Phụ bài 2. Hồ giết 233/233 Đảng viên Tân Việt Cách mạng đảng.

Lời dẫn.

Tổng Bí Thư Đảng Tân Việt đã bị giết rồi quên, nếu họ (233) người trên mà còn sống lấy 1 vài người thì sao mà lại quên ông? Continue reading Phụ bài 2. Hồ giết 233/233 Đảng viên Tân Việt Cách mạng đảng.

Bài 2. Hồ Diệt Khẩu gia đình Tổng bí thư Trần Phú cùng người thân của ông.

Lời dẫn. Nếu chúng ta để riêng rẽ từng trường hợp thì khó biết mưu mô chước quỷ, hãy để các sự việc lại gần nhau, nhìn tổng hợp, ta sẽ thấy:

A. Bằng chứng và phân tích. Continue reading Bài 2. Hồ Diệt Khẩu gia đình Tổng bí thư Trần Phú cùng người thân của ông.

Bài 1. Đến năm 2000 một số Tổng bí thư đảng Cộng sản Đông Dương mới được thừa nhận và bí ẩn những cái chết của họ.

Chương 7. Hồ diệt khẩu các gia đình Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Đông Dương.

Bài 1. Đến năm 2000 một số Tổng bí thư đảng Cộng sản Đông Dương mới được thừa nhận và bí ẩn những cái chết của họ. Continue reading Bài 1. Đến năm 2000 một số Tổng bí thư đảng Cộng sản Đông Dương mới được thừa nhận và bí ẩn những cái chết của họ.

Bài 3. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu không phải người dự hội nghị thành lập đảng – và tất nhiên là cả Hồ nữa.

Lời dẫn. Hiện không hề có (Hoặc có mà chúng không công khai) bất cứ văn bản nào của Đảng CS Đông Dương hay của NAQ kể tên ai tham dự Đại Hội thành lập đảng, nên mới có chuyện dở khóc dở cười như ở bài 1 và bài 2. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu có dự thật không? Continue reading Bài 3. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu không phải người dự hội nghị thành lập đảng – và tất nhiên là cả Hồ nữa.

Bài 2. Ba “Đại biểu” còn sống mà không ai nhớ ngày thành lập Đảng?

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Ba “Đại biểu” còn sống.

Theo đảng Cs của Hồ thì ba người dự Hội Nghị Thành lập Đảng sau 1945 còn sống là: Hồ, Trịnh Đình Cưu, Nguyễn Thiệu (Xem bài 1) Continue reading Bài 2. Ba “Đại biểu” còn sống mà không ai nhớ ngày thành lập Đảng?

Bài 1. Thành phần “Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930” Đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền sai với Hồ Chí Minh.

Chương 6: Hồ đã giết hết 5/5 kỳ cựu dự ngày thành lập đảng CS Đông Dương 1930!

Hay chuyện cười: Người sống không nhớ bằng người chết. Continue reading Bài 1. Thành phần “Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930” Đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền sai với Hồ Chí Minh.

Chương 5. Hồ giết 8/8 người thành lập “CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM”

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Về 8 người thành lập “CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM”

Continue reading Chương 5. Hồ giết 8/8 người thành lập “CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM”

Chương 4. Hồ giết hết 200/200 người do NAQ gửi học Quân sự Hoàng Phố!

A. Bằng chứng và Phân tích.

            Học sinh Hoàng Phố của NAQ đâu rồi? “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng là giảng viên dạy chính trị tại trường. Trong số học sinh theo học tại trường từ năm 1924-1927 có hơn 30 học viên người Việt Nam(theo ý kiến đồng chí A.I Trê rê pa nốp, giao viên huấn luyện của trường). Continue reading Chương 4. Hồ giết hết 200/200 người do NAQ gửi học Quân sự Hoàng Phố!

Chương 3. Hồ giết hết 250/250 người học lớp Thanh Niên do NAQ tổ chức ở Quảng Châu.

Lời dẫn.

Hồ đã không phải là NAQ! (Xem Quyển 1. Nguyễn Ái Quốc đã chết – Hồ Chí Minh không phải NAQ! Bằng chứng hình sự không thể chối cãi!) Thì tất nhiên Hồ phải giết hết học trò của NAQ! Continue reading Chương 3. Hồ giết hết 250/250 người học lớp Thanh Niên do NAQ tổ chức ở Quảng Châu.

Bài 3. Bí ẩn những cái chết của 14/62 người học Đại Học Phương Đông “chết trẻ hoặc là có một ít thông tin”.

1 – 3. Về 3 người (Nguyễn Thế Rục, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thế Thạch) chúng ta cũng chỉ biết sơ qua họ là người cùng làng và là cháu của Nguyễn Thế Truyền bạn Nguyễn Ái Quốc phải chăng vì lý do đó mà họ đã phải chết trẻ? Continue reading Bài 3. Bí ẩn những cái chết của 14/62 người học Đại Học Phương Đông “chết trẻ hoặc là có một ít thông tin”.