Bài 2. Tới 1945 – Quốc tế Cộng Sản giải tán, Quân Pháp chưa hoàn hồn, quân Nhật đã đầu hàng đồng minh nên không can thiệp.

Đây là một lỗ hổng về lực lượng, bọn quỷ đã lợi dụng thời cơ này mà hành động.

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Quốc tế Cộng Sản giải tán năm 1943.

Do nghị quyết của Quốc tế Cộng sản hôm 15-5-1943, Quốc tế cộng sản đã tự giải tán. Việc giải tán Quốc tế là một sự thực.” (Văn bản 1)

  1. Quân Pháp chưa hoàn hồn.

Chắc không cần chứng minh chúng ta đều biết nước Pháp đã bị thôn tính, đến 1945 mới được giải phóng, vì vậy họ đâu đã có thể tính tới chuyện Đông Dương.

  1. Nhật “án binh bất động”.

Ta gửi tiếp một tối hậu thư bằng tiếng Anh, do A.Tômát thảo, nhân danh cả Giải phóng quân và bộ đội Việt – Mỹ, ra điều kiện cho quân Nhật nộp vũ khí. Phía Nhật viện cớ phải nộp vũ khí và đầu hàng Đồng minh, nên chỉ chấp nhận án binh bất động.” (Văn bản 2)

“…Khi đi qua Chủ tịch phủ (nơi Tư lệnh quân Nhật đóng), quân địch ở đây không có phản ứng gì mà chỉ đứng nhìn. ” (Văn bản 3)

Thế mới thật là: Lực lượng Cộng đảng còn non

                        Pháp thì chưa tới, Nhật kia đầu hàng

                        Thời thế như thế khác nào

                        Bỏ trống đất nước – quỷ ma lộng hành.

Thắc mắc: Không biết khi bọn Hồ cướp chính quyền thì chính phủ mới lập của Trần Trọng Kim ra sao? Xin xem bài sau sẽ rõ.

  1. Tài Liệu Nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Đẩy mạnh cuộc chiến tranh chống phát xít xâm lược

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=&id=BT2750365972

Ngày 27/5/2003.

Tập 7, Vǎn kiện Đảng Toàn tập, (1940 đến 2-9-1945)

Các đồng chí,

Do nghị quyết của Quốc tế Cộng sản hôm 15-5-1943, Quốc tế cộng sản đã tự giải tán. Việc giải tán Quốc tế là một sự thực.

Tại sao lúc chiến tranh và cách mạng sôi nổi khắp thế giới, Quốc tế Cộng sản lại tự giải tán?

Các đồng chí,

Quốc tế Cộng sản giải tán, nhưng cố nhiên các Đảng Cộng sản vẫn tồn tại,..

Đảng ta – Đảng Cộng sản Đông Dương – vẫn đứng vững.

Các đồng chí,

Việc giải tán Quốc tế Cộng sản lúc này là một hành động hết sức khôn khéo và có lợi cho cách mạng. Những ngày sắp tới sẽ chỉ cho ta thấy như thế….

Ngày 1 tháng 6 nǎm 1943

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

* Thông cáo của Trung ương về việc giải tán Quốc tế Cộng sản (B.T).

            (Văn bản 2)

Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (Nxb Chính trị Quốc gia – 2006)

Ngày 3/2/2012. Cập nhật lúc 11h 23′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT421240049

Chương II – Phất cờ Nam tiến

…Tám giờ sáng ngày 20-8, trong lúc các vị trí của quân Nhật đã bị bao vây chặt, Bộ Chỉ huy Quân giải phóng cử Tỉnh trưởng Bùi Huy Lượng cùng một cán bộ Giải phóng quân mang tối hậu thư vào trại gặp viên thiếu tá chỉ huy quân Nhật. Tối hậu thư – do ông Võ Nguyên Giáp nhân danh Uỷ ban khởi nghĩa và Quân giải phóng Việt Nam ký tên – nói rõ: Nhật Hoàng đã đầu hàng Đồng minh. Những người cách mạng Việt Nam không hiềm thù gì nhân dân Nhật Bản, “mong anh em chớ bắt buộc chúng tôi phải gây ra cuộc đổ máu”. Quân khởi nghĩa đề ra yêu cầu quân đội Nhật ở thị xã Thái Nguyên trao vũ khí, sau đó “sẽ được chúng tôi đối đãi tử tế và xếp đặt cho anh em về nước”… Nếu cố tình chống lại, Quân giải phóng bắt buộc phải nổ súng, “vì chúng tôi không muốn khí giới của anh em rơi vào tay người khác hay quân đội một nước khác”. Cuộc thương thuyết lần thứ nhất không có kết quả. Ta gửi tiếp một tối hậu thư bằng tiếng Anh, do A.Tômát thảo, nhân danh cả Giải phóng quân và bộ đội Việt – Mỹ, ra điều kiện cho quân Nhật nộp vũ khí. Phía Nhật viện cớ phải nộp vũ khí và đầu hàng Đồng minh, nên chỉ chấp nhận án binh bất động. Ta ra điều kiện: Đến 2 giờ chiều, nếu không giao nộp vũ khí, ta sẽ tiến công. Trong khoảng thời gian này, các đơn vị được lệnh nổ súng diệt gọn quân Nhật tại các vị trí lẻ trong thị xã. Riêng ở khu mục tiêu chính, sau khi đợi thêm một giờ theo tối hậu thư, quân Nhật không trả lời, 15 giờ quân ta bắt đầu tiến công. Trước tình thế bị vây chặt, nguồn tiếp tế bị cắt, viên thiếu tá Nhật xin tiếp tục thương thuyết nhưng chỉ chịu nộp vũ khí ở một số vị trí ngoài thị xã (như Đại Từ, Phấn Mễ, Giang Tiên, Đá Gân…).

