Bài 3. Chỉ Điểm – Họ là ai? Đớn đau Bí thư xứ ủy Bắc kỳ Nghiêm Thượng Biền bị quy là phản bội – một hóa đơn hợp thức “36 đồng chí” bị mất tích.

  1. Chỉ Điểm – Họ là ai?

Nghiên cứu quyển này và các quyển sau ta sẽ thấy, Đảng Cộng Sản Đông Dương đối diện với một nạn chỉ điểm, bắt cóc kinh người, đến mất toàn bộ cả ban Trung Ương, khởi nghĩa Nam Kỳ cũng bị lộ…, Tổng Bí Thư Trần Phú và ban Trung Ương 1931 cũng bị chỉ điểm bắt tại Sài Gòn, Bí Thư Xứ Ủy Trung Kỳ Nguyễn Phong Sắc cũng bị bắt “do có kẻ phản bội chỉ điểm.”, Bí Thư Xứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Văn Thụ cũng bị bắt do có kẻ chỉ điểm…

            Sau này Đảng Cộng Sản của Hồ Chí Minh nói những ai phản bội chỉ điểm?

            Những người này gồm: Nghiêm Thượng Biền – Bí Thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Nguyễn Tuân (Kim Tôn), Dương Hạc Đính, Đinh Văn Di – Bí Thư xứ ủy Trung Kỳ, Ngô Đức Trì – Ủy Viên Trung ương đảng…

            Liệu có đúng?

            Thứ nhất, những người này đều là kỳ cựu Cộng Sản, Nguyễn Tuân (Kim Tôn), Dương Hạc Đính là 1 trong 7 người thành lập chi bộ đảng đầu tiên, Nghiêm Thượng Biền, Đinh Văn Di – Bí Thư xứ ủy,  Ngô Đức Trì – Ủy Viên Trung ương đảng, được đào tạo tại đại học Phương Đông… nói họ phản bội mà khai báo là không ổn, bởi họ là những người lãnh đạo tiền bối với Lý Tưởng đầy mình! Đồng ý là cấp cao cũng có thể phản bội, nhưng không nhiều như thế!

            Kìa nhìn những người Hồ đưa về từ Trung Quốc có ai phản bội đâu?

            Đây là một sự vu khống!

            Giả sử nếu họ đầu hàng khai báo là thật, thì phải được người Pháp sử dụng chứ? Không Trọng Dụng thì cũng để sống! Vì sao họ lại chết hết?

Đây là một sự vu khống!

Đinh Văn Di – Bí Thư xứ ủy Trung Kỳ, nếu là phản bội thật, thì cũng phải xử cho đáng tội chứ đâu lại bắn ông ta mà không một bản án?

Đây là một sự vu khống!

(Xem thêm tại quyển 9)

Vậy chỉ điểm – Họ là ai?

Chính là những người TQ trong hàng ngũ này! Sau khi xong việc, chính họ là người đã bị “Thượng Cấp” thủ tiêu! Nếu không vậy thì họ đâu?

Đọc tới đây, có lẽ vẫn còn có người chưa đồng ý, nhưng ta xem các quyển sau sẽ thấy: Nhận xét trên là chính xác!

  1. Một vụ chỉ điểm kinh người.

2.1 Khẳng định của Đảng Cộng Sản của Hồ rằng: Có một vụ chỉ điểm kinh người.

“Tháng 4-1931, sự phản bội của Nghiêm Thượng BiềnBí thư Xứ uỷ đã gây tổn thất lớn cho tổ chức Đảng từ Trung ương đến xứ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. ” (Văn bản 1)

“…Bảy cơ quan của Trung ương và Xứ uỷ tan vỡ, 36 đồng chí bị sa vào tay giặc.” (Văn bản 2)

2.1 Kẻ nào là thủ phạm chỉ điểm?

Là Nghiêm Thượng Biền?

Vậy Nghiêm Thượng Biền bị xử như thế nào?

Không ai biết!

Rõ ràng không có một văn bản nào của Đảng Cộng Sản Đông Dương trước 1940 nói rằng:  Nghiêm Thượng Biền là kẻ chỉ điểm! Mà chỉ là văn bản thời Cộng Sản của Hồ Chí Minh nói như vậy!

Mà Cộng Sản của Hồ Chí Minh thì nói gần như các “kẻ chỉ điểm” đều là kỳ cựu: Nguyễn Tuân (Kim Tôn), Dương Hạc Đính là 1 trong 7 người thành lập chi bộ đảng đầu tiên, Nghiêm Thượng Biền, Đinh Văn Di – Bí Thư xứ ủy,  Ngô Đức Trì – Ủy Viên Trung ương đảng, được đào tạo tại đại học Phương Đông… nói họ phản bội mà khai báo là không ổn, bởi họ là những người lãnh đạo tiền bối với Lý Tưởng đầy mình! Đồng ý là cấp cao cũng có thể phản bội, nhưng không nhiều như thế!

Rõ ràng đây là sự bịa đặt!

Vậy kẻ nào là thủ phạm chỉ điểm?

