Bài 2. Người Trung Quốc trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Đông Dương khá đông, sau này số phận ra sao?

Lưu ý:

 1. Thời kỳ 27 -39 trước khi Hồ xuất hiện có nhiều người TQ trong các tổ chức như Thanh Niên, và các đảng tiền thân của ĐCS Đông Dương và cả trong đảng cs Đông Dương. Vậy những người này sau này sống chết thế nào? Đều không thấy nói tới. Họ đã chết hay ai thủ tiêu? Một số lượng người lớn như vậy mà đều im tiếng, dứt khoát họ đã bị thủ tiêu! Thủ tiêu nhằm mục đích gì? Phải chăng họ đã được giao thực hiện một phi vụ gì đó lớn lao mà buộc họ phải im tiếng? (Chết).

            Có rất nhiều cuộc chỉ điểm cho Pháp bắt Cs VN, phải chăng những người này là tác giả? Thế rồi họ phải im tiếng? (Chết).

 1. Trần Phú và cả ban Thường vụ bị lộ do chỉ điểm, mà H đổ oan cho Ngô Đức Trì (Xem Ngô Đức Trì – phần H tiêu diệt Cs, quyển 9) Khi Ngô Đức Trì đã oan thì ai là người chỉ điểm?
 2. NAQ đã chẳng phải Tống Văn Sơ, vậy ông đã chết như thế nào?

I. Bằng chứng và phân tích.

 1. Trung ương đảng năm 1930 có 9 người thì đã có 2 người Trung Quốc.

            “Cử một Ban Trung ương lâm thời gồm chín người, trong đó có hai đại biểu chi bộ cộng sản Trung Quốc ở Đông Dương. ” (Văn bản 1)

 1. Năm 1930 đảng viên Trung Quốc chiếm 300/565 tổng số!

            “…Các tổ chức sau đây gia nhập tập thể vào Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất: Đông Dương Cộng sản Đảng (85 đảng viên), An Nam Cộng sản Đảng (61 đảng viên), Tân Việt Cộng sản Liên đoàn (119 đảng viên) và phân bộ Đảng Cộng sản Tàu ở Đông Dương (300 đảng viên). Như vậy là khi thống nhất, đảng có 565 đảng viên…” (Văn bản 2)

 1. Năm 1937, ở Nam Kỳ đảng viên Trung Quốc chiếm 85/590 tổng số.

“Trong 590 đảng viên ở Nam Kỳ, có 85 đồng chí người Trung Quốc. ” (Văn bản 3)

 1. Lưu Lập Đạo (A Lầu) và A Duyên (Duy) số phận ra sao?

Cuối cùng, theo một tài liệu của Hà Nội thì đã có hai thành viên Trung Quốc được lựa chọn để đưa vào Uỷ Ban Trung Ương: Lưu Lập Đạo (A Lầu) và A Duyên (Duy) (Văn bản 6)

 1. Bang trưởng Triều Châu – bị chết.

Ông Trương Minh Chánh sinh năm 1913, nguyên quán xã Xích Liêu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ông là Bang trưởng Triều Châu, … Kẻ thù bực tức và hèn hạ tra tấn ông cho đến chết, ông mất vào ngày 9/11/1953. (Văn bản 7)

 1. Hoa Kiều.

Hơn 50 vạn Hoa kiều ở Đông Dương là một lực lượng không phải nhỏ.” (Văn bản 4)

“Những người còn lại hoà chung với làn sóng tị nạn đang dồn lên trong năm 1927 hướng về những cộng đồng người Hoa ở Nam Dương…tổ chức người Hoa tại Nam Kỳ lớn hơn cả những thành phần cộng sản người Việt ở đây, bao gồm nhiều nhà hoạt động đầy kinh nghiệm đã trốn khỏi Quảng Đông sau Công Xã Quảng Châu.” (Văn bản 6)

            Nhận xét: Nam kỳ là xứ khá đông Hoa Kiều, vậy mà năm 1937 chỉ có “85 đồng chí người Trung Quốc”, sau 1945 gần như không thấy nói tới họ nữa. Như vậy có thể thấy số đảng viên TQ này giảm dần, phải chăng họ đã được giao thực hiện một phi vụ gì đó lớn lao mà buộc họ phải im tiếng? (Chết).

            Họ đâu? Lưu Lập Đạo (A Lầu) và A Duyên (Duy)? Số phận 2 người này ra sao, sao Đảng CS Việt Nam không thấy nói gì đến họ? Họ sống chết ra sao?

 “Ông Trương Minh Chánh – Bang trưởng Triều Châu” vì sao chết? Liệu có phải là Cơ sở chuyên chỉ điểm? rồi sau bị chính người của họ diệt?

Lưu ý: Kể từ 1927 các tổ chức tiền thân và Đảng CS Đông Dương (1930) bị tiêu diệt rất dữ tại Quảng Châu cùng với các cuộc chỉ điểm kinh người!