Giữa lúc quân ta tiến công vào trại Nhật thì Tổng Bí thư Trường Chinh từ Tân Trào về xuôi, đi qua thị xã. Ông vào nhà bưu điện, nơi đặt Sở Chỉ huy Giải phóng quân để gặp ông Giáp. Đúng lúc đó, ba cán bộ do ông Nguyễn Khang từ Hà Nội phái lên, đến gặp và báo cáo với Tổng Bí thư: Hà Nội đã giành chính quyền thắng lợi, nhiều công việc khẩn cấp phải giải quyết, đề nghị Trung ương về Hà Nội ngay….”

(Văn bản 3)

19/8/2011

Ký ức ngày tổng khởi nghĩa ở thủ đô

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/ky-uc-ngay-tong-khoi-nghia-o-thu-do/

Ông tham gia tổ chức “Tu Thân” (sau này đổi tên thành Đội Ngô Quyền) của ông Vũ Oanh để rèn luyện sức khỏe, học tập và tìm hiểu về con đường của những vị lãnh đạo yêu nước…

Vũ Oanh, Lê Đức Vân cùng gần 40 thành viên của đội sau đó được kết nạp vào Đoàn Thanh niên cứu quốc và ít lâu sau đứng vào hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. …Tháng 6/1945, ông Vũ Oanh được cử làm Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Hà Nội đi Tân Trào dự Quốc dân đại hội, ông Vân được giao phụ trách toàn bộ thành đoàn Hà Nội cho đến ngày Cách mạng Tháng Tám diễn ra.

…Buổi chiều 17/8/1945, tại Nhà hát lớn, Chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức mít tinh với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Khi chúng mới chỉ kịp tuyên bố khai mạc thì người của Việt Minh xông lên cướp micro.

Ông Vân nhớ, hai người phụ nữ là Kiều Trang (Từ Trang Anh, thành viên của đội cứu quốc thành Hoàng Diệu) và Nguyễn Khoa Diệu Hồng (thành viên của Đảng Dân chủ) lên sân khấu thông báo với mọi người rằng Nhật đã đầu hàng, rồi hô hào đồng bào ủng hộ Việt Minh cướp chính quyền, đòi độc lập. Từ trên tầng hai Nhà hát lớn, lá cờ đỏ sao vàng được buông xuống.

Ngay sau đó, một thành viên trong đội danh dự đã lấy từ trong người ra lá cờ đỏ sao vàng to, có cán, quay đầu hô “tiến lên”. Do anh đứng ở cuối đoàn nên khi quay đầu trở thành người dẫn đường. Những người tham dự mít tinh cũng xoay người đi theo anh. Cả đoàn nhằm hướng Tràng Tiền tiến lên. Đoàn đi đến đâu, người dân từ hai bên đường ra gia nhập đến đó. Vừa đi mọi người vừa hô “Ủng hộ Việt Minh, ủng hộ Việt Minh, Việt Nam độc lập”.

Ông Vân cho biết, đoàn diễu hành sau khi đi hết Tràng Tiền lại qua Hàng Đào, Hàng Ngang, Phan Đình Phùng… Khi đi qua Chủ tịch phủ (nơi Tư lệnh quân Nhật đóng), quân địch ở đây không có phản ứng gì mà chỉ đứng nhìn. Đoàn diễu hành tiếp tục đi qua Trần Phú, Cửa Nam rồi dừng lại trong tiếng súng bắn chỉ thiên của lính bảo an. Từ đây, đoàn diễu hành chia thành các nhóm nhỏ đi về các phố biến thành hàng chục cuộc diễu hành nhỏ, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu “Việt Nam độc lập” cho đến 19, 20h mới tan…

Hoàng Thùy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s