Lời Vọng từ các oan hồn Xứ ủy Bắc kỳ cũ.

Khảo sát Xứ Ủy Bắc kỳ

Để biết nó giết hết bao nhiêu người.

Độc quyền báo chí lộ sao?

Thông tin chúng giữ lộ nào được đây

Văn nhân giai phẩm rõ rồi

Cấm tiệt báo chí, Văn nhân bắt tù

Nhưng rồi gặp lúc chúng quên

Ra oai quỷ lại muốn dân khen mình

Biết bao Dân Việt chết oan

Hồn thiêng sông núi hiện vào nơi tôi

Chắt bóp đem lại gần nhau

Thế là quỷ lộ rõ ràng mười mươi.

Thế là chuyện đã lộ ra

Kìa xem quỷ nống Đăng Ninh đây này (nống = khen)

Rằng là có bọn AB (1)

Rằng “Tên Công” đó rõ là Việt gian

Gặp hôm Xứ ủy họp đây

Chui vào Xứ ủy để mà tố điêu

Tố rằng: Hội nghị Bác Hồ (2)

Thực ra chẳng phải chỉ là lừa lên

Để rồi bọn chúng đón đường

Bắt người Cộng sản để mà thủ tiêu

 

Tên quỷ giả Cộng – Đăng Ninh

Đổ cho Cộng thật “Tên Công” nói bừa

Rằng “Nó” tố với Pháp kia

Chỉ điểm bắt Cộng để mà thủ tiêu

Bí thư Xứ ủy nhầm người

Đã cho “Nó” họp để mà tố điêu?

“Tên Công” tên họ là gì

Bí thư Xứ ủy tên ông họ gì?

Chuyện gì nó cứ vòng vo

Xứ ủy họp Xứ có gì là sai? (3)

Để rồi cách chức Bí Thư

Xứ cũ giải tán làm ta đau lòng (4)

 

Thực hư chuyện đó thế nào

“Tên Công” phản thật hay là Đăng Ninh?

Kìa xem Xứ ủy cũ đây

Tại sao lại cứ chết phăng thế này?

Kỷ luật cách chức là cùng

Tại sao lại cứ chết phăng – Đau lòng!

 

Đầu tiên Văn Thụ bí thư

Bí thư thì chết, quần chúng lên cao

Đầu tiên Văn Thụ bí thư

Bí thư bị chết cùng người vợ yêu. (Xem bài 1)

Tiếp đến Khánh Thiện Bí Thư

Mình chết, vợ chết con thì chúng “nuôi”

Nuôi lớn cầm súng giúp Hồ

Để đi “Đánh giặc” rồi đà thiệt thân.

Lý do chúng bịa ra thôi

Việc là: Sạch bách cả nhà Bí Thư. (xem bài 2)

 

Tiếp đến Hạ Bá tên Cang

Bí Thư xứ ủy Bắc kỳ trước Lương (Lương Khánh Thiện)

Chuyện Ngài cũng thật đớn đau

Quốc Việt bảo ấy là tôi đấy mà (5)

Là Cang? Sao chuyện viết điêu?

Nhầm tên vợ Thiện bí thư thế nào? (Xem bài 3)

Là Cang? Sao chuyện viết điêu?

Viết rằng phản động – Bí thư Trung kỳ.

Thế rồi bọn quỷ bắn ông.

Thiệt thân Xứ ủy Trung kỳ ai ơi.

Thế rồi bọn quỷ bắn ông.

Bắn ngài Xứ ủy mà không cần tòa. (Xem bài 3)

Chuyện này dẫn chứng còn nhiều,

Kỳ cựu Phản Động, mafi thành “Người”

 

Trung ương Cộng sản thật tài

Văn Lan ngài đó, chết mình cùng em.

Rõ là giết Cộng diệt thân

Cùng bao hiển hách – chẳng thông tin gì

Ngọc Vũ thành ủy Bí thư

Cùng bao hiển hách – chẳng thông tin gì

Trường Trinh nó bảo cùng ban

Sao Trinh không kể một vài thông tin? (xem bài 4)

 

Và đây Thành ủy Hải Phòng

Thiết Tâm lại chết thảm thương thế này

Phải chăng bọn Pháp giết ông?

Kỳ Cựu sao chết, thằng “dân” không gì? (6)

Diệt Cộng vào dịp 45

Dẫn chứng hàng loạt rất nhiều ai ơi

Đó là Cộng sản lộ ra

Lũ quỷ diệt nốt đấy mà ai ơi.

Ai ơi loạt đạn sau lưng

Là quân “Mình” đó, bắn ông đấy mà.

Văn Linh là Cúc thật không?

