiền chắt chiu cả đời lao động vất vả, nhiều người còn đem nhẫn, vòng, khuyên tai vàng là những kỷ vật thiêng liêng của gia đình đem ủng hộ “Quỹ Độc lập”. Tại xã Xuân Thành, bà Quỳ đã bán ngôi nhà cổ năm gian bằng gỗ lim để lấy tiền ủng hộ “Quỹ Độc lập”. Đặc biệt, trong ngày đầu tiên quyên góp cho “Tuần lễ Vàng”, bà Quỳ cùng người em dâu là Đinh Thị Cáp đã tháo khuyên tai vàng ủng hộ tại chỗ để làm gương, khuyến khích bà con trong xã hưởng ứng lời kêu gọi của Cụ Hồ.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, bà Quỳ động viên con cháu tham gia Vệ quốc đoàn, nhiều người đã hy sinh anh dũng, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, đất nước bị chia cắt hai miền, Đinh Thị Vân, con gái út của bà Quỳ lúc này đã là Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định. Nhưng do yêu cầu công tác, đồng chí Vân được điều động sang quân đội và trở thành nữ chiến sĩ tình báo chiến lược, tình nguyện vào miền Nam hoạt động.

Trước khi nhận nhiệm vụ đặc biệt, đồng chí Vân gạt nước mắt, hy sinh đời tư, trở về quê thu xếp cưới vợ cho chồng, rồi âm thầm, lặng lẽ dấn thân vào tận sào huyệt của kẻ thù để hoạt động bí mật. Những ngày đồng chí Vân vừa đặt chân đến Sài Gòn, để hỗ trợ cho nhiệm vụ đặc biệt, cấp trên quyết định loan tin: “Đinh Thị Vân đã phản Đảng, bỏ nhiệm vụ chạy trốn vào Nam. Tuyên án tử hình vắng mặt”. Vụ án chính trị này đã khiến nhiều anh em, con cháu ruột thịt của đồng chí Vân trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa bị “vạ lây”, nhưng đã đánh hỏa mù vào cơ quan mật vụ của địch, tạo được vỏ bọc vững chắc giúp đồng chí Vân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cũng chính vì vậy mà năm 1956, bà Quỳ đã qua đời trong một hoàn cảnh rất đau lòng. Để bảo vệ bí mật quân sự “sống để bụng, chết mang theo” cho đến ngày cuối đời bà mẹ chiến sĩ đành phải cầm lòng ôm nỗi nhục, mang tiếng xấu với quê hương là có con phản Đảng, phản cách mạng. Đây là sự hy sinh cuối cùng của người mẹ dành cho con để góp phần làm nên chiến công huyền thoại của nữ Anh hùng tình báo Đinh Thị Vân.

Vü THANH NHÀN (Tạp chí Cộng sản)

(Văn bản 6)

Chuyện Anh hùng tình báo Đinh Thị Vân, bây giờ mới kể

http://trannhuong.com/tin-tuc-14980/chuyen-anh-hung-tinh-bao-dinh-thi-van-bay-gio-moi-ke.vhtm

Vũ Thanh Nhàn

Thứ ba ngày 5 tháng 2 năm 2013 6:58 AM

…1. CHỜ NGƯỜI CẦM “MỘT NỬA” BỨC ẢNH

Tháng 10 năm 1954, bà Đinh Thị Vân nhận lệnh bí mật theo đoàn di cư vào Nam với vỏ bọc “Dì Sáu di cư”, vừa hoạt động vừa buôn bán kiếm sống. Bấy giờ, tại miền Bắc, để hỗ trợ cho hoạt động của bà, cấp trên quyết định thông báo “Lệnh truy nã khẩn cấp” với nội dung: “Đinh Thị Vân phản Đảng, bỏ nhiệm vụ chạy trốn vào Nam. Tuyên án tử hình vắng mặt”. Trong tình hình khẩn trương như vậy, Bà Vân nghĩ ngay đến việc phải gây dựng một cơ sở bí mật ở miền Bắc XHCN dự phòng cho phương án chiên tranh kéo dài. Vì vậy, trước khi lên đường vào Nam, bà Vân đã gặp người em dâu họ tên là Nguyễn Thị Khang, vợ ông Đinh Ngọc Thụy ngụ tại số nhà 32 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội – một cơ sở cách mạng tin cậy của ta ở nội thành Hà Nội đã có từ kháng chiến chống Pháp. Sau khi căn dăn cặn kẽ mọi điều “sống để bụng, chết mang đi”, bà Vân đã giao cho bà Nguyễn Thị Khang tấm ảnh cỡ 3×4 của mình chụp làm thẻ căn cước và dặn rằng: “Nếu có người gặp “thím” đem một nửa tấm ảnh ghép khít với tấm ảnh này của tôi thì thím nhất định phải làm theo mọi chỉ dẫn của người ấy”.
Bà Khang đã gói kỹ tấm ảnh này bằng tờ giấy bóng Tây, cất kỹ dưới đế của cây quạt Ma-rơ-Ly để ở đầu giường riêng của bà. Đã tròn 22 năm trôi qua, Bà Khang ngày đêm ngóng chờ người có nửa tâm ảnh bà Vân đến bắt liên lạc mà chưa thấy.

Cuối năm 1976, miền Nam đã được giải phóng đúng một năm, nhân Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Cả nước đang trong không khí hân hoan chào mừng thắng lợi Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV của Đảng. Hôm ấy, bà Đinh Thị Vân với bộ quân phục thiếu tá, bất ngờ đến thăm, khiến ông bà Thụy, Khang không thể tin vào mắt mình. Người chị thân thương năm xưa, răng đen, đầu vấn khăn mỏ quạ, nay bỗng trở thành một nữ sỹ quan tình báo anh hùng, trên ngực áo lấp lánh những tấm huân chương cao quý….

Gặp nhau trong nghẹn ngào xúc động, bà Khang đã nhắc lại “nhiêm vụ cơ mật” năm xưa và cẩn thận lấy tấm ảnh đã cất giữ suốt 22 năm, từ dưới đế chiếc quạt máy Ma-rơ-Ly đưa lại cho chính chủ. Đón tấm ảnh từ tay bà Khang, bà Vân xúc động nói: “Đầu năm 1956, tôi được lệnh hoả tốc ra Hà Nội trực tiếp báo cáo tình hình và nhận chỉ thị đặc biệt của cấp trên. Do quân tình khẩn cấp, không có điều kiện gặp lại chú thím. Mới đó mà đã 22 năm, tấm ảnh được cất giữ vẫn còn nguyên vẹn, vậy là chú thím đã hoàn xuất sắc nhiệm vụ rồi”.

Bà Vân đã tặng lại tấm ảnh đó để ông bà Thuy, Khang làm kỷ niệm. Do có công lao giúp đỡ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến, nên gia đình ông bà Đinh Ngọc Thụy đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Có công với nước”.

Nay cả hai ông bà đều đã qua đời. Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, bà Khang đã trao bức ảnh bà Vân – một kỷ vật quý giá đối với vợ chồng bà cho người cháu họ chí hiếu là Đinh Quang Như, cũng là cháu ruột của anh hùng Đinh Thị Vân. Anh Như đã có công chăm sóc ông và Thụy trong những ngày gian nan khốn khó của chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Anh là người xứng đáng được bà tin cậy gìn giữ kỷ vật quý giá nay.

Chúng tôi tìm gặp người cháu của anh hùng Đinh thị Vân, thì năm nay ông Đinh Quang Như đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, ông xúc động kể lại câu chuyện tấm ảnh tư liệu lịch sử này đúng vào ngày ông được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

 1. LÁ SỐ TƯ VI CỦA NỮ ANH HÙNG TÌNH BÁO ĐINH THỊ VÂN

Ông Đinh Đức Đạt là cháu ruột bà Đinh Thị Vân, người ủy thác hương khói suốt đời cho “Bà cô” như con trai trưởng tại số 8 phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhiều năm nay ông Đạt đã dày công nghiên cứu “thuật” Tử Vi và đang tập trung hoàn thành cuốn sách “giải mã” những bí mật do hoàn cảnh lịch sử và bụi thời gian phủ lấp lên thân phận những người ruột thịt gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng Đinh Thị Vân. Trong đó, ông đặc biệt dành sự công phu để viết những trang sâu sắc về anh hùng Đinh Thị Vân mà câu chuyện “Lá số tử vi của bà Đinh Thị Vân” là một trong những điều được “giữ kín” – Chuyện bây giờ mới kể.

