Bài 6. Chuyện 3 Khai Quốc Công Thần: Hoàng Lương Hữu – Bí Thư Xứ Ủy Bắc Kỳ, Văn Tân – Đại biểu họp Quốc tế CS – Hoàng Văn Nọn – Đảng viên 1930, Học Đại học Phương Đông bị giết hết rồi gộp lại bảo đó là: “Hoàng Văn Nõn, tức Hoàng Ngọc Như, tức Hoàng Vĩnh Tuy…” – nhân viên thanh tra ở bộ nội vụ!

I. Bằng chứng:

 1. Người được khen thưởng: Hoàng Văn Nõn, tức Hoàng Ngọc Như, tức Hoàng Vĩnh Tuy:

Nghị quyết số 531 NQ/TVQH ngày 1-4-1968 quyết nghị truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho đồng chí Hoàng Văn Nõn, tức Hoàng Ngọc Như, tức Hoàng Vĩnh Tuy, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Cao Bằng, …” (Văn bản 1)          

Chức vụ cuối cùng: “đến lúc tuổi đã cao, sức khỏe sút kém, ông xin rút về làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho đến khi lâm bệnh nặng, ông phải nằm dưỡng bệnh một chỗ. ” (Văn bản 2)          

 1. Người được gán thêm:

2.1 Là  Hoàng Văn Nọn đảng viên năm 1930!

“Hoàng Văn Nọn, sinh năm 1910”, đảng viên năm 1930:  “đến đầu năm 1930, cả 3 người bạn thân Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đình Giong và Hoàng Văn Nọn đều cùng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam” (Văn bản 2)      

2.2 Là đồng chí Văn Tân – là 1 trong 3 đại biểu dự HN QTCS 7 tại Mátxcơva!

Đảng viên đi dự “Đoàn đại biểu Việt Nam đi dự Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản họp năm 1935 tại Mátxcơva, có 3 người, 2 người đã ít nhiều được sách báo nói đến là anh Lê Hồng Phong và chị Nguyễn Thị Minh Khai, còn người thứ ba là ai? Đó là anh Hoàng Văn Nọn, sinh năm 1910” (Văn bản 2)

Trong khi đó các bài viết và thẻ đại biểu đại hội 7 chỉ có Đại biểu tên là Văn Tân thì lại nói: “Giấy tờ làm từ bên Pháp nên không giữ tên cũ là “Tu Hưu” mà đặt tên mới cho anh là Hoàng Lương Hữu nhưng thẻ đại biểu lại ghi tên là Văn Tân…(Văn bản 2)

Học Trường đại học Phương Đông !

Rồi: “Họp xong đại hội, chị Minh Khai và anh Hoàng Văn Nọn được giữ lại theo học Trường đại học Phương Đông (viết tắt chữ Nga là KYTB) cho đến đầu năm 1937 mới lần lượt lên đường về nước…” (Văn bản 2)

2.3 Là Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ – Hoàng Lương Hữu.

“Tập Hồi ký cách mạng Hà Sơn Bình (Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Hà Sơn Bình xuất bản năm 1981) trang 22, ghi hồi ký của Dương Nhật Đại, viết: “Đến khoảng cuối năm 1937, chúng tôi liên lạc được với anh Hoàng Lương Hữu, lúc ấy anh Hữu làm Bí thư Xứ ủy….” (Văn bản 2)

II. Phân Tích.

 1. Các đoạn trích về Bí thư xứ ủy Hoàng Lương Hữu, không hề nói tên bí danh thứ 2 để biết ông ta là ai khác:

“…Sách Lịch sử Đảng bộ Hà Tây (Tỉnh ủy Hà Tây xuất bản năm 1992) trang 90, viết: “Đồng chí Hoàng Lương Hữu, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, là người trực tiếp bồi dưỡng lựa chọn quần chúng tích cực để xây dựng Chi bộ Đảng…”; trang 92 viết tiếp: “Cuối năm 1938, đồng chí Hoàng Lương Hữu, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, đã về trực tiếp chủ trì hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Đông, họp tại làng Vạn Phúc. Thay mặt Xứ ủy, đồng chí chỉ định Ban Tỉnh ủy lâm thời gồm có 5 ủy viên”; trang 107, viết tiếp: “Trong Hội nghị Tỉnh ủy tháng 5/1939, tại làng Vạn Phúc, đồng chí Hoàng Lương Hữu thay mặt Xứ ủy Bắc Kỳ về dự, đã tuyên bố chuyển Ban Tỉnh ủy lâm thời thành Ban Tỉnh ủy chính thức…”.” (Văn bản 2)

Vì vậy để nói “đồng chí Hoàng Lương Hữu, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ” là người được khen thưởng ở trên là không có cơ sở.

