Bài 2. Sự thực về cái gọi là “Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám – 1941.” – là lừa Cộng Sản lên dự rồi đón đường mà giết.

Xứ ủy Bắc kỳ cũ bị giải tán, bí thư xứ ủy và xứ ủy viên thì bị coi là vô nguyên tắc và phản động rồi… Cách chức.

Lời dẫn.

Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám – 1941 Thực chất là gọi Cộng sản lên rồi đón đường mà giết!

            1940 Hồ chạy về vùng biên giới, giả làm Nguyễn Ái Quốc, Cộng sản Miền Bắc bán tín bán nghi… sau đó Hồ cho tay chân xuất bản báo, thu thập địa chỉ Cộng sản Việt Nam (Qua những người Trung Quốc trong hàng ngũ). Đến 1941, Hồ giả danh nghĩa họp hội nghị TW8, viết giấy mời các đảng viên Cộng Sản lên họp, thực chất là đón đường rồi giết họ. (Xem thêm quyển 5, chương 3, bai 4, để biết Trần Đăng Ninh là ai? Số phận như thế nào?)

I. Bằng chứng và Phân tích.

 1. Vì sao “5 đồng chí trong Thường vụ ” lại “háo hức muốn biết tin tức Hội nghị Trung ương”?

“Khoảng giữa năm 1941, Xứ ủy Bắc Kỳ tổ chức hội nghị mở rộng ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Ngoài 5 đồng chí trong Thường vụ còn mời một số đại biểu có liên quan. ” (Văn bản 1)

“Lúc này, Hội nghị chỉ biết Công là cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ được đi họp Hội nghị Trung ương 8 ở biên giới nên háo hức muốn biết tin tức Hội nghị Trung ương, đã cho hắn tham gia Hội nghị Xứ ủy một cách vô nguyên tắc.” (Văn bản 1)

Nhận xét: Tại sao “5 đồng chí trong Thường vụ ” lại “háo hức muốn biết tin tức Hội nghị Trung ương”?

Một “Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 5-1941” rồi “Trường Chinh cũng từ miền xuôi lên dự Hội nghị Trung ương và được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng” mà “đồng chí Bí thư Xứ ủy” và “5 đồng chí trong Thường vụ ” cũng không được dự ư mà phải háo hức muốn biết tin tức?

“Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 5-1941” không có những người đó thì có ai? Vì sao họ còn phải: “háo hức muốn biết tin tức Hội nghị Trung ương”?

 1. Tên Công “than phiền ”?

“Công than phiền một cách hằn học là các đại biểu của Xứ ủy Bắc Kỳ bỏ công, bỏ việc ra đi mà không được dự Hội nghị, cũng không được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc” (Văn bản 1)

Nhận xét: Nếu đúng “Trường Chinh cũng từ miền xuôi lên dự Hội nghị Trung ương và được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng” thì “tên Công ” mà “tên Công (là gián điệp, lúc này chưa lộ mặt phản động, đang được Xứ ủy Bắc Kỳ cử đi dự Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 5-1941” Thì “tên Công ” phải biết chuyện Trường Trinh “được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng” chứ!

Phản động thì phải làm kiểu khác, chứ ai rồ mà nhảy vào “hội nghị mở rộng ” để than phiền? Ngu thế có mà chết à?

 1. Tên Công “tham gia Hội nghị Xứ ủy một cách vô nguyên tắc”?

Nhận xét:

Nếu đúng “tên Công ” là người: “Hội nghị chỉ biết Công là cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ được đi họp Hội nghị Trung ương 8 ở biên giới ” thì “tên Công ” là cán bộ to trong “Xứ ủy ” rồi! Vậy thì “tên Công ” dự họp “Xứ ủy Bắc Kỳ tổ chức hội nghị mở rộng ” là đương nhiên, làm sao lại: “nên háo hức muốn biết tin tức Hội nghị Trung ương, đã cho hắn tham gia Hội nghị Xứ ủy một cách vô nguyên tắc.”?

 1. “Đồng chí Bí thư Xứ ủy …đã phụ họa ý kiến của Công.”?

