Bài 6. Hồ giết em Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau Trần Văn Thời và giết kỳ cựu thời NAQ rồi cho quỷ giả dạng!

Lưu ý: Đồng chí Phạm Hồng Thám (mới), Đồng chí Trần Văn Đại (Mới),  Đồng chí Trần Văn Sớm (Mới) ” – Có phải là kỳ cựu Cộng sản thật không?

I. Phân tích:

Theo (Văn bản 1):

  1. Thành phần “HỘI NGHỊ … NĂM 1938” thì “2 cán bộ biệt phái của Xứ ủy là đồng chí Nhật Quang và Năm (tức Hồ).” là ai? Tên họ đầy đủ là gì? Quê Quán? Lý lịch xuất thân, sống chết ra sao?, nếu đúng hội nghị đó mà “Đồng chí Phạm Hồng Thám thay mặt Liên Tỉnh ủy ” thì “Đồng chí Phạm Hồng Thám ” phải trả lời được các câu hỏi trên.
  2. Thành phần “ĐẠI HỘI …LẦN THỨ I, NĂM 1939” thì “Đồng chí Hoàng Ấn, đại diện Xứ ủy ” là ai? Tê họ đầy đủ là gì? Quê Quán? Lý lịch xuất thân, sống chết ra sao?, nếu đúng hội nghị đó mà “Phạm Hồng Thám, đại diện Liên Tỉnh ủy Hậu Giang” và “Đồng chí Trần Văn Đại được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.” thì “Đồng chí Phạm Hồng Thám ” và “Đồng chí Trần Văn Đại ” phải trả lời được các câu hỏi trên.
  3. Thành phần “ĐẠI HỘI …LẦN THỨ II, NĂM 1948” thì “Hai đồng chí: Dực và Văn Viên, đại diện Khu ủy. ” là ai? Tê họ đầy đủ là gì? Quê Quán? Lý lịch xuất thân, sống chết ra sao?, nếu đúng hội nghị đó mà “ Đồng chí Trần Văn Sớm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.” thì “Đồng chí Trần Văn Sớm” phải trả lời được các câu hỏi trên.
  4. Thành phần “ĐẠI HỘI … LẦN THỨ III, NĂM 1950” thì “Đồng chí Văn Viên đại diện Xứ ủy Nam Bộ.” là ai? Tê họ đầy đủ là gì? Quê Quán? Lý lịch xuất thân, sống chết ra sao?, nếu đúng hội nghị đó mà “. Đồng chí Trần Văn Sớm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.” thì “Đồng chí Trần Văn Sớm ” phải trả lời được các câu hỏi trên.
  1. Nhận xét: 3 đồng chí “kỳ cựu” còn sống tới sau 1974 “Đồng chí Phạm Hồng Thám, Đồng chí Trần Văn Đại, Đồng chí Trần Văn Sớm ” mà không biết các đồng chí cấp trên đã dự và chỉ đạo hội nghị à?

Bí mật ư? Ít ra thì cỡ “Liên Tỉnh ủy ” hay “Bí thư Tỉnh ủy ” thì cũng phải biết chứ, Các Tổng bí thư còn công khai lý lịch rõ lắm cơ mà!

Có thực các đồng chí này là kỳ cựu Cộng Sản? Hay là vì chẳng phải kỳ cựu, chẳng biết gì về Cộng Sản nên được sống, rồi kể linh tinh?

Hay là quỷ đã giết đi rồi cho người khác giả dạng?

Chính là: quỷ đã giết đi rồi cho người khác giả dạng! Hãy xem Hồ đã giết anh em Trần Văn Thời vafcacs Bí thư khác như thế nào thì biết!

Quỷ đâu sống được với người!

