Bài 1. Thành phần “Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930” Đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền sai với Hồ Chí Minh.

Chương 6: Hồ đã giết hết 5/5 kỳ cựu dự ngày thành lập đảng CS Đông Dương 1930!

Hay chuyện cười: Người sống không nhớ bằng người chết.

Lời dẫn. Nếu Hồ đúng là NAQ, Nếu Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu đúng là 2 trong 4 người dự hội nghị thành lập Đảng 1930,
nếu những kỳ cựu của đảng cộng sản Đông Dương vẫn còn sống tới sau 1945 thì không có những chuyện dở khóc dở cười sau đây.

Bài 1. Thành phần “Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930” Đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền sai với Hồ Chí Minh.

A. Bằng chứng và phân tích.

 1. Văn kiện đảng năm 1930 (Của NAQ) khẳng định mỗi đảng có 2 đại biểu và 1 đại biểu Quốc tế. (Văn bản 1 – ảnh 1)
 1. Hồ kể về thành phần hội nghị:

. Đến dự hội nghị có Bác và các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Tản Anh, Nguyễn Đức Cảnh…(Văn bản 2 – ảnh 2)

 1. Đảng cộng sản Việt Nam (của Hồ) tuyên truyền – sai với Hồ.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (đại biểu DDCSD); Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm (đại biểu (ANCSĐ).…(Văn bản 3, 4, 5 – ảnh 3)

Nhận xét: Như vậy theo Hồ kể thì chỉ còn 1 người nữa mà Hồ không nhớ đó là ai?

Nhưng theo đảng cs của Hồ thì lại là: Trịnh Đình Cửu, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu.

Vậy nếu đảng cs của Hồ đúng thì Hồ sai! Tức là “Hồ Tùng Mậu, Lê Tản Anh” không dự như Hồ nói!

Còn nếu Hồ đúng thì đảng cs của Hồ sai! Tức là trong 3 người “Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm” chỉ đúng tối đa là 1 người! (Có thể không đúng người nào vì rất có thể là người khác!

Chuyện hài!

(Xem thêm Bài 5: Đổi đen thành Trắng – Hồ sửa lịch sử đảng. – Chương 2, quyển 1)

            Thế mới thật là: Hồ kia kể láo kể xiên

                                    Đảng mày tố cáo rằng mày: Nói điêu!

 1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

 Báo cáo tóm tắt Hội nghị

Ngày 19/6/2003. Cập nhật lúc 10h 52′

I – CÓ MẶT

 1. Một đại biểu của Quốc tế Cộng sản.
 2. Hai đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng(1).
 3. Hai đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng(2).

II – CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

 1. Đại biểu của Quốc tế Cộng sản nói lý do cuộc hội nghị…

7-2-1930

(Lưu tại Kho Lưu trữ- Trung ương Đảng.Bản dịch từ tiếng Pháp.)

            (Văn bản 2)

http://123.30.190.43/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT3031050363

…Ở Xiêm khoảng một năm, Bác được tin hội “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí” chia rẽ thành ba phái và tổ chức ba đảng cộng sản khác nhau. Nóng ruột, Bác lại bí mật trở về Trung Quốc, và mời đại biểu ba phái đến Hương Cảng họp hội nghị. Đến dự hội nghị có Bác và các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Tản Anh, Nguyễn Đức Cảnh…

Để giữ bí mật, hôm thì mấy anh em giả đánh “mạt chược” ở khách sạn, hôm thì đến sân vận động xem đá bóng. Sau mấy buổi bàn cãi sôi nổi, đến ngày 3 tháng Hai năm 1930 (vào dịp Tết âm lịch), ba phái đều đồng ý thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi người đều vô cùng vui mừng, phấn khởi. Để chúc mừng Đảng ra đời, Bác đãi một bữa Tết Nguyên đán vừa tiết kiệm, vừa linh đình.” (Theo Vừa đi đường vừa kể chuyện – T.Lan, Nxb Chính trị quốc gia – 2008, trang 22/57)

(Văn bản 3)

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930 17:20 | 09/07/2008

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30684&cn_id=236492

…Từ ngày 3 đến 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Tham gia Hội nghị có các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (đại biểu DDCSD); Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm (đại biểu (ANCSĐ). Đại biểu ĐDCSLĐ không đến kịp. Hội nghị nhất trí thành lập đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

(Văn bản 4)

