Bài 2. Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Lương Khánh Thiện, cả 2 vợ chồng đều chết hồi 1941! Con chết trận, bạn bè thân thiết thì cũng chết hết.

I. Bằng chứng.

 1. Lương Khánh Thiện – Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ chết 1941.

…Năm 19371941, bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ, bí thư Thành uỷ Hà Nội, bí thư Thành uỷ Hải Phòng.

Cuối 1940 ông bị bắt và bị toà án quân sự Pháp kết án tử hình ngày 1 tháng 9 năm 1941 tại thị xã Kiến An. Lúc đó ông mới 38 tuổi, ” (Văn bản 1)

 1. Vợ chết.

“…Thời gian bị giam ở Hoả Lò, Hà Nội thì vợ anh – Bích Hợp, một cô giáo đi ‘vô sản hoá’ ở máy Tơ

…Năm 1936…Bích Hợp sinh được một con trai, nhưng được mấy tháng cô lâm bệnh nặng và qua đời.(Văn bản 2)

 1. Con trai chết.

“Ông Bá lưu lại trong tâm khảm kỉ niệm về mấy người học trò cưng đã hy sinh. Nào là Lương Khánh Hồng, nhà ở phố Huế, người nếu không ngã xuống giờ hẳn là một trí thức lớn; nào là Tống Phúc Chính, con nuôi đồng chí Trường Chinh, một thanh niên thông minh và giàu khí phách; nào là Tô Minh Hải, một nhà khoa học tương lai…” (Văn bản 3)

 1. Bạn thân – kỳ cựu cộng sản chết.

Bạn thân: “…Sau cuộc đấu tranh này Lương Khánh Thiện, Lưu Bá Kỳ, Vũ Văn Tấn, Hạ Bá Cang và một số học sinh khác bị đuổi học.” (Văn bản 2)

Bạn thân Lưu Bá Kỳ – kỳ cựu cộng sản chết.

Lưu Bá Kỳ (? – 1931)…Không rõ năm sinh, nhưng trạc tuổi Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt) Lương Khánh Thiện. …

…Nhưng đến năm 1931 mật thám phát hiện đường dây này, chúng bắt Lưu Bá Kỳ …chịu đòn tra tấn đến chết trong nhà ngục.” (Văn bản 4)

II. Nhận xét.

 1. Tại sao kỳ cựu Cộng sản thì chết rồi chết cả vợ cùng con?

Vợ ốm chết ư? Ốm đau rồi chết, âu cũng là chuyện thường của tạo hóa! Cái khác thường là ở chỗ: Vợ Cộng sản kỳ cựu thì thường chết! (có thật bà chết năm 1936 hay chết cùng Lương Khánh Thiện thì chỉ có quỷ mới rõ)

 1. Con Cộng sản kỳ cựu chết trận có gì đặc biệt?

Chiến tranh ư? Cũng có thể, nhưng tại sao rất nhiều kỳ cựu Cộng Sản thì thường bị như vậy?

Trong khi đó những người mới xuất hiện từ 1941 – Khi Hồ “về nước” thì họ thường không bị gì! Vợ con họ lấy từ 1946 trở đi cũng thường không bị gì, chỉ “vợ con” họ trước 1945 là hay bị chết mà thôi.

Ở văn bản 4 cho thấy ít nhất là 2 người con của kỳ cựu Cộng Sản đã chết trận: Lương Khánh Hồng – con Lương Khánh Thiện, Tống Phúc Chính – con của kỳ cựu Cộng sản Tống Phúc Chiểu (Xem quyển sau nói về Trường Trinh). Ra trận thì chết là chuyện thường, nhưng khác thường là ở chỗ con của kỳ cựu Cộng sản còn sót lại thường chết! (Này nhé: 1. Phan Văn Dũng con của kỳ cựu cộng sản Phan Văn Hòa – người mà đã bị giết những năm 60 để rồi xuất hiện kỳ cựu giả Võ Văn Kiệt – Võ Văn Kiệt nhận mình là kỳ cựu cộng sản Phan Văn Hòa – cũng chết trận.  2. Đồng Văn Đe con của kỳ cựu giả Đồng Văn Cống cũng chết trận… (Xem quyển sau nói về diệt Cộng sản kỳ cựu ở Nam Bộ)…

Phải chăng khi đã giết cả 2 vợ chồng kỳ cựu Cộng Sản rồi thì con nhỏ của họ chúng đã nuôi lớn rồi lại đưa vào Nam làm bia đỡ đạn cho chúng? Một công đôi việc, vừa có người chống Mỹ, vừa trừ hậu họa về sau!