Sự Thật?: Trí thức thật ở Miền Nam ra miền Bắc (XHCN) là chết ngay kia kìa! (Văn bản 2)

(Xem thêm Quyển 26. Hồ phá hiệp định Gionevo, Mượn tập kết để điệu hổ lý sơn rồi giết các kỳ cựu Cộng Sản Miền Nam – rồi cho quỷ giả tên, hoặc cho ngồi chơi ngoài Miền Bắc.)

Thế mới thật là:       Mày là con quỷ giả danh

Nên mày kể chuyện nhố nhăng kia kìa!

III. Tài Liệu nghiên cứu:

(Văn bản 1)

Đảng bộ tỉnh Cà Mau qua các kỳ đại hội

Cập nhật ngày: 25/09/2010

http://www.baocamau.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=10708

* HỘI NGHỊ THÀNH LẬP TỈNH ỦY LÂM THỜI, NĂM 1938

– Thời gian, địa điểm: Ngày 25/10/1938, Liên Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định cho các tổ chức đảng ở Bạc Liêu tổ chức hội nghị đại biểu của 3 quận: Cà Mau, Giá Rai và Vĩnh Châu để thành lập Tỉnh ủy lâm thời, tại Lung Lá – Nhà Thể thuộc xã Tân Hưng (quận Cà Mau).

– Đại diện cấp trên về dự và chỉ đạo hội nghị: Đồng chí Phạm Hồng Thám thay mặt Liên Tỉnh ủy và 2 cán bộ biệt phái của Xứ ủy là đồng chí Nhật Quang và Năm (tức Hồ).

…Hội nghị bầu Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau – Bạc Liêu) gồm 7 ủy viên chính thức. Đồng chí Bùi Thị Trường được cử làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời.

* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ I, NĂM 1939

– Thời gian, địa điểm: Từ ngày 2-3/2/1939, tại thị trấn Cà Mau.

– Số lượng đại biểu: 29 đại biểu tham dự, trong đó có 3 đại biểu của Tỉnh ủy lâm thời, 6 đại biểu của 3 quận: Cà Mau, Giá Rai, Vĩnh Châu và 20 đại biểu của các chi bộ.

– Đại diện cấp trên dự và chỉ đạo đại hội: Đồng chí Hoàng Ấn, đại diện Xứ ủy và đồng chí Phạm Hồng Thám, đại diện Liên Tỉnh ủy Hậu Giang.

– Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí dự khuyết. Đồng chí Trần Văn Đại được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ II, NĂM 1948

– Thời gian, địa điểm: Đầu năm 1948, Tỉnh ủy triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II tại điền Sáu Trinh thuộc xã Tân Hưng Tây, sau đó dời về Tân Đức (thuộc huyện Đầm Dơi ngày nay).

– Số lượng đại biểu: Hơn 200 đại biểu của các huyện, thị và các ngành cấp tỉnh tham dự.

– Đại diện cấp trên dự và chỉ đạo đại hội: Hai đồng chí: Dực và Văn Viên, đại diện Khu ủy.

– Đại hội bầu ban chấp hành mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Sớm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ III, NĂM 1950

– Thời gian, địa điểm: Đầu tháng 7/1950, tại Trường Đảng của tỉnh ở ấp Bà Hính, xã Trần Phán, huyện Ngọc Hiển (nay là Đầm Dơi).

– Số lượng đại biểu: 350 đại biểu của các đảng bộ huyện, thị trấn, thị xã, các ngành ở tỉnh và các lực lượng vũ trang.

– Đại diện cấp trên dự và chỉ đạo đại hội: Đồng chí Văn Viên đại diện Xứ ủy Nam Bộ.

– Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới gồm 26 đồng chí, trong đó có 6 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Trần Văn Sớm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ IV, NĂM 1953

– Thời gian, địa điểm: Ngày 15/5/1953, tại ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, huyện Ngọc Hiển.

– Đại diện cấp trên dự và chỉ đạo đại hội: Đại diện Trung ương Cục.