Câu hỏi lớn hơn được đặt ra là “36 đồng chí bị sa vào tay giặc” là do ai chỉ điểm? Họ tên là gì? Họ có bị “sa vµo tay giÆc” tất cả thật không hay phần lớn họ đã bị tổ chức nào đó thủ tiêu họ?

(Xem thêm tại phần nói các Xứ ủy viên phản bội – Quyển 4. Nửa là Cộng sản – thực chất là giết Cộng Sản. Các kỳ cựu cộng sản bị cho là phản bội – Quyển 9. Giết Cộng sản kỳ cựu và người thân của họ.)

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT27121234771

Năm 1931

Ngày 26/12/2012. Cập nhật lúc 10h 7′

NĂM 1931

THÁNG 2

NGÀY 13-5

Tổ chức lại Xứ uỷ lâm thời Bắc Kỳ

Đầu năm 1931, hoạt động của Xứ uỷ Bắc Kỳ ngày càng bộc lộ một số nhược điểm như tả khuynh, lộ liễu, vi phạm nguyên tắc bí mật, không kịp thời bổ sung số uỷ viên thay thế những đồng chí bị bắt, nội bộ Xứ uỷ nảy sinh mâu thuẫn, xuất hiện kẻ cơ hội…

…Tháng 4-1931, sự phản bội của Nghiêm Thượng BiềnBí thư Xứ uỷ đã gây tổn thất lớn cho tổ chức Đảng từ Trung ương đến xứ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đồng chí Trần Quang Tặng (tức Không), cán bộ tuyên huấn Xứ uỷ Bắc Kỳ do bận mở lớp huấn luyện ở Hà Nam và Thái Bình, nên may mắn thoát khỏi lưới vây bắt của kẻ thù. Sau đó, đồng chí đã tích cực hoạt động nhằm chắp nối, khôi phục lại hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ.

Ngày 13-5-1931, ở Hải Phòng, đồng chí Trần Quang Tặng tổ chức lại Xứ uỷ lâm thời gồm ba đồng chí do đồng chí Trần Quang Tặng làm Bí thư và các đồng chí uỷ viên Nguyễn Chí Hiền, Trần Như Hoàn. Tháng 9-1931, khi Thành uỷ Hà Nội được thành lập, đồng chí kiêm nhiệm cương vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội…

– Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Thành uỷ Hà Nội: Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Hà Nội, Nxb. Hà Nội, 1982.

– Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội (1930-2000), Nxb. Hà Nội, 2004.

(Văn bản 2)

http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1547:le-dun-tiu-s&catid=145:lanh-o-ng-nha-nc&Itemid=579

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT20121238236

LÊ DUẩN

Tiểu sử

…Công việc đang tiến hành thuận lợi thì Nghiêm Thượng Biền, Quyền Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ bị bắt. Không chịu được đòn, Biền đã khai báo tất cả những đầu mối liên lạc do hắn phụ trách và biết rõ. …Bảy cơ quan của Trung ương và Xứ uỷ tan vỡ, 36 đồng chí bị sa vào tay giặc. Đồng chí Lê Duẩn cùng với các đồng chí trong Ban Tuyên huấn Xứ uỷ Bắc Kỳ như: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thị Lệ, Triệu Thị Đỉnh, bị bắt tại ngôi nhà số 8 ngõ Quảng Lạc. Cùng thời gian này, địch mở các cuộc lùng sục, bắt bớ nhiều chiến sĩ cộng sản ở Thái Bình, Nam Định, Hòn Gai – Cẩm Phả, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sài Gòn – Chợ Lớn…, trong đó có nhiều chí lãnh đạo của Đảng như: Trần Phú, Trần Văn Lan, Nguyễn Đức Cảnh… Thực dân Pháp quyết dìm phong trào cách mạng Đông Dương trong biển máu.

(Văn bản 3)

NGÔ ĐÌNH MẪN (1907 – 1933)

http://thuvien.haiphongcity.vn/vn/index.asp?menuid=661&parent_menuid=658&fuseaction=6&articleid=5698

Sau khi hợp nhất ba đảng cộng sản dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Ngô Đình Mẫn được phân công phụ trách Ban tài chính của Xứ ủy, trụ sở đặt tại Hải Phòng. Nhưng do sự phản bội của Nghiêm Thượng Biền, Bí thư Xứ ủy lâm thời, các cơ quan của Xứ ủy ở 37 Tám Gian, 137 Cát Cụt, số 48 Cầu Đất, số 8 ngõ Quảng Lạc bị vây khám. 36 cán bộ Xứ ủy bị lọt vào tay giặc…

            Ngày 12/7/1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký quyết định số 144-CT/KT công nhận nhà cách mạng Ngô Đình Mẫn là Liệt sĩ tiền bối.

Ngô Đăng Lợi

            Tài liệu tham khảo:

– Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng. Tập 1. Nxb. Hải Phòng, 1991. Tr.115-116

– Báo Tiếng dân ngày 2/3/1931, ngày 6/5/1931

– Báo Đông Pháp ngày 21/4/1931, ngày 27/4/1931

Chi diem ho la ai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s