Lời Vọng từ các oan hồn Xứ ủy Bắc kỳ cũ.

Khảo sát Xứ Ủy Bắc kỳ

Để biết nó giết hết bao nhiêu người.

Độc quyền báo chí lộ sao?

Thông tin chúng giữ lộ nào được đây Continue reading Lời Vọng từ các oan hồn Xứ ủy Bắc kỳ cũ.

Bài 10. Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Nghiêm Thượng Biền bị quy là Phản Bội.

(Xem chi tiết ở phần chỉ điểm – Quyển 2. Thực lực Cộng sản Việt Nam trước 1940 và những người TQ trong hàng ngũ, xem thêm chương 5 (Quyển này) – Bí thư Xứ ủy Trung kỳ Đinh Văn Di bị cho là phản bội.) Continue reading Bài 10. Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Nghiêm Thượng Biền bị quy là Phản Bội.

Bài 9. Xứ Ủy viên Hoàng Văn Lịch cũng chết 1941 – Nhân dân chẳng có mấy ai biết!

I. Nhận xét.

  1. Đồng chí “Hồng Việt (tên thật là Hoàng Văn Lịch), nguyên Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ”, “Tháng 6-1941, bị giặc Pháp bắt tại nhà riêng, bị tra tấn, đánh đập dã man, Continue reading Bài 9. Xứ Ủy viên Hoàng Văn Lịch cũng chết 1941 – Nhân dân chẳng có mấy ai biết!

Bài 8. Xứ Ủy Viên Lương Văn Tri cùng Phùng Chí Kiên – 2 kỳ cựu Cộng Sản thì chết, lính thường thì an toàn.

I. Bằng chứng.

  1. Về 2 kỳ cựu Cộng Sản.

Ðây là trung đội Cứu quốc quân 1(1). Ban chỉ huy trung đội gồm: Phùng Chí Kiên, Ủy viên Trung ương Ðảng – Chỉ huy trưởng; Lương Văn Tri – Chính trị viên, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Trung ương Ðảng.” (Văn bản 1) Continue reading Bài 8. Xứ Ủy Viên Lương Văn Tri cùng Phùng Chí Kiên – 2 kỳ cựu Cộng Sản thì chết, lính thường thì an toàn.

Bài 7. Giết Cộng Sản kỳ Cựu – Xứ Ủy viên Bắc kỳ Hoàng Đình Giong rồi đổi lằng nhằng là… tình báo do thực Dân Anh đào tạo, là Khu bộ trưởng Vũ Đức!

I. Bằng Chứng:

  1. Đảng viên 1930:Hoàng Văn Thụ và Hoàng Văn Nọn được kết nạp vào Đông Dương cộng sản Đảng và thành lập chi bộ Đảng ở Long Châu (Trung Quốc), Continue reading Bài 7. Giết Cộng Sản kỳ Cựu – Xứ Ủy viên Bắc kỳ Hoàng Đình Giong rồi đổi lằng nhằng là… tình báo do thực Dân Anh đào tạo, là Khu bộ trưởng Vũ Đức!

Bài 6. Chuyện 3 Khai Quốc Công Thần: Hoàng Lương Hữu – Bí Thư Xứ Ủy Bắc Kỳ, Văn Tân – Đại biểu họp Quốc tế CS – Hoàng Văn Nọn – Đảng viên 1930, Học Đại học Phương Đông bị giết hết rồi gộp lại bảo đó là: “Hoàng Văn Nõn, tức Hoàng Ngọc Như, tức Hoàng Vĩnh Tuy…” – nhân viên thanh tra ở bộ nội vụ!

I. Bằng chứng:

  1. Người được khen thưởng: Hoàng Văn Nõn, tức Hoàng Ngọc Như, tức Hoàng Vĩnh Tuy:

Continue reading Bài 6. Chuyện 3 Khai Quốc Công Thần: Hoàng Lương Hữu – Bí Thư Xứ Ủy Bắc Kỳ, Văn Tân – Đại biểu họp Quốc tế CS – Hoàng Văn Nọn – Đảng viên 1930, Học Đại học Phương Đông bị giết hết rồi gộp lại bảo đó là: “Hoàng Văn Nõn, tức Hoàng Ngọc Như, tức Hoàng Vĩnh Tuy…” – nhân viên thanh tra ở bộ nội vụ!