 1. Một ông “Hoàng Vĩnh Tuy, được giao công tác làm Thanh tra ở Bộ Nội vụ” sau cuối đời làm “Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ” (Văn bản 2) để gán cho một “Hoàng Văn Nọn đảng viên năm 1930”, một Văn Tân “đi dự Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản họp năm 1935 tại Mátxcơva” một “đồng chí Hoàng Lương Hữu, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ” Là không đúng với một kỳ cựu Cộng sản cừ khôi như vậy cả về chức vụ và tên gọi.
 1. Là Đại biểu Quốc hội Khóa I?

“Cuối năm 1945, ông được Đảng đưa ra ứng cử làm Đại biểu Quốc hội tỉnh. Và đây là nội dung một bài đăng trên báo Việt Nam độc lập số 235 ra ngày 15 tháng 12 năm 1945. “Về tiểu sử ông Hoàng Văn Nọn: 44 tuổi, nông dân, tham gia phong trào cách mệnh từ năm 1930. Lãnh đạo dân chúng chống phu thuế. Năm 1934-1935, bị truy tố, hoạt động trong vòng bí mật. Năm 1936, tham gia Mặt trận Bình dân. Đã 3 lần bị đế quốc Pháp kết án làm cách mạng”.

Ông tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phiên họp diễn ra trong không khí nước sôi lửa bỏng, chỉ vỏn vẹn có một buổi sáng ngày  2/3/1945, mà làm được bao nhiêu việc tày đình: … ”

Ông ta là Đại biểu QH khóa 1 ở tỉnh nào vậy? Chẳng thấy gì cả!

 1. Kìa xem ảnh Hoàng Vĩnh Tuy đâu có giống Văn Tân?

Xem 3 ảnh dưới đây, ta thấy 2 ảnh 1 và 3 giống nhau, chính là Hoàng Vĩnh Tuy (Người mất năm 1968 và được Quốc hội khen thưởng, ở trang web du lịch đã chú thích là Hoàng Văn Nọn là chú thích bừa, vì họ tưởng Hoàng Vĩnh Tuy là Hoàng Văn Nọn) 2 ảnh này khác hẳn với ảnh của Văn Tân in trên Thẻ dự Đại hội 7 – Quốc tế Cộng sản, hiện trưng bày tại bảo tàng Hồ Chí Minh – hà Nội.

(Ảnh 1. Hoàng Vĩnh Tuy trên trang web của ủy ban Dân Tộc) http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=568
(Ảnh 1. Hoàng Vĩnh Tuy trên trang web của ủy ban Dân Tộc)
http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=568
(Ảnh 2. Văn Tân – Thẻ dự đại hội 7 QTCS - Chụp tại bảo tàng Hồ Chí Minh – Hà Nội)
(Ảnh 2. Văn Tân – Thẻ dự đại hội 7 QTCS – Chụp tại bảo tàng Hồ Chí Minh – Hà Nội)
(Ảnh 3. được nói là Hoàng Văn Nọn, trên trang web của Du lịch cao bằng)
(Ảnh 3. được nói là Hoàng Văn Nọn, trên trang web của Du lịch cao bằng)

http://caobangpro.com/bo-suu-tap-anh/component/user/tin-tuc-su-kien/que-huong-cao-bang/548-cac-bi-thu-va-chu-tich-ubnd-tinh.html

Kết luận: Kìa xem ảnh Văn Tân đâu giống Hoàng Vĩnh Tuy mà sao dám bảo là 1 người?

Xem một tiểu sử như trên chẳng ai tin được là một người! Chỉ có là bầy dê mới tin được mà thôi!

Ông này còn là Khai Quốc công thần hơn Phùng Chí Kiên vậy mà từ 1945 – 1950 lại chỉ là Nhân Viên thanh tra ở bộ nội vụ?

Kìa Quốc Hội của Hồ khen thưởng là khen ông “Hoàng Văn Nõn, tức Hoàng Ngọc Như, tức Hoàng Vĩnh Tuy…” đấy chứ! Đâu có khen Hoàng Văn Nọn, Hoàng Lương Hữu, Văn Tân gì đâu?

