Bài 3. Bọn quỷ bịa láo rồi bọn bút nô đánh hội đồng.

I. Lời dẫn: Đọc bài dưới đây của Mạch Quang Thắng ta sẽ thấy rõ bọn quỷ đã dùng một tổ chức không có trong thực tế để vu cho những người Cộng Sản của Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau đó được các bọn bút nô xô vào mà chửi bới họ. Continue reading Bài 3. Bọn quỷ bịa láo rồi bọn bút nô đánh hội đồng.

Bài 2. Xứ ủy viên Trung kỳ Thái Văn Giai hành trình từ Kiên cường tới phản bội rồi chết mất tích.

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Văn bản của Đảng Cộng sản Đông dương thời trước 1941 nói: Kiên Cường!

Continue reading Bài 2. Xứ ủy viên Trung kỳ Thái Văn Giai hành trình từ Kiên cường tới phản bội rồi chết mất tích.

Bài 1. Bí Thư xứ ủy Trung Kỳ không phản bội! Nhưng bọn quỷ đã giết ông năm 1945 mà không một bản án.

Chương 4.      Bọn quỷ vu cho Xứ ủy Trung Kỳ phản bội rồi giết họ. Continue reading Bài 1. Bí Thư xứ ủy Trung Kỳ không phản bội! Nhưng bọn quỷ đã giết ông năm 1945 mà không một bản án.

Bài 2. Diệt hết Cộng sản kỳ cựu – chúng quay lại hô hào “Thanh Đảng” để diệt trừ nốt những cấp dưới của họ!

I. Bằng chứng và phân tích.

            Chúng hô hào: “…Trong các cấp bộ đảng, từ chi bộ là cơ sở của Đảng trở lên phải được kiểm điểm lại rất cẩn thận.” (Văn bản 1) Continue reading Bài 2. Diệt hết Cộng sản kỳ cựu – chúng quay lại hô hào “Thanh Đảng” để diệt trừ nốt những cấp dưới của họ!

Bài 1. Xứ ủy viên xứ ủy Bắc kỳ của Hồ Chí Minh (thời sau 1941) chẳng có ai được bất cứ 1 văn kiện nào của đảng cộng sản Đông Dương trước 1941 nhắc tới tên.

Chương 3. Xứ ủy Bắc kỳ của Hồ Chí Minh (thời sau 1941) không phải Cộng Sản. Continue reading Bài 1. Xứ ủy viên xứ ủy Bắc kỳ của Hồ Chí Minh (thời sau 1941) chẳng có ai được bất cứ 1 văn kiện nào của đảng cộng sản Đông Dương trước 1941 nhắc tới tên.