Bài 5. Các cộng sự khác của Hồ Học Lãm đều chết mất tích.

Trong cuốn “Hồi tưởng về cha tôi – HỒ HỌC LÃM, Nxb Phụ Nữ, Hồ Mộ La, 2011”, dù là đã bị sửa chữa ít nhiều (Thêm vào các nhân vật bên cạnh Hồ Chí Minh, (Xem thêm chương chết mới xuất bản – Quyển 19. Continue reading Bài 5. Các cộng sự khác của Hồ Học Lãm đều chết mất tích.

Bài 4. Cộng sự của Hồ Học Lãm: Ngô Chính Quốc cũng bị quy là… Phản động, rồi cũng chết mất tích thời 1945!

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Ngô Chính Quốc, Ngô Chính Học và Lưu Khắc Thành là tiền bối.

Continue reading Bài 4. Cộng sự của Hồ Học Lãm: Ngô Chính Quốc cũng bị quy là… Phản động, rồi cũng chết mất tích thời 1945!

Bài 3: Cha (Bùi Hải Thiệu), Mẹ và 3 Chú ruột Bà Lệ Tân Sitek (Việt kiều Na uy) – là tiền bối cách mạng – Cộng sự thân tín của Hồ Học Lãm cũng bị giết hết năm 1945 về trước và chuyện thay “Mẹ” cho Lệ Tân Sitek!

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Bà Lệ Tân Sitek và cha, mẹ.

            “Bà Lệ Tân Sitek (Việt kiều Na uy), có tên Việt Nam là Bùi Lý Lệ Tân, quê tại làng Phổ Đông, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Continue reading Bài 3: Cha (Bùi Hải Thiệu), Mẹ và 3 Chú ruột Bà Lệ Tân Sitek (Việt kiều Na uy) – là tiền bối cách mạng – Cộng sự thân tín của Hồ Học Lãm cũng bị giết hết năm 1945 về trước và chuyện thay “Mẹ” cho Lệ Tân Sitek!

Bài 2. Trương Bội Công cộng sự thân tín của Hồ Học Lãm chết năm 1945.

Về Trương Bội Công, người có mặt rất nhiều trong các phi vụ “Hồ về nước” giai đoạn 1940 – 1945 (Văn bản 4), nhưng về thân thế của ông ta lại có rất ít tài liệu để nghiên cứu, nhưng qua những Tài liệu sau ta biết được như sau. Continue reading Bài 2. Trương Bội Công cộng sự thân tín của Hồ Học Lãm chết năm 1945.

Bài 1. Giết Dương Hoài Nam và Lâm Bá Kiệt – Phó chủ tịch Việt Minh.

Chương 3. Hồ tiêu diệt Cộng sự thân tín của Hồ Học Lãm.

“Hồ và đồng bọn đã tiêu diệt Việt Minh rồi giả danh đó để bẫy những người Việt Nam yêu nước.” Continue reading Bài 1. Giết Dương Hoài Nam và Lâm Bá Kiệt – Phó chủ tịch Việt Minh.

Bài 3. Hồ kể chuyện láo, viết thư cho Hồ Mộ La thì cố tình viết giọng Nghệ nhưng vẫn không đúng!

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Hồ kể chuyện láo.

“…Bác cười, nói vui: – Lại “mới” nữa, cách nay độ 30 năm, lần đầu gặp cháu còn mặc quần thủng đít… Continue reading Bài 3. Hồ kể chuyện láo, viết thư cho Hồ Mộ La thì cố tình viết giọng Nghệ nhưng vẫn không đúng!

Bài 2. Diệt khẩu gia đình Hồ Học Lãm – Chủ tịch Việt Minh.

Ta hãy tìm hiểu gia đình ông Hồ Học Lãm người sáng lập và đích thân làm chủ tịch hội từ năm 1936 xem sao:

  1. Ông Hồ Học Lãm ốm nặng từ 1940 và chết năm 1942 – (có tài liệu nói 1943) Continue reading Bài 2. Diệt khẩu gia đình Hồ Học Lãm – Chủ tịch Việt Minh.

Bài 1. Lê Thiết Hùng viết hồi ký sai với Đảng Cộng Sản của Hồ Chí Minh.

Chương 2.      Bọn quỷ tiêu Diệt gia đình của Hồ Học Lãm – Chủ tịch Việt Minh.

“Hồ và đồng bọn đã tiêu diệt Việt Minh rồi giả danh đó để bẫy những người Việt Nam yêu nước.” Continue reading Bài 1. Lê Thiết Hùng viết hồi ký sai với Đảng Cộng Sản của Hồ Chí Minh.

Bài 3. Lê Thiết Hùng không phải con rể cụ Hồ Học Lãm – Chủ tịch Việt Minh.

Lời dẫn. Lê Quốc Vọng là con rể Hồ Học Lãm mà Lê Thiết Hùng không phải Lê Quốc Vọng thì chắc chắn chẳng phải con rể Hồ Học Lãm! Continue reading Bài 3. Lê Thiết Hùng không phải con rể cụ Hồ Học Lãm – Chủ tịch Việt Minh.

Bài 2. Lê Thiết Hùng không thể là Lê Quốc Vọng!

Lời dẫn.

  1. Đảng Cs Đông Dương chửi Cường Để như kẻ thù không đội trời chung.

Lê Quốc Vọng rất thân thiết với Cường Để từ đó suy ra Lê Quốc Vọng không phải Cộng Sản Đông Dương. Continue reading Bài 2. Lê Thiết Hùng không thể là Lê Quốc Vọng!