“Lúc đó, đồng chí Bí thư Xứ ủy vốn đang “hậm hực” với Trung ương vì lần trước đi cùng đồng chí Hoàng Văn Thụ ra nước ngoài, cũng không được tham gia Hội nghị, không được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc nên đã phụ họa ý kiến của Công. Từ đó, đồng chí Bí thư Xứ ủy đề nghị hội nghị biểu quyết một số vấn đề có tính chất chia rẽ nội bộ như đề nghị “xử lý kỷ luật cả cấp Trung ương do vi phạm nguyên tắc”, đòi phải “chất vấn Trung ương sau khi trở về”.” (Văn bản 1)

“Đồng chí Bí thư Xứ ủy” cũng không được dự hội nghị TW8 ư? Để mà khi nghe tên Công “than phiền” rồi cũng “phụ họa ý kiến của Công”?

“Đồng chí Bí thư Xứ ủy” đầu đất hay sao mà lại đề nghị “xử lý kỷ luật cả cấp Trung ương do vi phạm nguyên tắc”?

“đồng chí Bí thư Xứ ủy vốn đang “hậm hực” với Trung ương ” là ai? Có sống được không?

 1. Đồng chí Trần Đăng Ninh?

Đồng chí Trần Đăng Ninh, lúc này là Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ đã bình tĩnh phân tích ý kiến của Công, nêu lên một số thắc mắc về thái độ hằn học, kích động của anh ta và cho đó là biểu hiện không bình thường. Đồng chí đề nghị Xứ ủy phải bình tĩnh, chưa biểu quyết vấn đề gì vội trước khi có đại biểu Trung ương trở về. Với sự phân tích sắc sảo của Trần Đăng Ninh, đa số đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết tán thành ý kiến của anh.(Văn bản 1)

Nhận xét: Đồng chí Trần Đăng Ninh cho đến lúc này vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt. (Không được một văn kiện nào của Đảng Cộng Sản Đông Dương trước 1941 nhắc tới tên) mà giỏi thế sao?

 1. Sự thực về cái gọi là “Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám – 1941.” – là lừa Cộng Sản lên dự rồi đón đường mà giết.

Nhiều đại biểu dự hội nghị Trung ương 8 đã sa vào tay địch!

Ngay sau hội nghị này, Xứ ủy Bắc Kỳ mới biết tên Công là AB (tổ chức chống cộng sản), đã đầu hàng địch, chui sâu vào hàng ngũ của Đảng ta từ phong trào công khai 1936-1939. Công đã chỉ điểm cho địch biết được đường đi về của đại biểu dự Hội nghị Trung ương 8 nên địch đã vây ráp, càn quét vùng Bắc Sơn, chặn đường hòng bắt toàn bộ cơ quan đầu não của Đảng. Nhiều đại biểu dự hội nghị Trung ương 8 đã sa vào tay địch.

Nhận xét: “Nhiều đại biểu dự hội nghị Trung ương 8 đã sa vào tay địch.” là một sự thật! “đã chỉ điểm cho địch biết được đường đi về của đại biểu dự Hội nghị Trung ương 8” là một sự thật! (Vì bài báo này đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân, mà Quân Đội Nhân Dân là của Đảng Cộng Sản Việt Nam)

Tuy nhiên ai “đã chỉ điểm cho địch”?

Tên Công là AB từ 1936?

Vậy “Tên Công ” họ tên đầy đủ là gì? Giữ cấp bậc gì trong Đảng?

Từ 1936 “Tên Công” đã phản bội những gì?

Không ai biết!

Khi “Tên Công ” đã chẳng là một ai đó thì hẳn là có một tổ chức bí mật nào đó đã “chỉ điểm cho địch”

Tổ chức đó gồm những ai?

Có lẽ là bọn chúng chẳng dám nói ra, nhưng ta biết rằng: Cứ lãnh Đạo Đảng cũ từ 1941 về trước (được văn kiện nào của Đảng Cộng Sản Đông Dương từ 1941 về trước nhắc tới tên) thì chết!

Những người mới được Hồ “Kết nạp đảng” năm 1940 về sau thì sống!

Vậy là ai đã “chỉ điểm cho địch”?