Chuyện này tôi sẽ kể sau, rõ dần. (xem bài 5)

 

Còn đây chuyện ở Cao Bằng

Lương Hữu xứ ủy Bắc kỳ – Bí thư

Văn Nọn cộng sản 30

Văn Tân đi họp tận ngoài Liên Xô

Tân học Cộng Sản Phương Đông

Gộp 3 ông lại thành ngài Vĩnh Tuy.

Ai ơi cứ ngẫm mà đau

Hiển hách như thế thành chàng… thanh tra.

Kìa đây nghị quyết nó khen

Rõ là: “Hoàng Nõn” có gì 3 ông?

Kìa nhìn xem ảnh Văn Tân

Nhìn ảnh khác “Nõn” mà ngươi gộp càn.

Rõ là bọn chúng bịa ra

Giết người sau tóm lại là… Vĩnh Tuy! (Xem bài 6)

 

Đình Giong Xứ ủy Bắc kỳ

Nó bảo – Vũ Đức trưởng khu đây này.

Đình Giong Xứ ủy Bắc kỳ

Nó bảo – Anh tuyển làm quân Báo tình

Chuyện sao có chuyện lạ đời

Đào tạo tình báo rồi trao ngay Hồ?

Người Anh chắc chẳng ngu si

Đào tạo 7 tù, trả đủ 7 tên?

Người Anh chắc chẳng ngu si

Sao nhờ “Tù Cộng” làm anh Báo tình?

Thực là bọn chúng bịa ra

Đưa quỷ từ xứ quỷ ma về mình

Bọn chúng nói thế cho oai

Vừa lừa công trạng, vừa nơi giấu mình

 

Vũ Đức từ xứ quỷ ma

Về phong Thái Thú điều vào miền Nam

Diệt hết cộng Sản miền Nam

Hàng loạt Thái Thú đi chầu Diêm Vương

Kìa đây “Trung Tướng Nguyễn Bình”

Kìa đây viên Tướng họ Đàm bị quên…

Chuyện này tôi sẽ nói sau

Từ từ sẽ rõ cả thôi, dân mình. (Xem bài 7)

 

Lương Tri Xứ ủy Bắc kỳ

Chí Kiên – Thường Vụ Trung ương đại tài

Hai ông sao lại chỉ huy binh nhì (Tiểu đội)

Thế rồi lớ ngớ thế nào

2 ông thì chết 5 người không sao?

Thật là bịa chuyện nói điêu

Trung ương thì chết binh nhì chẳng sao (Xem bài 8)

 

Tiếp đây Hoàng Lịch thật oai

Xứ ủy Bắc kỳ bị giết 40

Giết ông rồi chúng nó quên

Tiện đây cho hỏi: Bao người như ông? (xem bài 9)

 

Bí thư xứ ủy Thượng Biền (8)

Nó bảo chỉ điểm bắt 36 người

Kỳ cựu phản bội là sao (Xem bài 10)

Rõ là bọn quỷ vu oan cho Người.

 

Nát tan xứ ủy Bắc Kỳ

Bọn quỷ chó má nhảy lên ngai vàng!

 

Ai ơi cứ ngẫm mà xem

Ngẫm đi thật kỹ để mà khổ đau

“Quần chúng” – lãnh tụ lẫy lừng

Kỳ Cựu Cộng sản thì đà chết Phăng

Sơ bộ đã bấy nhiêu người

Cùng bao người nữa – diệt thân hẳn nhiều!

 

Dân ơi cứ ngẫm mà xem

Đăng Ninh cộng thật hay là mafi?

Dân ơi cứ ngẫm mà xem

“Tên Công” phản động hay là Đăng Ninh?

 

Bây giờ chúng mới lòi đuôi

Mafi Phản động nhảy lên bàn thờ

Cộng Sản – Trí thức giết phăng

Mafi Phản động bảo là Cha Dân.


Dân ơi đọc kỹ đi nào

Để ta vạch tội rõ loài quỷ ma!

 

Chú thich:

(1) AB = bọn Cộng sản giả, chuyên chỉ điểm bắt cộng sản.

(2) Hội nghị TW 8 ở Cao Bằng (Theo bọn Cộng sản Hồ Chí Minh nói vậy)

(3) “Tên Công” là Xứ ủy viên, họp hội nghị Xứ ủy là chuyện thường.

(4) 1941 giải tán Xứ ủy Bắc kỳ cũ – thành lập Xứ ủy Bắc kỳ mới.

(5) Hoàng Quốc Việt

(6) Năm 1937 Võ Nguyên Giáp – Phạm Văn Đồng chỉ là quần chúng, trong khi Thiết Tâm đã là Thành Ủy Hải Phòng.

(7) Vĩnh = Hoàng Vĩnh Tuy.

(8). Nghiêm Thượng Biền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s