            Vậy thì ba ông này đâu?

Thế mới thật là:

                                    Văn Nọn bạn của Thụ tôi

                                    Nó bảo Văn Nõn làm tôi đau lòng!

                                    Lương Hữu – Xứ Ủy Bí Thư

                                    Rõ là Khai Quốc Công thần là ông

                                    Văn Tân đại học Phương Đông

Quốc Tế đại biểu rõ là cừ khôi

Văn Nọn đảng tận 30

Nó bảo ấy đó nhân viên bộ này!

Kìa thôi đích thị nói càn

Nhìn ảnh đâu giống! Rõ là lòi đuôi!

Bây giờ hỏi nhỏ Vĩnh Tuy

Ông ốm mà chết – hay là thủ tiêu?

Giết xong nó gắn vào ông

Ba người hiển hách – có làm ông đau?

III. Tài Liệu Nghiên cứu:

(Văn bản 1)   

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; PHONG TẶNG HUÂN CHƯƠNG,
HUY CHƯƠNG; TUYÊN DƯƠNG ANH HÙNG (1964-1971) 

http://www.na.gov.vn/Sach_QH/VKQHtoantapIII/Phuluc/PHULUC_3.htm

…- Nghị quyết số 531 NQ/TVQH ngày 1-4-1968 quyết nghị truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho đồng chí Hoàng Văn Nõn, tức Hoàng Ngọc Như, tức Hoàng Vĩnh Tuy, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Cao Bằng, đã có những cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc

– Nghị quyết số 532 NQ/TVQH ngày 2-4-1968 quyết nghị truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cho đồng chí Hoàng Văn Nõn, tức Hoàng Ngọc Như, tức Hoàng Vĩnh Tuy, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam, tỉnh Cao Bằng, đã có công trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc ta chống thực dân xâm lược Pháp trước đây

(Văn bản 2)   

Những người sống mãi với đất nước

Thứ Sáu, 22/01/2010

http://antg.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=71007

Họp xong đại hội, chị Minh Khai và anh Hoàng Văn Nọn được giữ lại theo học Trường đại học Phương Đông (viết tắt chữ Nga là KYTB) cho đến đầu năm 1937 mới lần lượt lên đường về nước. Anh Nọn được cử về hoạt động ngay giữa thành phố Hà Nội, và được cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, trực tiếp nhận trách nhiệm lãnh đạo các hội đoàn hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp.

Anh tiếp tục mang tên Hoàng Lương Hữu, đóng vai một nghệ sĩ nhiếp ảnh, và trực tiếp ở trong Ban lãnh đạo Hội Ái hữu Nhiếp ảnh, trong phong trào Đông Dương đại hội.

Tập Hồi ký cách mạng Hà Sơn Bình (Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Hà Sơn Bình xuất bản năm 1981) trang 22, ghi hồi ký của Dương Nhật Đại, viết: “Đến khoảng cuối năm 1937, chúng tôi liên lạc được với anh Hoàng Lương Hữu, lúc ấy anh Hữu làm Bí thư Xứ ủy. Từ đó, chúng tôi lại hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của anh Hữu. Anh, người Cao Bằng, tiếng nói hơi khó nghe, song rất vui tính, cởi mở, tận tình giúp đỡ bồi dưỡng cho chúng tôi trong công tác. Mỗi lần đến hiệu ảnh Dân Chúng tìm gặp anh, tôi cảm thấy thoải mái như về nhà mình vậy.

Từ ngày gặp anh, biết anh là Đảng viên, đã nhiều lần tôi định bày tỏ nguyện vọng muốn xin vào Đảng với anh. Song cứ đắn đo suy nghĩ mà chưa dám thổ lộ tâm tình… Nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5/1938, Đảng ta tổ chức một cuộc mít tinh rất lớn ở Đấu Xảo, Hà Nội. Chúng tôi vận động quần chúng Hà Đông ra tham dự rất đông. Gặp anh Hữu ở cuộc mít tinh này, anh dặn tôi: “Lát nữa xong, lại hiệu ảnh Dân Chúng, mình có câu chuyện muốn nói với cậu”.