– Ban chấp hành mới: Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới gồm 26 đồng chí, trong đó có 10 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Ung Văn Khiêm, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy…

(Văn bản 2)

Cao Triều Phát (1889-1956)

https://sites.google.com/site/luatgiangothanhphuong/nguoi-bac-lieu/nguoi-bac-lieu-anh-hung#TOC-Cao-Tri-u-Ph-t-1889-1956-

Cao Triều Phát (1889-1956) là giáo tông Cao Đài, quê tỉnh Bạc Liêu, thân phụ là Đốc phủ sứ Cao Minh Thạnh và bà Tào Thị Súc. Gia đình có 6 trai và hai gái. Người em gái thứ chín của ông là Cao Thoại Khiết tức Cửu Nương Diêu Trì Cung.

Thuở nhỏ ông học Tiểu học tại Bạc Liêu, sau lên Sài Gòn theo học tại trường Chasseloup Laubat. Tốt nghiệp ông làm công chức tại Sài Gòn. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) ông tham gia đánh phát xít Đức ở Châu Âu. Thế chiến kết thúc ông hồi hương, sau đó có sang Pháp một lần nữa.

Khoảng năm 1930, ông nhập môn đạo Cao Đài và hành đạo tại miền Hậu Giang, Cà Mau thuộc phái Minh Chơn Đạo, từng giữ chức Bảo Đạo, Bảo Pháp rồi Bảo Thế (chức sắc của Hiệp Thiên Đài sau chức Hộ Pháp). Ông Phát theo Đạo qua đàn Minh Thiện (Thủ Dầu Một) của bác sĩ Trương Kế An tức Bảo Y quân Toà Thánh Tây Ninh.

Năm 1934 ông cùng đại diện các tông giáo bạn tổ chức “Hội lý đạo công đồng giáo lý” tại Bạc Liêu. Năm 1937 tham gia công cuộc truyền giáo Cao Đài tại tỉnh Quảng Nam, năm 1941 giữ chức chủ tịch “Cao Đài 12 phái thống nhất” ở miền Hậu Giang. Năm 1945, ông được bầu làm chủ tịch Cao Đài Mười Một phái hiệp nhất tại chùa Minh Tân. Trong thời gian truyền đạo ở Hậu Giang từ năm 1941 ông bị Pháp bắt giam tại khám lớn Sài Gòn rồi bị quản thúc tại Bạc Liêu.

Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) ông tham gia kháng chiến trong cương vị một chức sắc đạo Cao Đài. Ông là người thành lập Thanh niên đạo đức đoàn qui tụ các thanh niên theo đạo Cao Đài làm công tác xã hội, văn hóa trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Năm 1947 ông được bầu làm Hội trưởng Cao Đài Cứu quốc mười một phái hiệp nhất, đến Hiệp định Genève (1954) ông tập kết ra Bắc.

Thời gian ở miền Bắc ông giữ chức Chưởng quản Cửu trùng đài (coi như giáo tông) của “Cao Đài cứu quốc mười hai phái hiệp nhất”.

Ông từng là Đại biểu Quốc hội, Cố vấn Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, ủy viên thường trực Quốc hội, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Bạc Liêu… Ông được tặng thưởng các huân chương: Độc lập hạng nhì (1949); Kháng chiến hạng nhất (1957), sau khi mất, được truy tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất (30-8-1961).

Nhà văn Thiếu Sơn trong báo Đuốc Nhà Nam ở Sài Gòn, khi viết về Bài học Cao Triều Phát cho rằng: “Cụ đã tham gia kháng chiến ngay từ đầu và đã kháng chiến tới già, tới chết. Phần lớn sự nghiệp của cụ, cụ đã cống hiến cho cách mạng. Hiện tượng Cao Triều Phát là một hiện tượng đặc biệt, nói lên cái nghĩa khí của người dân Nam bộ, hơn nữa lại là một nhà giàu muôn hộ trọng nghĩa và khinh tài”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s