 1. Số phận những kẻ khai báo?

Chúng ta cũng được biết rằng sau hội nghị Trung ương VIII, do sự chỉ điểm của tên Công, một tên mật thám được cìa vào Đảng, có mặt trong đoàn cán bộ đi dự hội nghị, nên các đồng chí Nguyễn Thành Diên, Bùi San và Hồ Xuân Lưu đã bị địch bắt ngay khi vừa về tơi ga Hà Nội. Không chịu nổi các đòn tra tấn của quân thù. Nguyễn Thanh Diên “đã khai ra tất cả”

…Trong hai người cung cấp tin tức về hội nghị Trung ương VIII và sự thành lập mặt trận Việt Minh nói trên thì tên Công đã bị tình nghi là tay sai giặc truwocs khi họp hội nghị này. Vì vậy, mặc dù Công có đến nơi họp, nhưng không được dự họp[21]. Còn tay Nguyễn Thanh Diên có khai báo(Văn bản 2)

Nhận xét: Giả sử “tên Công” và “tay Nguyễn Thanh Diên” có khai báo cho Pháp là thật, thì họ phải được phía Pháp trọng dụng mà làm quan cho Pháp mới phải, có đâu họ lại như là mất tăm mất tích vậy? Còn “Bùi San và Hồ Xuân Lưu ” không khai báo thì lẽ ra Pháp phải phạt nặng mới phải! Có đâu lại thả hổ về rừng như vậy?

Vô lý!

 1. Trung ương nào?

Trung ương nào mà “Trung ương đã nghiêm khắc phê bình Xứ ủy Bắc Kỳ khi cho tên Công dự hội nghị mở rộng một cách vô nguyên tắc, cách chức đồng chí Bí thư Xứ ủy.”, rồi “Sau vụ việc tên Công, Trung ương Đảng triệu tập hội nghị ở Từ Sơn, phổ biến nghị quyết Trung ương 8, giải tán Xứ ủy Bắc Kỳ cũ, thành lập Xứ ủy Bắc Kỳ mới.”? (Văn bản 1)

Một Trung ương mà “Trong Hội nghị này đồng chí Trường Trinh được cử làm Quyền Tổng bí thư của Đảng!… Hội nghị thảo luận và Quyết định hai vấn đề cấp thiết, nhưng không được ghi thành văn bản để bảo đảm bí mật…” ư?

 1. Nghịch lý ở đây là: “đồng chí Trường Trinh được cử làm Quyền Tổng bí thư của Đảng, nhưng không được ghi thành văn bản để bảo đảm bí mật” thì kiên cường, còn cái tên “Công là cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ được đi họp Hội nghị Trung ương 8 ở biên giới ” thì “Ngay sau hội nghị này, Xứ ủy Bắc Kỳ mới biết tên Công là AB (tổ chức chống cộng sản), đã đầu hàng địch, chui sâu vào hàng ngũ của Đảng ta từ phong trào công khai 1936-1939. Công đã chỉ điểm cho địch biết được đường đi về của đại biểu dự Hội nghị Trung ương 8 ..”
 1. Nghịch lý ở đây là: “đồng chí Trường Trinh được cử làm Quyền Tổng bí thư của Đảng, nhưng không được ghi thành văn bản để bảo đảm bí mật” thì kiên cường, và người mới được bầu “Đồng chí Trần Đăng Ninh được bầu vào Trung ương Đảng, thường trực tại cơ quan Trung ương.” Thì kiên cường, còn “đồng chí Bí thư Xứ ủy vốn đang “hậm hực” với Trung ương vì lần trước đi cùng đồng chí Hoàng Văn Thụ ra nước ngoài, cũng không được tham gia Hội nghị, không được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc ” thì bị “Trung ương đã nghiêm khắc phê bình Xứ ủy Bắc Kỳ khi cho tên Công dự hội nghị mở rộng một cách vô nguyên tắc, cách chức đồng chí Bí thư Xứ ủy. ” và “Trung ương Đảng … giải tán Xứ ủy Bắc Kỳ cũ, thành lập Xứ ủy Bắc Kỳ mới. ”!
 1. Câu hỏi ở đây là:

“đồng chí Bí thư Xứ ủy” bị “cách chức ” là ai? Chính là Hoàng Văn Thụ ư? Người mới một năm trước đã “cử” 2 quần chúng là Giáp và Đồng đi “Tìm” lãnh tụ cơ mà?

Không phải Hoàng Văn Thụ ư? Vậy người đó tên họ đầy đủ là gì?

 1. “giải tán Xứ ủy Bắc Kỳ cũ” thì gồm những ai? Họ đã sống chết ra sao?

Tất nhiên những người đó đã bị chết hết! (Xem thêm chi tiết ở những bài sau.)

 1. Sự thật ở đây là: Cái giả thì thành thật! và cái thật lại bị coi là phản động!

Sự thật ở đây là: Người Cộng sản thật thì bị cho là phản động và bị giết! kẻ cộng sản giả trá thì lên làm lãnh tụ!