Thế mới thật là: Đảng viên TQ khá đông

                                    Giảm dần, sau hết – số này đi đâu?

 1. Văn bản nghiên cứu.

            (Văn bản 1)

Năm điểm lớn

Vǎn kiện Đảng Toàn tập, Tập 2

Ngày 19/6/2003. Cập nhật lúc 11h 8′

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=150999

 1. Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương;

  2. Định tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam;

  5. Cử một Ban Trung ương lâm thời gồm chín người, trong đó có hai đại biểu chi bộ cộng sản Trung Quốc ở Đông Dương.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————
Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

*Nǎm điểm này do đồng chí Nguyễn Quốc,Uỷ viên Hộ phương Đông phụ trách Cục phương Nam của Quốc tế Cộng sản,đề ra trong Hội nghị thành lập Đảng (B.T).

(Văn bản 2)

Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương*

Văn kiện đảng toàn tập
Tập 4 (1932-1934)

Ngày 9/6/2003. Cập nhật lúc 19h 31′

http://cn.cpv.org.vn/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=168777

…IV- Tên đảng

…Các tổ chức sau đây gia nhập tập thể vào Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất: Đông Dương Cộng sản Đảng (85 đảng viên), An Nam Cộng sản Đảng (61 đảng viên), Tân Việt Cộng sản Liên đoàn (119 đảng viên) và phân bộ Đảng Cộng sản Tàu ở Đông Dương (300 đảng viên). Như vậy là khi thống nhất, đảng có 565 đảng viên, phân ra làm 40 chi bộ.

Cần nói thêm là khi thống nhất, còn có 40 người cộng sản Đông Dương ở Xiêm và 14 ở Hồng Công.

Ngày 6-1-1930, hội nghị quy định số lượng Ban Chấp uỷ Trung ương lâm thời là 7 uỷ viên chính thức và 7 uỷ viên dự khuyết,

…Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Bản dịch từ tiếng Pháp.

(Văn bản 3)

Báo cáo của Hội nghị toàn thể Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Ban Trung ương Quốc tế Cộng sản

Văn kiện Đảng toàn tập
Tập 6 (1936 – 1939)

29/05/2003

http://cn.cpv.org.vn/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=215617

…Trong 590 đảng viên ở Nam Kỳ, có 85 đồng chí người Trung Quốc. Những tổ chức mạnh hơn cả là các tổ chức của Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và Mỹ Tho…

Ngày 10 tháng 9 năm 1937

BAN TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

(Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Bản dịch từ tiếng Pháp.)

(Văn bản 4)

Nghị quyết của ban thường vụ trung Đảng cộng sản Đông (Họp ngày 25 – 28/2/1943)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=&id=BT2750365972

Ngày 27/5/2003.

Tập 7, Vǎn kiện Đảng Toàn tập, (1940 đến 2-9-1945)

…Các giới Hoa kiều ở Đông Dương ngày càng bị phát xít Nhật – Pháp áp bức bóc lột thêm nên tinh thần chống Nhật của họ đang ngấm ngầm. Song tuỳ theo tình thế biến đổi (ví dụ quân Trung Quốc vào Đông Dương đánh Nhật), nó có thể bỗng chốc trở thành một lực lượng khá mạnh.

…i) Vận động Hoa kiều – Hơn 50 vạn Hoa kiều ở Đông Dương là một lực lượng không phải nhỏ. Đảng phải có uỷ ban vận động Hoa kiều đặng giúp Hoa kiều tổ chức ra “Việt Nam Hoa kiều cứu vong hội” và phải vận động Hoa kiều cùng nhân dân Đông Dương tranh đấu chống Nhật – Pháp và lũ Việt gian, Hán gian.

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

Vǎn kiện Đảng 1930-1945,
Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương
Xuất bản, Hà Nội, 1977, t.III, tr. 313-362.

(Văn bản 5)   

Biên niên sự kiện

Ngày 1/6/2012.

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT261251219

NĂM 1930

Tháng 10, từ ngày 14 đến ngày 31

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hồng Kông đã thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú dự thảo và bầu Trần Phú làm Tổng Bí thư.

Tham gia Hội nghị có: Nguyễn Ái Quốc9 – đại diện Quốc tế Cộng sản; Trần Phú – tức Năm; Lê Mao – tức Cát; Nguyễn Trọng Nhạ – tức Sáu; Lưu Lập Đạo – tức A Lầu.

Hội nghị đã thông qua Điều lệ Đảng, Án nghị quyết của Trung ương toàn thể Đại hội nói về tình hình hiện nay ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng (tháng 10-1930, điều lệ của các tổ chức quần chúng như: Công hội, Nông hội, Phụ nữ, Thanh niên…

– Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t.2, tr.88-204.

– Đảng Cộng sản Việt Nam: Các Đại hội và Hội nghị Trung ương, Sđd, tr.24.

– T.C.: “Nhìn lại các cơ sở bí mật của cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương (từ 1930 đến 1935), tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 37-1962, tr.21.

