Bài 5. Hoàng Thiết Tâm – Kỳ cựu Cộng Sản đến 1945 bị diệt nốt, chuyện cười Đinh Xuân Nhạ trở thành Trần Quý Kiên và chuyện Thành ủy Hải Phòng cũng mất tích.

I. Bằng chứng và phân tích:

  1. Hoàng Thiết Tâm – Kỳ cựu Cộng Sản đến 1945 bị diệt nốt.

Ba giờ sáng ngày 20/11/1945 lực lượng vệ quốc đoàn, công an xung phong, tự vệ áp sát các lối vào nhà Bảo Hương, Continue reading Bài 5. Hoàng Thiết Tâm – Kỳ cựu Cộng Sản đến 1945 bị diệt nốt, chuyện cười Đinh Xuân Nhạ trở thành Trần Quý Kiên và chuyện Thành ủy Hải Phòng cũng mất tích.

Bài 4: Trần Văn Lan, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản phụ trách Hà Nội có bằng chứng bị thủ tiêu cùng người thân và nhiều kỳ cựu Cộng sản mất tích. Bằng chứng cho thấy Trường Trinh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Khuất Duy Tiến… chẳng phải Cộng sản từ trước 1945!

I. Bằng chứng và phân tích:

  1. Trần Văn Lan, Ủy viên Trung ương Đảng phụ trách Hà Nội có bằng chứng bị thủ tiêu cùng nhiều kỳ cựu Cộng sản mất tích.

Continue reading Bài 4: Trần Văn Lan, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản phụ trách Hà Nội có bằng chứng bị thủ tiêu cùng người thân và nhiều kỳ cựu Cộng sản mất tích. Bằng chứng cho thấy Trường Trinh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Khuất Duy Tiến… chẳng phải Cộng sản từ trước 1945!

Bài 3. Bí thư xứ ủy Bắc kỳ Hạ Bá Cang bị giết rồi Hoàng Quốc Việt nhận… xằng!

 Hay chuyện: Hai kỳ cựu Cộng sản chết, để rồi 2 bà vợ cũng là Cộng Sản kỳ cựu thì tên bị… nhầm (chồng lấn)! Continue reading Bài 3. Bí thư xứ ủy Bắc kỳ Hạ Bá Cang bị giết rồi Hoàng Quốc Việt nhận… xằng!

Bài 2. Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Lương Khánh Thiện, cả 2 vợ chồng đều chết hồi 1941! Con chết trận, bạn bè thân thiết thì cũng chết hết.

I. Bằng chứng.

  1. Lương Khánh Thiện – Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ chết 1941.

…Năm 19371941, bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ, bí thư Thành uỷ Hà Nội, bí thư Thành uỷ Hải Phòng. Continue reading Bài 2. Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Lương Khánh Thiện, cả 2 vợ chồng đều chết hồi 1941! Con chết trận, bạn bè thân thiết thì cũng chết hết.

Bài 1. Hoàng Văn Thụ – bị kỷ luật, cách chức Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, rồi chết.

Chương 2. Bí thư xứ ủy và xứ ủy viên thời 1940 – 1941 thì bị coi là vô nguyên tắc và phản động rồi… chết hết – Hai quần chúng lên làm lãnh tụ. Continue reading Bài 1. Hoàng Văn Thụ – bị kỷ luật, cách chức Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, rồi chết.

Bài 2. Sự thực về cái gọi là “Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám – 1941.” – là lừa Cộng Sản lên dự rồi đón đường mà giết.

Xứ ủy Bắc kỳ cũ bị giải tán, bí thư xứ ủy và xứ ủy viên thì bị coi là vô nguyên tắc và phản động rồi… Cách chức. Continue reading Bài 2. Sự thực về cái gọi là “Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám – 1941.” – là lừa Cộng Sản lên dự rồi đón đường mà giết.

Bài 1. Đớn đau chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm.

Khoản I. Tiêu diệt xứ ủy Bắc kỳ 1941 về trước – dựng nên một bọn quỷ ma.

Chương 1. Đớn đau chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm và thực chất cái gọi là Hội nghị Trung ương 8 năm 1941 – là giết Cộng Sản.  Continue reading Bài 1. Đớn đau chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm.