Bài 2. Diệt hết Cộng sản kỳ cựu – chúng quay lại hô hào “Thanh Đảng” để diệt trừ nốt những cấp dưới của họ!

I. Bằng chứng và phân tích.

            Chúng hô hào: “…Trong các cấp bộ đảng, từ chi bộ là cơ sở của Đảng trở lên phải được kiểm điểm lại rất cẩn thận.” (Văn bản 1)

            “1. Với những phần tử nào tuy trình độ tri thức hay lý luận kha khá nhưng tính nết lười biếng, tiểu tư sản không quần chúng hoá, kém tinh thần hy sinh, xung phong thì phải thanh ra khỏi Đảng.” (Văn bản 1)

            “…Song song với việc kiểm điểm công tác, hành động của các đồng chí để chọn lọc thanh trừ những phần tử non nớt, hủ hoá, chúng ta lại phải chú ý tìm tòi ” (Văn bản 1)

            Rồi: “…Chúng ta chẳng thấy bao nhiêu thanh niên hǎng hái xung phong trong các tổ chức quần chúng cứu quốc mà trước kia không có…”, và: “mặc dầu còn khuyết điểm – thì nên đề nghị họ tổ chức vào Đảng để khuyến khích tinh thần họ. …” (Văn bản 1)

Nhận xét: Định khủng bố hay “Ta” khủng bố ta?

            Việc tiếp nhận những đồng chí tốt, tiến bộ, thanh lọc những đồng chí yếu kém… là việc làm thường xuyên của một tổ chức. Tuy nhiên, ở đây bọn quỷ đã lợi dụng Danh Nghĩa này để tiếp tục thanh trừ những cộng sản cấp dưới mà trước đó đã thủ tiêu một loạt cán bộ cấp cao của Đảng Cộng Sản Đông Dương!

Không dừng lại ở đó, giai đoạn sau 1950 Hồ còn bày đặt rất nhiều lớp chỉnh đảng, chỉnh quân hô hào “hy sinh tình riêng vì nghĩa lớn”. (Văn bản 2 và 3)

Không dừng lại ở đó, chúng còn tiếp tục dùng Cải Cách Ruộng Đất (1947 – 1956), Nhân Văn giai phẩm, Xét lại chống đảng để thủ tiêu những Cộng sản còn sót, bằng chứng là trong Cải Cách Ruộng Đất đã tiêu diệt rất nhiều Cộng Sản! Mà người chứng kiến không hiểu được Tại Sao? (Xem thêm Quyển 22. Cải Cách ruộng đất, Nhân Văn giai phẩm, Xét lại chống đảng là tiếp tục giết Cộng Sản và trí thức Việt còn sót để duy trì một lũ văn nô.)

            Thế mới thật là: Diệt xong cộng sản cựu kỳ.

                        Hô hào Thanh Đảng – truy lùng đàn em.

                        Thanh Đảng – Hồ chửa yên tâm

                        Còn bày liên tục chỉnh huấn, chỉnh quân kìa kìa!

  1. Tài liệu nghiên cứu.

            (Văn bản 1)

Chỉ thị về I- Củng cố và phát triển đảng; II- Phương pháp chống khủng bố của Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ

Ngày 27/5/2003. Tập 7 của bộ sách Vǎn kiện Đảng Toàn tập, (1940 đến 2-9-1945)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=&id=BT2750365972

Gửi cho các đồng chí các cấp đảng bộ Bắc Kỳ.

Các đồng chí,

…Trong các cấp bộ đảng, từ chi bộ là cơ sở của Đảng trở lên phải được kiểm điểm lại rất cẩn thận.

  1. Với những phần tử nào tuy trình độ tri thức hay lý luận kha khá nhưng tính nết lười biếng, tiểu tư sản không quần chúng hoá, kém tinh thần hy sinh, xung phong thì phải thanh ra khỏi Đảng.
  2. Với những đồng chí nông dân hay công nhân trước đã được thu nạp một cách quá rộng rãi, trình độ tri thức hay lý luận quá kém, chậm chạp, chỉ có tính chất cần cù nhẫn nại thì sau một thời gian đào luyện thêm về công tác và lý luận cách mạng mà không tiến thì buộc phải để các đồng chí ấy ra ngoài Đảng, và tập luyện công tác ở các tổ chức cơ quan khá lâu đã.

…Song song với việc kiểm điểm công tác, hành động của các đồng chí để chọn lọc thanh trừ những phần tử non nớt, hủ hoá, chúng ta lại phải chú ý tìm tòi những phần tử hǎng hái cách mạng mới nảy nở ở trong cao trào để phát triển Đảng.

…Chúng ta chẳng thấy bao nhiêu thanh niên hǎng hái xung phong trong các tổ chức quần chúng cứu quốc mà trước kia không có vì phong trào chưa lan rộng chưa lôi cuốn được họ.

Trong số các thanh niên này, các đồng chí cán bộ phải đặc biệt chú ý những phần tử hǎng hái nhất, tiên tiến nhất để rèn cập tính cách của họ (những tính tiểu tư sản, bồng bột, nóng nảy, bộp chộp, cảm tình cá nhân). Phải cho họ tham gia các lớp huấn luyện chính trị, công tác Đảng do các cấp bộ đảng mở ra. Các đồng chí phải mạnh bạo giao công tác để họ thi hành và sửa chữa cho họ nếu có những sai lầm.

Sau một thời gian dìu dắt cẩn thận, nếu các đồng chí cán bộ nhận thấy họ đã tiến và cố gắng nhiều – mặc dầu còn khuyết điểm – thì nên đề nghị họ tổ chức vào Đảng để khuyến khích tinh thần họ. …

II- Phương pháp chống khủng bố

Phong trào cách mạng càng mạnh bao nhiêu và giờ chết của bọn phát xít chủ nghĩa càng gần bao nhiêu thì sức phản động của chúng càng mạnh, sự khủng bố càng dã man dữ dội bấy nhiêu…

…Nỗ lực chiến đấu! Chúng ta quyết thắng.

Ngày 9-7-1945
Ban thường vụ Xứ uỷ Bắc kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương

(Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.)

(Văn bản 2) Hồ Chí Minh

Bài nói tại lớp chỉnh Đảng Trung ương khoá 2 (3-1953)

Ngày 1/5/2003. Cập nhật lúc 13h 49′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT150349766

Thế giới có mâu thuẫn, có hai phe.

Trong nước có mâu thuẫn, có hai phe.

Trong mình cũng có mâu thuẫn, có hai phe.

Cái đó rất dễ hiểu.

Trong mình có hai phe: một phe thiện và một phe ác. Hai phe cùng đấu tranh với nhau.

Nếu đấu tranh để phe thiện thắng thì phe ác phải bại. …

*

* *

Bây giờ nói đến tình, đến nghĩa:

Có người nói: người cộng sản là vô tình, là bất hiếu. Con làm cách mạng có khi phải bỏ cả bố mẹ. Cái đó có không? Có.

Người kiên quyết cách mạng nhất lại là người đa tình, chí hiếu nhất. Vì sao? …
Hãy cân nhắc:

…Gia đình to (là cả nước) và gia đình nhỏ: cái nào nặng, cái nào nhẹ? Người cách mạng chọn gia đình to. Vì người cách mạng biết

nếu gia đình to bị áp bức, bóc lột thì gia đình nhỏ sẽ suy sụp, không phát triển được. Vì vậy không thể bo bo giữ gia đình nhỏ mà không nghĩ đến gia đình to.

Đấy là cách hiểu xa thấy rộng.

Phải hy sinh cái nhỏ cho cái lớn.

Phải hy sinh cái riêng cho cái chung.

Chữ tình, chữ hiếu, cũng phải hiểu một cách rộng và hiểu như thế mới là đúng. Giữa lợi ích riêng và lợi ích chung phải chọn lấy một. Mà phải chọn cái ích chung. …

Vì vậy phải đấu tranh.

…Có người cho là “dân ngu khu đen”. Thế là tầm bậy. Dân rất thông minh. Quần chúng kinh nghiệm, sáng kiến rất nhiều. Chỉ cần mình có biết học hay biết lợi dụng mà thôi.

…Phải thực hiện cho kỳ được chính sách ruộng đất. Phải dứt khoát. Không được đứng chông chênh. Không có phe thứ ba. Thế giới có hai phe. Trong nước có hai phe. Trong mình cũng có hai phe. Phải rõ ràng. Có những cán bộ hoặc là mình, hoặc bố mẹ, anh em, chú bác, có ruộng. Đối với anh em đó, việc dứt khoát không phải dễ. Nó khó như trèo núi.

Nhưng có trèo không? Trèo thì phải khó nhọc. Không phải không ai giúp anh, anh có Đảng, có nhân dân bên cạnh. Có trèo thì mới lên được đỉnh núi. Vậy phải có quyết tâm.

…Cái bí quyết thành công là có quyết tâm.

Các cô các chú có làm được như vậy không?

Nói vào tháng 3-1953.
Sách Phát huy tinh thần
cầu học, cầu tiến bộ,
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960,
tr.21-25

(Văn bản 3) Hồ liên tục chỉnh đảng, chỉnh quân.

Thời gian: – – 1952

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/3098/PreTabId/465/Default.aspx

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm lớp chỉnh Đảng Trung ương khoá I

Thời gian: 17 – 8 – 1952

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/3128/PreTabId/465/Default.aspx

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ báo chí, văn nghệ và cán bộ các ngành nghề tại Trường chỉnh Đảng Trung ương

Thời gian: 15 – 9 – 1952

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/3146/PreTabId/465/Default.aspx

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện với lớp chỉnh huấn khóa II do Trung ương triệu tập

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa II

Thời gian: 10 – 4 – 1953

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại lớp chỉnh Đảng Trung ương khoá III

Thời gian: 9 – 6 – 1953

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện tại Lễ bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ đảng, dân, chính các cơ quan trung ương

Thời gian: 7 – 8 – 1953

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại lớp chỉnh huấn của các nhân sĩ và trí thức công tác tại các cơ quan trung ương

Thời gian: 17 – 8 – 1953

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh giảng bài tại lớp chỉnh Đảng Trung ương

Thời gian: 23 – 8 – 1953

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện tại lớp chỉnh huấn Quân khu I

Thời gian: 25 – 8 – 1953

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại lớp chỉnh huấn cho cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan Khu 1

Thời gian: – – 1953

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho lớp chỉnh Đảng Liên khu V

Kiem co de thanh loc Cs

8 thoughts on “Bài 2. Diệt hết Cộng sản kỳ cựu – chúng quay lại hô hào “Thanh Đảng” để diệt trừ nốt những cấp dưới của họ!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s