– Theo Bản tóm tắt những hồ sơ về Đông Dương có Bộ Viễn Đông của Quốc tế Cộng sản đóng tại Thượng Hải (bản tiếng Pháp). Bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

 1. Cho đến nay vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất về việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có tham dự Hội nghị tháng 10- 1930 hay không? – (TG.).

(Văn bản 6)   

HỒ CHÍ MINH

NHỮNG NĂM THÁNG CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN (1919‐1941)

HO CHI MINH: THE MISSING YEA

Kỳ 3

CHƯƠNG 4:

TỪ CON ĐƯỜNG CŨ ĐẾN HÀNH TRÌNH MỚI

(1927‐9)

http://to-quoc01.blogspot.com/2013/01/sophie-quinn-judge-3.html

…Sau thất bại của Sô Viết Hải‐Lục‐Phong  vào tháng 3, một số người tham gia đã rút vào vùng núi non phía đông Quảng Đông, trong khi một số khác có thể đã quay về Quảng Châu và hoà nhập với quân đội Quốc Dân Đảng. Những người còn lại hoà chung với làn sóng tị nạn đang dồn lên trong năm 1927 hướng về những cộng đồng người Hoa ở Nam Dương [88]. Làn sóng của tầng lớp lao động Trung Quốc đổ về khu vực Đông Nam Á rõ ràng là đã thúc đẩy việc thành lập Uỷ Ban Lâm Thời Nam Dương và từ đấy đã củng cố ảnh hưởng của uỷ ban này đối với phong trào cộng sản Việt Nam. Bộ Ngoại Giao Pháp đã báo cáo rằng cho đến năm 1927 tại Sài Gòn, Chợ Lớn và Phnom Penh đã có một ʺcon số đáng kể của người Hoaʺ trong thành phần cu‐li và phu bến tàu. Tại Bắc Kỳ người Hoa có mặt rất đông ở ʺmột số các vựa mỏʺ [89]…

CAO TRÀO CÁCH MẠNG (1930 – 31)

Việc trở về của những học viên Quốc tế Cộng Sản

…Hồi ký của Nguyễn Nghĩa cũng chỉ ra những khó khăn trong việc hoà nhập những đảng viên Trung Quốc vào đảng cộng sản Việt Nam. Nghĩa chỉ ra rằng tổ chức người Hoa tại Nam Kỳ lớn hơn cả những thành phần cộng sản người Việt ở đây, bao gồm nhiều nhà hoạt động đầy kinh nghiệm đã trốn khỏi Quảng Đông sau Công Xã Quảng Châu. Họ không phấn khởi mấy về việc chỉ định thành viên tham gia vào Uỷ Ban Trung Ương của ĐCS Việt Nam vì một số lý do:họ cho rằng những  người  Trung  Quốc  không  có giấy tờ hợp pháp,  không  quen thuộc với hiện tình chính trị, hoặc không biết nói tiếng Việt. Họ chỉ muốn đưa người vào Xứ Uỷ Nam Kỳ [74]. Cuối cùng, theo một tài liệu của Hà Nội thì đã có hai thành viên Trung Quốc được lựa chọn để đưa vào Uỷ Ban Trung Ương: Lưu Lập Đạo (A Lầu) và A Duyên (Duy) [75]…

(Văn bản 7)   

Nhân sĩ Trương Minh Chánh (1913 – 1953)

http://www.vothanhhung.info/2014_04_01_archive.html

 Ông Trương Minh Chánh sinh năm 1913, nguyên quán xã Xích Liêu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ông là Bang trưởng Triều Châu, Phó Trưởng Ban quản trị Trường Trung học Trung Hoa Sóc Trăng, là người có công lớn đã đoàn kết các giới đồng bào Hoa trong tỉnh, góp công, góp của xây dựng trường Trung Hoa (tọa lạc tại số 140, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Sóc Trăng hiện nay).

…Cuối năm 1952, ông Trương Minh Chánh bị địch bắt và kẻ thù tra tấn ông rất dã man, hòng khai thác ông về các hoạt động cách mạng; mặc dù vậy, ông vẫn nêu cao gương kiên trung, bất khuất dù có phải hy sinh đến tính mạng. Kẻ thù bực tức và hèn hạ tra tấn ông cho đến chết, ông mất vào ngày 9/11/1953. Tấm gương kiên trung, hy sinh anh dũng của ông Trương Minh Chánh đã tạo ra phong trào đấu tranh  của đồng bào Hoa ở thị xã Sóc Trăng, tố cáo hành động giết người dã man của địch và đòi chúng phải cho phép làm lễ truy điệu ông tại trường Trung Hoa. Ông Trương Minh Chánh xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau noi theo.

TQ trong hang ngu dang CS DD

2 thoughts on “Bài 2. Người Trung Quốc trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Đông Dương khá đông, sau này số phận ra sao?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s