Bài 5. Võ Nguyên Giáp viết hồi ký láo

I. Bằng chứng và phân tích.

Nghiên cứu Hồi ký Võ Nguyên Giáp (Văn bản 1) ta thấy:

  1. Điều lạ: Không hề kể trước 1940 mà chỉ kể từ 1940 về sau.

Continue reading Bài 5. Võ Nguyên Giáp viết hồi ký láo

Bài 4. Lý Tế Thâm – kẻ giới thiệu cho Hồ và Giáp một “tên đặc vụ, tay sai của Tưởng.”, “là một tên chống cộng” về sau Lý Tế Thâm lại là một “Phó chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa”

I. Bằng chứng và phân tích.

Trích: “…Trong những ngày còn lưu lại ở Quế Lâm, hai ông Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp vẫn nhân danh Việt Nam giải phóng đồng minh để giao dịch với chính quyền Tưởng. Continue reading Bài 4. Lý Tế Thâm – kẻ giới thiệu cho Hồ và Giáp một “tên đặc vụ, tay sai của Tưởng.”, “là một tên chống cộng” về sau Lý Tế Thâm lại là một “Phó chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa”

Bài 3. Nghịch lý Hoàng Văn Thụ: Sếp thì chết – lính vinh thân

(Lưu ý: Chuyện “Sếp thì chết – lính vinh thân” thì cũng thường xảy ra, nhưng cái lạ ở đây là rất nhiều.) Continue reading Bài 3. Nghịch lý Hoàng Văn Thụ: Sếp thì chết – lính vinh thân

Bài 2. Trương Bội Công – Nhà cách mạng từ thời Đông du thì bị chết năm 1945, 43 binh nhất thì làm nòng cốt “đội trừ gian” của Hồ Chí Minh và sau đó ít nhất có 3 người lên cấp Tướng! (1 Trung Tướng và 2 thiếu Tướng!)

Câu hỏi ở đây là: Không biết bao nhiêu Đảng Viên kỳ cựu thật của Đảng Cộng sản Đông Dương đã bị 43 binh nhất này “trừ gian”?

Lưu ý: Chuyện “Tiền Bối thì chết – Binh nhì vinh thân” thì cũng thường xảy ra, nhưng cái lạ ở đây là rất nhiều. Continue reading Bài 2. Trương Bội Công – Nhà cách mạng từ thời Đông du thì bị chết năm 1945, 43 binh nhất thì làm nòng cốt “đội trừ gian” của Hồ Chí Minh và sau đó ít nhất có 3 người lên cấp Tướng! (1 Trung Tướng và 2 thiếu Tướng!)

Bài 1. Giáp kể láo về hoạt động Cộng Sản

Phần III. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng kể chuyện láo và những chuyện lạ đời, đớn đau 2.

Chương 5. Võ Nguyên Giáp kể láo và những Nghịch lý – Đớn đau. Continue reading Bài 1. Giáp kể láo về hoạt động Cộng Sản

Đớn đau 4. Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ “Nhờ” 2 quần chúng đi đón lãnh tụ thì chết mất xác rồi Chú họ chết bí ẩn

I. Phân tích.

  1. Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ chết mất xác.
  2. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ “Nhờ” 2 quần chúng đi đón lãnh tụ.

Continue reading Đớn đau 4. Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ “Nhờ” 2 quần chúng đi đón lãnh tụ thì chết mất xác rồi Chú họ chết bí ẩn

Đớn đau 3. Hai quần chúng lên làm lãnh tụ – Phùng Chí Kiên – Trưởng ban Hải ngoại, Thường vụ trung ương đảng khóa 1 – “người đón” hai quần chúng ở Côn Minh – Khai quốc công thần của Cộng Sản Việt Nam – bị giết theo kiểu Mafia rồi bị quên

“Chặt đầu, bêu xác là giết người theo kiểu xã hội đen!”         

I. Bằng chứng:

  1. Khai quốc Công Thần bị quên.

1.1 Theo văn kiện Đảng.

…Các đồng chí của Ban Chỉ huy ở ngoài (Lítvinốp và Kan) cũng tham gia vào hoạt động của Ban Trung ương. ” (Văn bản 1.) Continue reading Đớn đau 3. Hai quần chúng lên làm lãnh tụ – Phùng Chí Kiên – Trưởng ban Hải ngoại, Thường vụ trung ương đảng khóa 1 – “người đón” hai quần chúng ở Côn Minh – Khai quốc công thần của Cộng Sản Việt Nam – bị giết theo kiểu Mafia rồi bị quên

Đớn đau 2. Hai quần chúng lên làm lãnh tụ – Bí thư xứ ủy Bắc kỳ – người “cử” hai quần chúng đi đón lãnh tụ đảng thì bị chết và chết cả người vợ rôi đổi linh tinh

I. Bằng chứng.

  1. Võ Nguyên Giáp kể về Hoàng Văn Thụ – Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ:

Cho đến khoảng tháng 4-1940, mới có liên lạc bí mật của ông Hoàng Văn Thụ – Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ đến báo lên gặp ở Chèm, ngoại thành Hà Nội. Continue reading Đớn đau 2. Hai quần chúng lên làm lãnh tụ – Bí thư xứ ủy Bắc kỳ – người “cử” hai quần chúng đi đón lãnh tụ đảng thì bị chết và chết cả người vợ rôi đổi linh tinh

Đớn đau 1. Hai quần chúng lên làm lãnh tụ – Xứ ủy Viên chỉ làm “người đưa đường” cho 2 quần chúng đi đón lãnh tụ đảng thì chết – và mất cả vợ cùng con

Chương 4: Đớn đau số phận kỳ lạ của 4 kỳ cựu Cộng Sản: Người giới thiệu, Người đưa đường và người đón, Người bí thư chỉ đạo 2 quần chúng Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng – và số phận người thân của họ.

“Chết mất xác” dấu hiệu thường thấy của những người Cộng sản – Trí thức Việt nam bị thủ tiêu. Continue reading Đớn đau 1. Hai quần chúng lên làm lãnh tụ – Xứ ủy Viên chỉ làm “người đưa đường” cho 2 quần chúng đi đón lãnh tụ đảng thì chết – và mất cả vợ cùng con