Ra trận thì chết là chuyện thường, nhưng khác thường là ở chỗ con thật của quỷ (Sinh sau 1946) thường ít ai bị chết trận!

Đau đớn!

 1. Bạn – Kỳ cựu Cộng sản chết.

Lương Khánh Thiện có ba người bạn thân thì một là Lưu Bá Kỳ được nói là chết anh dũng năm 1931, một là Vũ Văn Tấn thì không thấy có thông tin gì. Một là Hạ Bá Cang được nói sau này là Hoàng Quốc Việt hiển hách.

Sự thật ở đâu?

Bạn chết, âu cũng là chuyện thường của những người hoạt động Cộng sản, nhưng khác thường ở chỗ cứ kỳ cựu Cộng sản trước 1941 thì thường chết, nhưng những người “Cộng sản” mới xuất hiện từ 1941 – Khi Hồ “về nước” thì họ và bạn họ thường không bị gì (mà rõ ràng từ 1941 – 1954 chiến tranh khắc nghiệt hơn từ 1941 về trước chứ)

Xem thế ta đã thấy chúng giết Cộng diệt thân như thế nào, còn những ai nữa, anh em ruột, và những người bạn khác? Có lẽ ta sẽ chẳng biết hết được.

Vẫn còn bạn thân của Lương Khánh Thiện là Hạ Bá Cang tức Hoàng Quốc Việt hiển hách đấy ư? Xin thưa hãy xem bài 3 để biết Hoàng Quốc Việt có thật là xứ ủy viên Bắc Kỳ Hạ Bá Cang hay không?

Ở bài 3 sau đây ta sẽ biết thêm một chi tiết là: bí danh của vợ ông Lương Khánh Thiện đã bị người ta cho là của bà Nguyễn Thị Thuận vợ một ông Tư Già nào đó!

Thế mới thật là:       Khánh Thiện Xứ ủy bí thư

                              Mình chết, vợ chết, con cũng về trời

                                    Bạn thân ông có 3 người

                        Một người bảo chết, một không biết gì

                           Người kia nó bảo thành Hoàng (1)

                        Chuyện này thật giả đúng sai thế nào?

(1). Xem bài 3 để biết Hoàng Quốc Việt có thật là xứ ủy viên Bắc Kỳ Hạ Bá Cang hay không?

III. Tài Liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Lương Khánh Thiện

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%C6%A1ng_Kh%C3%A1nh_Thi%E1%BB%87n

Lương Khánh Thiện (1903 – ngày 1 tháng 9 năm 1941) nhà hoạt động chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông sinh ở làng Mễ Tràng, xã Liêm Chính, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Năm 1927 ông gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

…Năm 19371941, bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ, bí thư Thành uỷ Hà Nội, bí thư Thành uỷ Hải Phòng.

Cuối 1940 ông bị bắt và bị toà án quân sự Pháp kết án tử hình ngày 1 tháng 9 năm 1941 tại thị xã Kiến An. Lúc đó ông mới 38 tuổi, phần mộ của ông tại ngã ba Xuân Áng thị trấn Trường Sơn An lão Hải Phòng.

(Văn bản 2)

Lương Khánh Thiện

http://www.thuvienhaiphong.com.vn/?p_id=tin&id=Luong-Khanh-Thien

http://thuvien.haiphongcity.vn/vn/index.asp?menuid=660&parent_menuid=658&fuseaction=3&articleid=5309

( 1903 – 1941)

Lương Khánh Thiện sinh năm 1903 trong một gia đình nông dân ở thôn Mễ Tràng, xã Liêm Chính, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

…Sau cuộc đấu tranh này Lương Khánh Thiện, Lưu Bá Kỳ, Vũ Văn Tấn, Hạ Bá Cang và một số học sinh khác bị đuổi học.

…Năm 1927, Thiện được kết nạp vào Thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Bọn mật thám theo dõi sự hoạt động của Thiện, nhưng không đủ chứng cớ bắt anh, chúng xúi giục bọn chủ đuổi anh ra khỏi nhà máy.

…Năm 1929, Khi Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập, thì ở Hải Phòng, tổ chức cộng sản đầu tiên cũng ra đời (4/1929) gồm 3 người: Hoàng Văn Đoài, Nguyễn Hữu Căn, Nguyễn Đức Cảnh, do Nguyễn Đức Cảnh phụ trách. Cuối tháng 4/1929 Lương Khánh Thiện đuợc kết nạp vào chi bộ Cộng sản đầu tiên của Hải Phòng.

