Dấu hiệu ác quỷ 3. Dấu hiệu quỷ của bố vợ 2 Võ Nguyên Giáp – “Giáo sư Đặng Thái Mai” cũng có “bố vợ” chết 1946, và thường bị nhầm tên.

Lời dẫn: Khi Võ Nguyên Giáp đã là giả – tàn sát “Nhà Mình” và nhà “Vợ cả” khi lấy vợ 2 cũng không thể giám lấy một nhà tử tế, mà phải lấy vợ ở một nhà cũng là … quỷ dữ. Continue reading Dấu hiệu ác quỷ 3. Dấu hiệu quỷ của bố vợ 2 Võ Nguyên Giáp – “Giáo sư Đặng Thái Mai” cũng có “bố vợ” chết 1946, và thường bị nhầm tên.

Dấu hiệu ác quỷ 2. Nghe tin “người đồng chí, người vợ yêu đã hi sinh” năm trước, năm sau Đại Tướng đã cưới vợ mới. Và chuyện lạ: Cứ vợ đầu là… chết – Dấu hiệu của bọn quỷ!

I. Bằng chứng và phân tích:

  1. “Vợ” chết mà Chồng vẫn tưởng còn sống?

“…Hội nghị diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20-4-1945. Ngoài giờ họp, các ông thường nói cho nhau nghe tình hình phong trào các địa phương. Continue reading Dấu hiệu ác quỷ 2. Nghe tin “người đồng chí, người vợ yêu đã hi sinh” năm trước, năm sau Đại Tướng đã cưới vợ mới. Và chuyện lạ: Cứ vợ đầu là… chết – Dấu hiệu của bọn quỷ!

Dấu hiệu ác quỷ 1. Chỉ dấu từ một bài thơ Đau đớn: Đại tướng họ Võ đi đánh trận không sao – nhà “Vợ cả” Võ Nguyên Giáp bị chết 6 người trong thời điểm 1945, còn 1 người thứ 7 – là chồng Nguyễn Thị Quang Thái chắc chắn cũng đã bị giết vào thời điểm đó. Chỉ còn mẹ già và em út còn bé – biết gì?

Chương 8. Đau đớn: Nhà “Vợ cả” Võ Nguyên Giáp và chuyện quỷ lấy vợ theo nhóm – bố vợ 2 của Võ Nguyên Giáp cũng có dấu hiệu là quỷ. Continue reading Dấu hiệu ác quỷ 1. Chỉ dấu từ một bài thơ Đau đớn: Đại tướng họ Võ đi đánh trận không sao – nhà “Vợ cả” Võ Nguyên Giáp bị chết 6 người trong thời điểm 1945, còn 1 người thứ 7 – là chồng Nguyễn Thị Quang Thái chắc chắn cũng đã bị giết vào thời điểm đó. Chỉ còn mẹ già và em út còn bé – biết gì?

Dấu hiệu ác quỷ 5. “Bố mẹ, Chú Thím” đã chết hết – “Anh em” cùng trang lứa đã “Liệt Sĩ” hết cả và người anh em – kỳ cựu Cộng Sản bị điều đi tận Thái Lan – Võ Đại Tướng mới ung dung róng trống mở cờ về “Thăm quê” khi chỉ còn toàn các cháu mới đẻ.

I. Bằng chứng và Phân Tích.           

  1. Một họ nhỏ ở trong một làng mà có tới 6 Liệt Sĩ cùng 1 thời kỳ.           

“chỉ tính riêng từ thời kỳ thân phụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cụ Võ Quảng Nghiêm đến nay, họ Võ ở An Xá có 6 người là liệt sĩ…” (Văn bản 1) Continue reading Dấu hiệu ác quỷ 5. “Bố mẹ, Chú Thím” đã chết hết – “Anh em” cùng trang lứa đã “Liệt Sĩ” hết cả và người anh em – kỳ cựu Cộng Sản bị điều đi tận Thái Lan – Võ Đại Tướng mới ung dung róng trống mở cờ về “Thăm quê” khi chỉ còn toàn các cháu mới đẻ.

Dấu hiệu 4. Số phận “Anh chị em ruột” của Võ Nguyên Giáp và dấu hiệu “em trai” Võ Thuần Nho (Thứ trưởng Bộ Giáo dục) là của giả.

I. Bằng chứng và phân tích.

“Anh em” – Bảy người giết 4 còn 3… nghi ngờ”

  1. “Cô em út” Võ Đại Tướng .