Sự thật “…địch đã vây ráp, càn quét vùng Bắc Sơn, chặn đường hòng bắt toàn bộ cơ quan đầu não của Đảng. Nhiều đại biểu dự hội nghị Trung ương 8 đã sa vào tay địch..” là gì?

địch” ở đây là ai? Là tổ chức nào? Chính là bọn Hồ Chí Minh đã bày đặt và gọi Cộng Sản kỳ cựu lên để “chặn đường hòng bắt toàn bộ cơ quan đầu não của Đảng. Nhiều đại biểu dự hội nghị Trung ương 8 đã sa vào tay địch..”!

Đó là Sự Thật 100%!

Thế mới thật là: Ở đây có chuyện ngược đời

                        Kỳ cựu nó bảo chỉ điểm cho phường thực dân.

                        Sự thật đích thị hẳn là

                        Lừa gọi lên họp – đón đường giết phăng.

Thắc mắc: Có bao nhiêu kỳ cựu bị giết? xin xem tiếp chương 2 sẽ rõ.

 1. Tài Liệu Nghiên Cứu:

(Văn bản 1.)

Người cộng sản Trần Đăng Ninh (Kỳ 1), QĐND – Thứ bảy, 03/10/2009

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/phong-su/nguoi-cong-san-tran-dang-ninh-ky-1/90963.html

Trích: “…Biết bao câu chuyện xúc động, ly kỳ về cuộc đời hoạt động của người cộng sản kiên cường, bất khuất, mưu lược, liêm khiết và sâu nặng ân tình Trần Đăng Ninh đã hấp dẫn chúng tôi.

Khoảng giữa năm 1941, Xứ ủy Bắc Kỳ tổ chức hội nghị mở rộng ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Ngoài 5 đồng chí trong Thường vụ còn mời một số đại biểu có liên quan. Hội nghị vừa họp thì tên Công (là gián điệp, lúc này chưa lộ mặt phản động, đang được Xứ ủy Bắc Kỳ cử đi dự Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 5-1941) theo đường “giao thông” cũ, về được tới cơ quan của Xứ ủy ở Vĩnh Yên và vào tới địa điểm Hội nghị.

Lúc này, Hội nghị chỉ biết Công là cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ được đi họp Hội nghị Trung ương 8 ở biên giới nên háo hức muốn biết tin tức Hội nghị Trung ương, đã cho hắn tham gia Hội nghị Xứ ủy một cách vô nguyên tắc.

Công than phiền một cách hằn học là các đại biểu của Xứ ủy Bắc Kỳ bỏ công, bỏ việc ra đi mà không được dự Hội nghị, cũng không được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc, chỉ được học tập nghị quyết vài ngày rồi về. Công nói lập lờ, cố tình xuyên tạc nội dung Hội nghị Trung ương 8, thuyết phục mọi người trong Xứ ủy là Đảng ta đã từ bỏ “đường lối quốc tế” để nghiêng hẳn về “đường lối quốc gia”.

Lúc đó, đồng chí Bí thư Xứ ủy vốn đang “hậm hực” với Trung ương vì lần trước đi cùng đồng chí Hoàng Văn Thụ ra nước ngoài, cũng không được tham gia Hội nghị, không được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc nên đã phụ họa ý kiến của Công. Từ đó, đồng chí Bí thư Xứ ủy đề nghị hội nghị biểu quyết một số vấn đề có tính chất chia rẽ nội bộ như đề nghị “xử lý kỷ luật cả cấp Trung ương do vi phạm nguyên tắc”, đòi phải “chất vấn Trung ương sau khi trở về”.

Trong hội nghị đã có một số đồng chí đồng tình với Bí thư Xứ ủy, cho rằng “Trung ương coi thường Xứ ủy Bắc Kỳ”.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, lúc này là Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ đã bình tĩnh phân tích ý kiến của Công, nêu lên một số thắc mắc về thái độ hằn học, kích động của anh ta và cho đó là biểu hiện không bình thường. Đồng chí đề nghị Xứ ủy phải bình tĩnh, chưa biểu quyết vấn đề gì vội trước khi có đại biểu Trung ương trở về. Với sự phân tích sắc sảo của Trần Đăng Ninh, đa số đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết tán thành ý kiến của anh.