Dự mít tinh xong, tôi vội vàng lại ngay hiệu ảnh Dân Chúng, vừa lúc anh Hữu về tới nơi. Anh vui vẻ hỏi tôi về phong trào Hà Đông rồi kéo tôi ra góc nhà, nói nhỏ: “Ở Hà Đông, phong trào quần chúng phát triển đã khá, nhưng chưa có tổ chức Đảng. Cậu thì được rồi đấy, cậu hãy chọn lấy một người nữa, mình cũng sẽ giới thiệu một người nữa, thế là đủ ba người để thành lập một Chi bộ Đảng”.

Sách Lịch sử Đảng bộ Hà Tây (Tỉnh ủy Hà Tây xuất bản năm 1992) trang 90, viết: “Đồng chí Hoàng Lương Hữu, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, là người trực tiếp bồi dưỡng lựa chọn quần chúng tích cực để xây dựng Chi bộ Đảng…”; trang 92 viết tiếp: “Cuối năm 1938, đồng chí Hoàng Lương Hữu, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, đã về trực tiếp chủ trì hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Đông, họp tại làng Vạn Phúc. Thay mặt Xứ ủy, đồng chí chỉ định Ban Tỉnh ủy lâm thời gồm có 5 ủy viên”; trang 107, viết tiếp: “Trong Hội nghị Tỉnh ủy tháng 5/1939, tại làng Vạn Phúc, đồng chí Hoàng Lương Hữu thay mặt Xứ ủy Bắc Kỳ về dự, đã tuyên bố chuyển Ban Tỉnh ủy lâm thời thành Ban Tỉnh ủy chính thức…”.

Khi Mặt trận Bình dân bên Pháp đổ vỡ, thực dân Pháp ở Đông Dương lập tức trở mặt, quay sang khủng bố những người lãnh đạo các hội “ái hữu”. Anh rút vào bí mật, được Trung ương trao trách nhiệm làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ.

Cuốn Lịch sử cách mạng huyện Hoài Đức 1930-1945 (Nhà xuất bản Hà Nội-1982) trang 42 viết: “Mùa Xuân năm 1939, tại làng Vạn Phúc, Xứ ủy Bắc Kỳ triệu tập hội nghị các bí thư chi bộ để thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hà Đông. Hội nghị họp dưới sự chủ tọa của đồng chí Hoàng Lương Hữu, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ”. Mấy tháng sau, anh Nọn bị thực dân Pháp quây bắt, nhưng vì không có chứng cứ gì xác thực, chúng đày anh đi “an trí” trên trại Bá Vân (Thái Nguyên).

Sau những năm 1940-1941, thấy phong trào đấu tranh vũ trang cách mạng ở Thái Nguyên – Bắc Kạn ngày càng lan rộng, thực dân Pháp bèn đưa anh Nọn về giam ở Hỏa Lò, Hà Nội, định chờ tàu chở vào miền Trung giam trên các miền núi cao. Nhưng chúng chưa kịp làm việc đó, đầu năm 1945, anh Nọn đã cùng nhiều đồng chí khác (trong đó có các đồng chí Đỗ Mười, Trần Đăng Ninh, Lê Trung Hà…) tổ chức vượt ngục ra bên ngoài, lúc đầu về cơ sở Chương Mỹ ở Hà Đông, sau về nhiều tỉnh khác tiếp tục hoạt động cách mạng và lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền.

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám, ông Hoàng Văn Nọn, tức Hoàng Lương Hữu chuyển sang bí danh mới là Hoàng Vĩnh Tuy, được giao công tác làm Thanh tra ở Bộ Nội vụ, chuyên lo công tác củng cố, tăng cường chính quyền nhân dân ở cấp tỉnh, thành. Cuối năm 1945, ông được Đảng đưa ra ứng cử làm Đại biểu Quốc hội tỉnh. Và đây là nội dung một bài đăng trên báo Việt Nam độc lập số 235 ra ngày 15 tháng 12 năm 1945. “Về tiểu sử ông Hoàng Văn Nọn: 44 tuổi, nông dân, tham gia phong trào cách mệnh từ năm 1930. Lãnh đạo dân chúng chống phu thuế. Năm 1934-1935, bị truy tố, hoạt động trong vòng bí mật. Năm 1936, tham gia Mặt trận Bình dân. Đã 3 lần bị đế quốc Pháp kết án làm cách mạng”.

Ông tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phiên họp diễn ra trong không khí nước sôi lửa bỏng, chỉ vỏn vẹn có một buổi sáng ngày  2/3/1945, mà làm được bao nhiêu việc tày đình: cử ra Chính phủ đoàn kết dân tộc, đánh bại âm mưu của các thế lực phản động trong và ngoài nước định lật đổ chính quyền ta, cử ra ban dự thảo Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó, ông Hoàng Văn Nọn mang tên mới là Hoàng Vĩnh Tuy miệt mài hết năm này sang tháng khác, đi các tỉnh và các huyện lo việc củng cố các cơ quan chính quyền của nhân dân ta mới xây dựng. Bảo bối ông có trong tay là bức thư của Bác Hồ gửi các đồng chí Trung – Bắc Kỳ, trong đó Bác Hồ phê bình khá nặng lời các tệ nạn đang chớm nở trong một số người được cử ra làm chính quyền nhân dân.

Có một lần, ông đến một huyện ở tỉnh Nghệ An, yêu cầu gặp đại diện chính quyền cách mạng, ông bị người ta hỏi giấy tờ. Thôi thì chuyện ấy cũng được vì anh em chưa quen biết nhau, nhưng sau đó người ta tịch thu giấy giới thiệu của ông và bắt giam ông…, với lý do là “giấy giả”, nhưng thật sự là lúc ấy huyện đang muốn che giấu một chuyện thối nát trong quan hệ với dân chúng. Lại có lần ông bị trói dẫn ra cánh đồng vắng, suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ vì dân quân du kích khám thấy trong cái mũ nồi ông đội có nhãn hiệu đủ ba màu xanh, trắng, đỏ trong quốc kỳ của… Tây!

Nhưng những nỗi cơ cực ấy chỉ là chuyện vặt, cái vất vả trăn trở nhiều nhất đối với ông là tranh luận, thuyết phục để các tỉnh, huyện hiểu ra cần mau mau chấn chỉnh bộ máy chính quyền các cấp của ta, một tình trạng đau đầu nhất lúc đó là những chuyện trục trặc giữa hệ thống Ủy ban Hành chính (thường có đông đại biểu các giới thân hào, thân sĩ, công chức cũ thời trước Cách mạng) với hệ thống các Ủy ban Kháng chiến (thường là có đông đại biểu của tỉnh bộ và huyện bộ Việt Minh – thực tế là đại diện cấp ủy địa phương).

Cái khó của ông Hoàng Vĩnh Tuy lúc đó là quyền hạn được định ra khá mơ hồ, công việc không thể không có hiệu quả đẩy mạnh đoàn kết để kháng chiến, nhưng nếu không thuyết phục được mọi người thì lại dễ mang tội là “can thiệp quá sâu vào nội bộ”. May mắn là sau khi cặm cụi với địa phương, ở nơi nào ông cũng để lại những sự vì nể và biết ơn, vì ông đã làm cho mọi người tỉnh thức thấy trách nhiệm của người cán bộ trước nhân dân và đất nước đang còn muôn vàn khó khăn.

Đến năm 1950, khi chiến dịch giải phóng biên giới thắng lợi, ông được Trung ương điều động về tham gia củng cố cấp ủy và cơ sở cách mạng tỉnh Cao Bằng quê cũ. Tuy là địa bàn quen thuộc và thân thương, nhưng đối với ông Hoàng Văn Nọn, Cao Bằng lại là nơi vừa mới trải qua nhiều năm quằn quại trong ách chiếm đóng, khủng bố và băng hoại của đế quốc; nhiều việc như xây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng, hầu như phải làm lại từ đầu, khó khăn và phức tạp hơn xưa rất nhiều.

Sau nhiều năm rất vất vả trong cương vị Ủy viên thường vụ, đến lúc tuổi đã cao, sức khỏe sút kém, ông xin rút về làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho đến khi lâm bệnh nặng, ông phải nằm dưỡng bệnh một chỗ. Mặc dầu được Trung ương, Tỉnh ủy và bà con anh em thân thiết ra sức chăm nom, cứu chữa, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo, ông từ trần trong niềm thương tiếc vô hạn của bà con và Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, hoàn thành cuộc đời một chiến sĩ cộng sản vẹn toàn cống hiến sức lực tài trí cho dân, cho Đảng.

Trích từ cuốn “Những câu chuyện tình báo, phản gián” – NXB CAND – Đầu bài do ANTG đặt.

Mai Thanh Hải

Đồng chí Hoàng Văn Nọn – Bí thư Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng

http://khcncaobang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hoc-tap-dua-Nghi-quyet-vao-cuoc-song/Dong-chi-Hoang-Van-Non-Bi-thu-Chi-bo-Dang-dau-tien-cua-tinh-Cao-Bang-253

Đồng chí Hoàng Văn Nọn (với các bí danh: Hoàng Như, Tú Hưu, Vĩnh Tuy, Văn Tân) là dân tộc Tày, quê ở bản Nà Toàn, xã Đề Thám, thị xã Cao Bằng.

Hồi nhỏ đồng chí học Trường tiểu học thị xã Cao Bằng, sớm giác ngộ cách mạng. Từ năm 1926, đồng chí sang Long Châu (Trung Quốc) gặp đồng chí Hoàng Đình Giong – người cùng quê và đồng chí Hoàng Văn Thụ người Lạng Sơn. Giữa năm 1928 đồng chí được kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Tháng 12/1929, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ở Long Châu. Chi bộ Đảng hải ngoại ở Long Châu có ba đồng chí: Đồng chí Hoàng Đình Giong làm bí thư, đồng chí Hoàng Văn Thụ và Hoàng Văn Nọn.

Ngày 1/4/1930 thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Cao Bằng tại Nặm Lìn, thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An gồm ba đồng chí: Hoàng Văn Nọn, Lê Mới, Nông Văn Đô, đồng chí Nọn là bí thư. Chức năng nhiệm vụ của chi bộ như một Tỉnh uỷ lâm thời.

Cuối năm 1933, đồng chí Nọn sang Long Châu (Trung Quốc) rồi đi Nam Ninh, Hương Cảng, Thượng Hải rồi cùng đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai sang Liên Xô đi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII tổ chức tại thủ đô Mat-xcơ-va từ ngày 1/7-20/8/1935. Từ năm 1935-1937 đồng chí đi học lý luận Mác-Lênin tại Trường Đại học Phương Đông ở Mat-xcơ-va.

Tháng 2/1937, đồng chí Lê Hồng Phong với tư cách là uỷ viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản cử đồng chí Hoàng Văn Nọn là đặc phái viên về nước củng cố Liên xứ uỷ Trung kỳ, Bắc kỳ. Đồng chí Nọn được bầu là Bí thư Liên xứ uỷ. Đồng chí Nọn bị giặc Pháp bắt tại Hà Nội năm 1938 và đem về giam tại nhà giam Phố Thầu, tỉnh lỵ Cao Bằng, nhà giam xây đá bên bờ sông Bằng (trước bến xe khách cũ thị xã Cao Bằng). Sau đồng chí được tha vì không đủ chứng cứ. Năm 1940, đồng chí đi Hà Nội gặp đồng chí Hoàng Văn Thụ nhận nhiệm vụ làm Bí thư Đảng uỷ khu B gồm các tỉnh: Hải Phòng, Hải Dương, thay đồng chí Tô Hiệu bị địch bắt. Chỉ trong một thời gian ngắn, đồng chí Nọn đã xây dựng phong trào cách mạng ở mỏ than Đông Thiều và cảng Hải Phòng. Phong trào được củng cố, phát triển mạnh mẽ. Một thời gian sau đồng chí Hoàng Văn Nọn lại bị Pháp bắt tại Cầu Dóp, Hải Phòng và bị kết án 5 năm tù giam tại nhà lao Hoả Lò, Hà Nội. Tháng 3/1945, đồng chí vượt ngục trở về tiếp tục hoạt động cách mạng.

Năm 1965, đồng chí là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng. Đồng chí là chiến sỹ cộng sản ưu tú, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí bị bệnh mất tại thị xã Cao Bằng năm 1968.