…Thời gian bị giam ở Hoả Lò, Hà Nội thì vợ anh – Bích Hợp, một cô giáo đi ‘vô sản hoá’ ở máy Tơ, cũng bị địch bắt và bị giam ở Hoả Lò, Hà Nội. Khi ở nhà tù Côn Đảo, Thiện cùng các đồng chí khác lập Hội cứu tế.

Khoảng cuối năm 1932, chi bộ Đảng trong nhà tù Côn Đảo thành lập, Thiện ra sực góp phần xây dựng chi bộ…

Năm 1936, sau khi Mặt trận nhân dân Pháp thắng lợi, Thiện  được ân xá từ Côn Đảo trở về tiếp tục hoạt động cách mạng. Tại Hà Nội, vợ chồng anh được xum họp cùng nhau một thời gian. Bích Hợp sinh được một con trai, , nhưng được mấy tháng cô lâm bệnh nặng và qua đời.

Cuối năm 1940. Lương Khánh Thiện là Bí thư Liên tỉnh B (thường gọi là khu B) gồm: Hải Phòng, Hồng Quảng, Hải Dương, Kiến An, Hưng Yên và trực tiếp làm Bí thư thành uỷ Hải Phòng.

Về nhận nhiệm vụ mới, Thiện đã tích cực thực hiện nghị quyết của Trung ương Đảng lần thứ 6, Nghị quyết của Xứ uỷ Bắc Kỳ: xây dựng cơ sở cách mạng ở nông thôn, thành thị, vùng mỏ. Công việc đang xúc tiến thì Thiện bị địch bắt tại một cơ sở ở Thượng Lý, ngày 18/1/1941.

Địch ra sức mua chuộc, dùng kế dụ dỗ rồi dùng cực hình tra tấn nhưng không đem lại kết quả gì. Thiện còn chỉ thẳng vào mặt kẻ thù mắng: ‘Chúng mày muốn làm gì thì làm đừng hòng cậy răng tao lấy nửa lời’.

Không khuất phục nổi người chiến sĩ cộng sản kiên cường, toà án Đế quốc Pháp đã kết án tử hình Lương Khánh Thiện.

Ngày 1/9/1941, tại chân núi áng Sơn, quân Kiến An ngày nay, khi địch nổ súng bắn, Lương Khánh Thiện đã hô lớn:

– Đảng cộng sản Đông Dương muôn năm !

– Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm !

(Văn bản 3)

Nhân ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15-7: Gặp“ông sáng tạo”
17:53 | 16/07/2007 http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30129&cn_id=43790

Gặp“ông sáng tạo”

Trong phòng làm việc của PGS Đinh Xuân Bá có một bức ảnh đen trắng chụp khi ông còn rất trẻ, lúc mới mười tám. Với ông, bức ảnh rất đặc biệt, bởi gắn liền với một thời hăng hái và nhiệt huyết xung phong đi phá núi mở đường một dải Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn phục vụ kháng chiến. 
Nay đã bẩy mươi ba, ông Bá vẫn “chưa chịu già”, vừa làm Chủ tịch HĐQT một Cty có tên tuổi vừa liên tục nghĩ ra hết dự án này đến dự án khác.

Ông Merle Pribbenow, chuyên gia Viện Nghiên cứu Lịch sử chiến tranh (Mỹ), đến Việt Nam để thực hiện chương trình Lịch sử bằng lời có cơ hội được gặp, phỏng vấn PGS.TS Đinh Xuân Bá, một cựu thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Pháp, một trong chín người được chọn trả lời Merle.

 …

Merle: – Đâu là điều ông day dứt nhất? 
PGS Đinh Xuân Bá: – Chúng tôi đã mất mát quá nhiều trong chiến tranh, nhất là mất mát nhân tài. Chắc các ông cũng thế.
Ông Bá lưu lại trong tâm khảm kỉ niệm về mấy người học trò cưng đã hy sinh. Nào là Lương Khánh Hồng, nhà ở phố Huế, người nếu không ngã xuống giờ hẳn là một trí thức lớn; nào là Tống Phúc Chính, con nuôi đồng chí Trường Chinh, một thanh niên thông minh và giàu khí phách; nào là Tô Minh Hải, một nhà khoa học tương lai.
– Khi đứng trước mộ mười cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc, tôi đã không cầm được nước mắt. Vì đất nước, họ ngã xuống ở tuổi rất đẹp. …

Theo HNM

http://hanoimoi.com.vn/Ban-in/Chinh-tri/137517/g7863;pong-sang-t7841;o

LB: “Lương Khánh Hồng, nhà ở phố Huế, người nếu không ngã xuống giờ hẳn là một trí thức lớn…” Phải chăng đây là con nhà cách mạng đã bị giết cả 2 vợ chồng đó là Lương Khánh Thiện?