Năm 1959 bà Đinh Thị Vân bị địch bắt trong chiến dịch thi hành “luật 10-59” của chính quyền Ngô Đình Diệm, bà bị biệt giam cho đến đầu năm 1964, khi Dương Văn Minh lật đổ Ngô Đình Diệm, rồi Nguyễn Khánh lật đổ Dương Văn Minh. Nhân cơ hội địch bộc lộ nhiều sơ hở, tổ chức của ta đã vận động bằng nhiều cách để bà Vân được trả tự do.

Ra tù, bà Vân về Sài Gòn, sống hợp pháp tại nhà chị Nguyễn Thị Thích (nhà số 35 đường Thiên Tư, Ấp Tây Nhì, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định) là cơ sở bí mật – “hộp thư sống” của ta nằm vùng ở nội đô Sài Gòn. Chị Thích đóng “vai” một thương lái buôn đường dài, chuyên đi tuyến Sài Gòn – Miền Trung và Sài Gòn – Camphuchia. Chị Thích là người thông minh, lanh lợi, cháu nội Cụ đồ nho nổi tiếng ở Xứ Đàng Trong, cụ am tường Kinh dịch và thuật tử vi tướng số, nên ngay từ nhỏ chị Thích đã chịu ảnh hưởng, có ý thức về tâm linh nhưng tuyệt không mộng mị dị đoan. Như đã thành nếp quen, cứ mỗi khi đi xa, chị thường nhờ thày tướng xem ngày tốt để đi về, biết việc “hung” để tránh, việc “cát” để làm.

Bà Đinh Thị Vân ra tù vào thời điểm cực kỳ khó khăn, thơi gian ở trong tù lại quá lâu, nên đường dây liên lạc ra Hà Nội đã bị đứt, chưa thể nối lại một sớm một chiều, nhưng việc báo cáo ra Trung Tâm thì không thể chậm trễ. Trước tình hình ấy, bà Vân đã có quyết đinh táo bạo: Sang Nam Vang để bắt liên lạc với Trung tâm Hà Nội bằng gửi bưu thiếp, bưu ảnh công khai từ nước thứ ba trung lập.

Chị Thích biết rằng đây là một việc rất nguy hiểm đầy rủi ro, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ dễ bại lộ. Sau khi cân nhắc cẩn trọng, chị quyết định đi xin lá số tư vi cho bà Vân để vững tâm lên đường. Rồi chị Thích mạnh dạn hỏi kỹ lưỡng về ngày, tháng, năm sinh, và nhất là giờ “lâm bồn” của bà Vân, rồi vội vã đi tìm gặp ông thầy Tầu nổi tiếng ở Chợ Lớn…

…Trong khi viết cuốn sách về Anh hùng Đinh Thị Vân, ông Đinh Đức Đạt phát hiện ra nhiều điều kỳ diệu trong lá số tử vị của bà Đinh Thị Vân, nên đã làm việc so sánh quá trình hoạt động cách mạng của Anh hùng Đinh Thị Vân được viết trong hồi kí “Tôi đi làm tình báo” do Nhà báo Khánh Vân ghi cùng với những tư liệu, bài viết có liên quan đến cuộc đời của bà rồi đem so với Lá tử vi của bà Vân do ông thày Tàu Chợ Lớn lập năm 1964, thì vô cùng bất ngờ vì mọi thăng trầm trong suốt cuộc đời cùng với cuộc sống riêng tư của bà, có thể nói không “chênh” nhau là bao nhiêu.

Vũ Thanh Nhàn
(*) Bài đã đăng Báo Người Cao Tuổi số Tết 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s