Ngay sau hội nghị này, Xứ ủy Bắc Kỳ mới biết tên Công là AB (tổ chức chống cộng sản), đã đầu hàng địch, chui sâu vào hàng ngũ của Đảng ta từ phong trào công khai 1936-1939. Công đã chỉ điểm cho địch biết được đường đi về của đại biểu dự Hội nghị Trung ương 8 nên địch đã vây ráp, càn quét vùng Bắc Sơn, chặn đường hòng bắt toàn bộ cơ quan đầu não của Đảng. Nhiều đại biểu dự hội nghị Trung ương 8 đã sa vào tay địch.

Trung ương đã nghiêm khắc phê bình Xứ ủy Bắc Kỳ khi cho tên Công dự hội nghị mở rộng một cách vô nguyên tắc, cách chức đồng chí Bí thư Xứ ủy. Cũng qua sự kiện này, ý thức kỷ luật và tinh thần sáng suốt, phản ứng nhạy bén của đồng chí Trần Đăng Ninh đã giúp Xứ ủy Bắc Kỳ tránh được một nghị quyết tai hại, có thể dẫn tới hàng loạt phản ứng tiêu cực ở các tổ chức cơ sở.

Chặn địch, giải thoát cho đồng đội

Sau vụ việc tên Công, Trung ương Đảng triệu tập hội nghị ở Từ Sơn, phổ biến nghị quyết Trung ương 8, giải tán Xứ ủy Bắc Kỳ cũ, thành lập Xứ ủy Bắc Kỳ mới. Đồng chí Trần Đăng Ninh được bầu vào Trung ương Đảng, thường trực tại cơ quan Trung ương. Sau đó diễn ra sự kiện địch tấn công căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai, đồng chí Phùng Chí Kiên hy sinh.”.

(Văn bản 2.)

TÌM HIỂU THÊM VỀ MẶT TRẬN VIỆT MINH

Thứ hai, 20 Tháng 10 2014

http://khoalichsu.edu.vn/bai-nghien-cu/594-tim-hiu-them-v-mt-trn-vit-minh.html

…Trên thực tế, việc triệu tập hội nghị Trung ương VIII đã bị mật thám Pháp phát hiện, bao vây và định chặn bắt các đại biểu trên đường  tới nơi họp: “chúng dán ảnh đồng chí Trường Chinh và đông chí Hoàng Quốc Việt ở đầu cầu Bắc Giang, kêu gọi ai bắt được hai người này, sẽ có thưởng”19].

Chúng ta cũng được biết rằng sau hội nghị Trung ương VIII, do sự chỉ điểm của tên Công, một tên mật thám được cìa vào Đảng, có mặt trong đoàn cán bộ đi dự hội nghị, nên các đồng chí Nguyễn Thành Diên, Bùi San và Hồ Xuân Lưu đã bị địch bắt ngay khi vừa về tơi ga Hà Nội. Không chịu nổi các đòn tra tấn của quân thù. Nguyễn Thanh Diên “đã khai ra tất cả”[20] . Căn cứ vào lời khai của Công và Diên, địch đã truy lùng ráo riết, định bắt gọn đoàn cán bộ gồm có các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ và Hoàng Quốc Việt. Tuy nhiên, âm mưu này bị thất bại.

Trong hai người cung cấp tin tức về hội nghị Trung ương VIII và sự thành lập mặt trận Việt Minh nói trên thì tên Công đã bị tình nghi là tay sai giặc truwocs khi họp hội nghị này. Vì vậy, mặc dù Công có đến nơi họp, nhưng không được dự họp[21]. Còn tay Nguyễn Thanh Diên có khai báo, những có lẽ đã không, hoặc không thế  khai thật địa điểm họp là Bắc Pó. Bằng chứng là, như Stein Tonnesson cho biết, một thời kỳ dài mật thám Pháp đã không phát hiện được căn cứ Pắc Bó ở Cao Bằng và tiếp tục tin rằng Việt Minh đã ra đời tại TĨnh Tây. Rất tiệc là chính Tonnesson đã không phê phán kỹ sử liệu này và đã đưa ra giả thuyết có hai hội nghị… (KHOA LỊCH SỬ – TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN )

[18] Hoàng Tùng – Đức Vượng, Đồng chí Trường Chính, tập I, NXB sự thật, Hà Nội, 1990, tr. 51 – 89

[19] Nt, tr 54 – 55

[20] Nt, tr. 86 – 87

Bi Thu Xu Uy nao Ham Huc voi TW

2 thoughts on “Bài 2. Sự thực về cái gọi là “Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám – 1941.” – là lừa Cộng Sản lên dự rồi đón đường mà giết.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s