(Văn bản 4)

 1. Lưu Bá Kỳ (? – 1931)

http://thuvien.haiphongcity.vn/vn/index.asp?menuid=660&parent_menuid=658&fuseaction=3&articleid=5308

Không rõ năm sinh, nhưng trạc tuổi Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt) Lương Khánh Thiện. …

Nhờ người anh ở Sở đoan xin cho Lưu Bá Kỳ xuống làm ở tàu Săngtily (Chantily) chạy đường Sài Gòn Mác xây. Năm 1929, tình cờ Kỳ gặp Hạ Bá Cang ở Thủ Thiêm Sài Gòn được Nguyễn Đức Cảnh cử vào đây để liên lạc với Ngô Gia Tự. Giữa lúc ấy, Hạ Bá Cang được cử sang Pháp để liên hệ với Đảng Cộng Sản Pháp. Lưu Bá Kỳ đã giúp bạn xuống làm tàu Săngtily với mình. … Hạ Bá Cang phải ở lại sửa chữa, Lưu Bá Kỳ phải đi thay và anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang về nhiều báo chí sách vở rất cần cho công tác của Đảng, lại cả hai khẩu súng ngắn, giấy nến và dụng cụ in truyền đơn. Cả 3 vali ‘hàng quốc cấm’ này Lưu Bá Kỳ đã cất dấu và chuyển chót lọt về giao cho Ngô Gia Tự. Nó được phân phối đến những cơ sở của Đảng. Sau chuyến công cán này, Hạ Bá Cang giới thiệu Lưu Bá Kỳ vào Đảng cộng sản và phân công Kỳ tiếp tục giữ mối liên hệ với Đảng bạn, Hạ Bá Cang đến cuối tháng 2/1930 được Đảng cử ra Bắc dự hội nghị hợp nhất Đảng, Lưu Bá Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn Đảng giao tạo giữ mối liên lạc giữa Đảng Pháp và Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng đến năm 1931 mật thám phát hiện đường dây này, chúng bắt Lưu Bá Kỳ với đầy đủ tang chứng. Bọn mật thám Pháp ở Sài Gòn tra tấn cực kỳ dã man để khám phá tổ chức, nhưng người chiến sĩ cộng sản trẻ Lưu Bá Kỳ không chịu khuất phục trước kẻ thù dân tộc, kẻ thù giai cấp và chịu đòn tra tấn đến chết trong nhà ngục.

 1. Đ. L
 2. Lịch sử phong trào Thanh niên và Tổ chức Đảng thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng: 1926 -1975. Tr.33 – 35
 3. Chặng đưòng nóng bỏng: Hồi ký/ Hoàng Quốc Việt .- Tr. 14 – 149.
 4. Hồ sơ của Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Hải Phòng.
 1. Vũ Văn Tấn (Không có thông tin gì)
 2. Hạ Bá cang (Tức Hoàng Quốc Việt?)

(Văn bản 5 – tham khảo)

http://toquocvietnam.org/BucThuMat-01.htm

…Ông Lương Khánh Thiện, một UV Trung ương, bị đế quốc Pháp giết có con gái tên là Bình. Chị Đường, vợ anh Thiện đem con gái gởi bác Hoàn nhờ bác tác thành cho. Lão Hoàn đã hiếp nó, nó chửa rồi chọn một tên lưu manh vào làm CA để gả cô Bình làm vợ. Lão lại đem một cô gái có nhan sắc nhận là cháu, cũng hiếp cô gái này cho tới chửa, rồi giết chết quăng xác xuống hồ Ha Le để khỏi mang tiếng. Cán bộ CA nhiều người biết chuyện của nó, nhưng không ai dám hở răng, vì sợ lão vu cho tội gì bắt giam rồi thủ tiêu…

1. Ca 2 vo chong deu chet 2. Diet not con

2 thoughts on “Bài 2. Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Lương Khánh Thiện, cả 2 vợ chồng đều chết hồi 1941! Con chết trận, bạn bè thân thiết thì cũng chết hết.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s