Nguồn tin: Báo Cao Bằng

DANH SÁCH
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

http://www.quochoi.vn/sach_qh/vkqhtoantap_1/phuluc/phuluc_1.html#_ftnref22

…CAO BẰNG

 1. Nguyễn Viết Thành tức Vũ Anh
 2. Nguyễn Khánh Kim (Tày)
 3. Dương Đại Lâm (Nùng)
 4. Giàng Văn Pao tức Kim Đao (Mèo)

HÀ ĐÔNG9

 1. Đồng chí Hoàng Vĩnh Tuy (Ảnh 1)

(Những người con ưu tú của dân tộc)

http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=568

Đồng chí Hoàng Vĩnh Tuy (Hoàng Văn Nọn, Hoàng Như, Văn Tân….) (1907 – 1969), dân tộc Tày, quê ở làng Nà Toàn, xã Xuân Phách, nay là xã Đề Thám, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1929. Từ 1930 – 1934 đồng chí là Bí thư Tỉnh uỷ của Đảng bộ Cao Bằng. Năm 1935, đồng chí được bầu là Uỷ viên Trung ương Đảng, được cử đi dự và đọc tham luận tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản. Năm 1936 – 1937, học tại Đại học Phương Đông (Matxcơva). Năm 1937, đồng chí về nước và được bầu làm Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ. Năm 1938, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam 1 năm. Năm 1940 đồng chí bị bắt lần thứ 2 và bị kết án 5 năm tù. Sau ngày 9/3/1945 đồng chí trốn thoát khỏi nhà tù Hoả Lò và về Cao Bằng công tác, được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng lần thứ 2./.

Read more:http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=568#ixzz3J7TfoszN

Tham khảo:

 1. Ảnh Hoàng Văn Nọn (ảnh 3)

DANH SÁCH

CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG CÁC KHÓA

http://caobangpro.com/bo-suu-tap-anh/component/user/tin-tuc-su-kien/que-huong-cao-bang/548-cac-bi-thu-va-chu-tich-ubnd-tinh.html

Hoàng Văn Nọn (Hoàng Như)

Sinh năm: 1906

Dân tộc: Tày

Quê quán: xã Đề Thám, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Bí thư chi bộ đầu tiên Đảng bộ Cao Bằng năm 1930, Bí thư tỉnh ủy 1931 – 1934

Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ 1937 – 1938

 1. Đồng chí Hoàng Vĩnh Tuy

http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=568

Đồng chí Hoàng Vĩnh Tuy

Đồng chí Hoàng Vĩnh Tuy (Hoàng Văn Nọn, Hoàng Như, Văn Tân….) (1907 – 1969), dân tộc Tày, quê ở làng Nà Toàn, xã Xuân Phách, nay là xã Đề Thám, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1929. Từ 1930 – 1934 đồng chí là Bí thư Tỉnh uỷ của Đảng bộ Cao Bằng. Năm 1935, đồng chí được bầu là Uỷ viên Trung ương Đảng, được cử đi dự và đọc tham luận tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản. Năm 1936 – 1937, học tại Đại học Phương Đông (Matxcơva). Năm 1937, đồng chí về nước và được bầu làm Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ. Năm 1938, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam 1 năm. Năm 1940 đồng chí bị bắt lần thứ 2 và bị kết án 5 năm tù. Sau ngày 9/3/1945 đồng chí trốn thoát khỏi nhà tù Hoả Lò và về Cao Bằng công tác, được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng lần thứ 2./.

Read more:http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=568#ixzz3J7TfoszN

Tham khảo:

Ảnh Hoàng Văn Nọn (ảnh 1)

DANH SÁCH

CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG CÁC KHÓA

http://caobangpro.com/bo-suu-tap-anh/component/user/tin-tuc-su-kien/que-huong-cao-bang/548-cac-bi-thu-va-chu-tich-ubnd-tinh.html

Hoàng Văn Nọn (Hoàng Như)

Sinh năm: 1906

Dân tộc: Tày

Quê quán: xã Đề Thám, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Bí thư chi bộ đầu tiên Đảng bộ Cao Bằng năm 1930, Bí thư tỉnh ủy 1931 – 1934

Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ 1937 – 1938

Hoang Vinh Tuy

1.Hoang Vinh Tuy Van Tan anh chup Bt HCM

2 thoughts on “Bài 6. Chuyện 3 Khai Quốc Công Thần: Hoàng Lương Hữu – Bí Thư Xứ Ủy Bắc Kỳ, Văn Tân – Đại biểu họp Quốc tế CS – Hoàng Văn Nọn – Đảng viên 1930, Học Đại học Phương Đông bị giết hết rồi gộp lại bảo đó là: “Hoàng Văn Nõn, tức Hoàng Ngọc Như, tức Hoàng Vĩnh Tuy…” – nhân viên thanh tra ở bộ nội vụ!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s