Continue reading Dấu hiệu 4. Số phận “Anh chị em ruột” của Võ Nguyên Giáp và dấu hiệu “em trai” Võ Thuần Nho (Thứ trưởng Bộ Giáo dục) là của giả.

Dấu hiệu ác quỷ 3. Chọc mù mắt “Mẹ” rồi mới gặp để trình diễn – xong thì giết luôn để Diệt Khẩu, và 2009 đã giết “Con Gái” – “Giáo sư Tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh” để bịt miệng

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. “Mẹ” Võ Nguyên Giáp bị mù đâu là nguyên nhân?

Phải chăng gửi Ảnh mãi rồi mà “Mẹ” vẫn thấy như là không nhận ra con nên… trước khi gặp “Con” thì “Con” đã để cho mẹ “Mù” rồi mới gặp? Continue reading Dấu hiệu ác quỷ 3. Chọc mù mắt “Mẹ” rồi mới gặp để trình diễn – xong thì giết luôn để Diệt Khẩu, và 2009 đã giết “Con Gái” – “Giáo sư Tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh” để bịt miệng

Dấu hiệu ác quỷ 2. Võ Nguyên Giáp gửi ảnh để cho “mẹ và con” quen mặt trước rồi mới… gặp!

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Những cuộc gặp năm 1946, 1951 chỉ là do Giáp kể lại mãi cho con rồi con hình thành một nếp nhớ như vậy.

Continue reading Dấu hiệu ác quỷ 2. Võ Nguyên Giáp gửi ảnh để cho “mẹ và con” quen mặt trước rồi mới… gặp!

Dấu hiệu ác quỷ 1. Để “mẹ và con” bơ vơ ở “miền rừng núi Lệ Thủy”, “Bố và chị gái” Võ Nguyên Giáp chết kỳ bí hồi 1945. Võ Nguyên Giáp lấy Xương 1 người chết “giữa trưa tháng 6-1949” làm hài cốt của “Cha” mình “hy sinh 4.1948”.

Phần IV. Giáp và Đồng biến mình thành “Con dân” Việt Nam như thế nào? Hay chuyện những cái chết của “Người thân” Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng  – Những chuyện lạ đời, đớn đau tiếp theo. Continue reading Dấu hiệu ác quỷ 1. Để “mẹ và con” bơ vơ ở “miền rừng núi Lệ Thủy”, “Bố và chị gái” Võ Nguyên Giáp chết kỳ bí hồi 1945. Võ Nguyên Giáp lấy Xương 1 người chết “giữa trưa tháng 6-1949” làm hài cốt của “Cha” mình “hy sinh 4.1948”.

Bài 5: Đớn đau: Bọn Hồ và Phạm Văn Đồng đã giết hết lãnh đạo Việt Minh rồi nói Việt Minh này khác Việt Minh của Hồ Học Lãm và chuyện hài Phạm Văn Đồng nhận mình là Lâm Bá Kiệt – phó chủ tịch Việt Minh (Võ Nguyên Giáp thì nhận là Dương Hoài Nam).

 (Xem thêm quyển 3: Giả làm Việt Minh thưc chất là giết Việt Minh)

Lưu ý: “Phạm Văn Đồng chỉ có 6 tháng mà đã từ một “quần chúng” vụt biến thành phó “Việt Minh” cho Hồ Học Lãm. Rồi người kỳ cựu, lãnh tụ của “Việt Minh” thì chết, và chết cả 3 bố con, vợ thì ngớ ngẩn, chỉ còn lại con út khi đó còn là trẻ em, và chuyện kể về Vợ cụ Hồ Học Lãm bế con “Thủng đít” đi họp cách mạng thay chồng!” Continue reading Bài 5: Đớn đau: Bọn Hồ và Phạm Văn Đồng đã giết hết lãnh đạo Việt Minh rồi nói Việt Minh này khác Việt Minh của Hồ Học Lãm và chuyện hài Phạm Văn Đồng nhận mình là Lâm Bá Kiệt – phó chủ tịch Việt Minh (Võ Nguyên Giáp thì nhận là Dương Hoài Nam).

Bài 4. Nghịch lý Nguyễn Công Thu: Người “làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người thanh niên yêu nước Phạm Văn Đồng ” xuýt bị tử hình rồi thành kẻ “Chuyên quét dọn”.

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Người “làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người thanh niên yêu nước Phạm Văn Đồng ”.

Continue reading Bài 4. Nghịch lý Nguyễn Công Thu: Người “làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người thanh niên yêu nước Phạm Văn Đồng ” xuýt bị tử hình rồi thành kẻ “Chuyên quét dọn”.