Theo bàiHội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930” trích từ “Sổ tay hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp năm 2010” của “Ban Tuyên giáo Đảng ủyđăng trên trang web của Đoàn thanh niên thành phố Hồ Chí Minh ghi: “Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một chính đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, do Nguyễn Ái Quốc (đại biểu Quốc tế Cộng sản) triệu tập và chủ trì tại Cửu Long gần Hương Cảng. Hội nghị họp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 02 năm 1930. Tham dự Hội nghị gồm: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng), Châu Văn Liêm, Nguyễn thiệu (đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng)…”

(Ban Tuyên giáo Đảng ủy – Theo Sổ tay hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp năm 2010)

(http://www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/truyen-thong-cach-mang?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-eighty-right&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_struts_action=%2Fext%2Farticleview%2Fview&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=36987&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_i=10&_EXT_ARTICLEVIEW_curValue=1&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Ftruyen-thong-cach-mang)

            (Văn bản 5)

III. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị

đầu tiên của Đảng 

 http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=969&Itemid=69

 1. Hội nghị thành lập Đảng

…Ngày 27-10-1929, Quốc tế Cộng sản gửi những người cộng sản ở Đông Dương tài liệu Về việc thành lập một đảng cộng sản Đông Dương, chỉ rõ: “Việc thiếu một Đảng Cộng sản duy nhất trong lúc phong trào quần chúng công nhân và nông dân ngày càng phát triển, đã trở thành một điều nguy hiểm vô cùng cho tương lai trước mắt của cuộc cách mạng ở Đông Dương”. Quốc tế Cộng sản nhấn mạnh: “Nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách nhất của tất cả những người cộng sản Đông Dương là thành lập một đảng cách mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa là một Đảng Cộng sản có tính chất quần chúng ở Đông Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức cộng sản duy nhất ở Đông Dương2

(2.Sđd, tr. 614.). Song, tài liệu này chưa đến tay những người cộng sản Việt Nam.

Lúc đó Nguyễn ái Quốc đang ở Xiêm tìm đường về nước thì nhận được tin Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân liệt, “những người cộng sản chia thành nhiều phái”, Nguyễn ái Quốc rời Xiêm đến Hương Cảng (Trung Quốc). “Với tư cách là phái viên của Quốc tế  Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng   ở Đông Dương”, Người chủ động triệu tập “đại biểu của hai nhóm (Đông Dương và An Nam)” và chủ trì Hội nghị hợp nhất đảng tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc). Hội nghị bắt đầu họp ngày 6-1-1930. Sau này, Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960) căn cứ vào những tài liệu hiện có, đã ra Nghị quyết về ngày thành lập Đảng, trong đó ghi rõ: “lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng1.(1. Xem Sđd, 1998, t.2, tr.19, t.4, tr.401, t.21, tr.904.  )

Tham dự Hội nghị có hai đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh) và hai đại biểu của An Nam cộng sản Đảng (Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm). Tổng số đảng viên của Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng cho tới Hội nghị hợp nhất là 310 đồng chí (ở Xiêm: 40, Bắc Kỳ: 204, Nam Kỳ: 51, Trung Quốc và nơi khác: 15, Trung Kỳ thì ghép vào Bắc Kỳ và Nam Kỳ)2.   (2. Sđd, 1998 t.2, tr. 21.)

Sau Hội nghị hợp nhất, ngày 8-2-1930 các đại biểu về nước thực hiện kế hoạch hợp nhất các cơ sở đảng ở trong nước. Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập gồm có Trịnh  Đình Cửu, Trần Văn Lan, Nguyễn Văn Hới, Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt, Phan Hữu Lầu, Lưu Lập Đạo, do Trịnh Đình Cửu đứng đầu. Tiếp đến các xứ uỷ cũng được thành lập. Đỗ Ngọc Du là Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ,Nguyễn Phong Sắc, Bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ, Ngô Gia Tự, Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ.

Ngày 24-2-1930, theo yêu cầu của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời họp và ra Quyết nghị chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam1.  (1.Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 1998, t.2, tr. 26.)

1. VK 1930 khang dinh co 5 dai bieu 2. Ho ke ve HN thanh lap Dang 3. Dang cs cua Ho noi

3 thoughts on “Bài 1. Thành phần “Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930” Đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền sai với Hồ Chí Minh.”

 1. Pingback: BÀI 1. THÀNH PHẦN “HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1930” ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN SAI VỚI HỒ CHÍ MINH. | CHÂU XUÂN NGUYỄN
 2. Pingback: SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: QUYỂN 9. Chương 6. BÀI 1. THÀNH PHẦN “HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1930” ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN SAI VỚI HỒ CHÍ MINH. | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s