Bài 2. Xứ ủy viên Trung kỳ Thái Văn Giai hành trình từ Kiên cường tới phản bội rồi chết mất tích.

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Văn bản của Đảng Cộng sản Đông dương thời trước 1941 nói: Kiên Cường!

            “Thực hiện Nghị quyết ngày 27-12-1930 của Xứ uỷ Trung Kỳ, khoảng đầu tháng 2-1931, Xứ uỷ Trung Kỳ quyết định thành lập Ban Binh vận của Xứ uỷ do Thái Văn Giai, Xứ uỷ viên phụ trách. Sau khi thành lập, Ban Binh vận cùng với Thành uỷ Vinh – Bến Thuỷ và một số đảng viên đang bị giam trong Nhà lao Vinh hoạt động tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho binh lính lê dương đóng ở Vinh.” (Văn bản 1)

            “ví dụ: Năm 1931 trong cuộc phỏng vấn của Uỷ ban điều tra những sự kiện ở Bắc Trung Kỳ của Chính phủ Pháp, Thái Văn Giai123 – Uỷ viên Ban Chấp hành Xứ uỷ Trung Kỳ bị bắt, trước uỷ ban điều tra, anh đã tóm tắt cảm tưởng sâu sắc của một người yêu nước đối với tác phẩm trên:

Hỏi: Tại sao ông trở thành một người cộng sản? Ai đã đưa lại cho ông những tư tưởng (cách mạng) đó?

Trả lời: Không ai cả! Tất cả nhân dân Việt Nam là những người theo chủ nghĩa dân tộc và mơ ước được độc lập. Vả lại, trên trái đất này, không một người bình thường nào lại không phải là người theo chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước là thiên bẩm.” (Văn bản 2)

  1. Đảng Cộng sản của Hồ nói: Phản bội!

“…123. Bị thực dân Pháp bắt, trước những trận đòn tra tấn của chúng, Thái Văn Giai đã đầu hàng khai báo.”

Nhận xét: Cũng như Đinh Văn Di, Nghiêm Thượng Biền, tên Công, rồi Nguyễn Thanh Diên và rất nhiều kỳ cựu khác như Ngô Đức Trì… nếu họ “đã đầu hàng khai báo” là thật thì Pháp phải trọng dụng họ mới phải. Ở đây thì ta thấy họ đều chết mất tích ở đâu đó hoặc là bị cộng sản của Hồ giết!

Thế mới thật là:  Khai báo cho Pháp thật không?

                        Sao lại mất tích ở đâu thế này?

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)                

Biên niên sự kiên Đảng CS Đông Dương.

Năm 1931

Ngày 26/12/2012. Cập nhật lúc 10h 7′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT27121234771

THÁNG 2

Thành lập Ban Binh vận thuộc Xứ uỷ Trung Kỳ

Thực hiện Nghị quyết ngày 27-12-1930 của Xứ uỷ Trung Kỳ, khoảng đầu tháng 2-1931, Xứ uỷ Trung Kỳ quyết định thành lập Ban Binh vận của Xứ uỷ do Thái Văn Giai, Xứ uỷ viên phụ trách. Sau khi thành lập, Ban Binh vận cùng với Thành uỷ Vinh – Bến Thuỷ và một số đảng viên đang bị giam trong Nhà lao Vinh hoạt động tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho binh lính lê dương đóng ở Vinh.

Nhờ hoạt động binh vận này, một số lính lê dương tiến bộ đã lập ra một Chi bộ Đảng Cộng sản trong đơn vị lính lê dương đóng ở Vinh. Chi bộ này do Mangiăng (người Đức) là Bí thư. Cũng qua vận động tuyên truyền, nhiều binh lính người Việt trong các đơn vị đóng ở Vinh đã tỏ thái độ ủng hộ, một số đã giúp đỡ cách mạng thực sự.

Ngày 9-3-1931, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập binh chủng lê dương, chi bộ này rải truyền đơn, kêu gọi binh lính ủng hộ cách mạng Việt Nam. Địch phát hiện tổ chức chi bộ, bắt một số người và Mangiăng bị xử tại Toà án binh ở Hà Nội với án sáu tháng tù.

Sự kiện trên chứng tỏ chủ trương xây dựng cơ sở cách mạng trong binh lính địch và đấu tranh binh vận là hoàn toàn có khả năng thực hiện được, mở rộng các hình thức đấu tranh, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền và đấu tranh cách mạng.

– Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Vinh: Những sư kiện lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Vinh,Nxb. Nghệ Tĩnh, 1988, t.1.

– Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An: Lịch sử Đảng bộ Nghệ An (1930- 1954). Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t I.

(Văn bản 2)    

Chương II

Ngày 27/6/2011. Cập nhật lúc 9h 22′

Chương II

QUÁ TRÌNH TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC–LÊNIN VÀO VIỆT NAM

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT2861133319

…năm 1928 Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu có ý thức dịch và phổ biến các tác phẩm của các nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học và các tác giả nổi tiếng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Một trong những tác phẩm có ảnh hưởng to lớn nhất đối với những người yêu nước Việt Nam cuối những năm 20 – đầu những năm 30 của thế kỷ XX là cuốn Chủ nghĩa cộng sản A.B.C của N.Bukharin và Ph.Phêôbragienxki mà trước đây những nhà cách mạng Việt Nam thường gọi là Chủ nghĩa cộng sản toát yếu. Nhiều nhà cách mạng đã khẳng định là nhờ cuốn sách đó mà họ đến với chủ nghĩa cộng sản. Nói một cách khái quát, cuốn Chủ nghĩa cộng sản A.B.C mở ra một nẻo đường cho những người yêu nước Việt Nam đến thẳng với cách mạng vô sản. Chúng tôi xin dẫn ra đây một ví dụ: Năm 1931 trong cuộc phỏng vấn của Uỷ ban điều tra những sự kiện ở Bắc Trung Kỳ của Chính phủ Pháp, Thái Văn Giai123 – Uỷ viên Ban Chấp hành Xứ uỷ Trung Kỳ bị bắt, trước uỷ ban điều tra, anh đã tóm tắt cảm tưởng sâu sắc của một người yêu nước đối với tác phẩm trên:

Hỏi: Tại sao ông trở thành một người cộng sản? Ai đã đưa lại cho ông những tư tưởng (cách mạng) đó?

Trả lời: Không ai cả! Tất cả nhân dân Việt Nam là những người theo chủ nghĩa dân tộc và mơ ước được độc lập. Vả lại, trên trái đất này, không một người bình thường nào lại không phải là người theo chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước là thiên bẩm.

Hỏi: Ai đã dẫn dắt ông trở thành môn đệ của chủ nghĩa cộng sản?

Trả lời: Đọc Chủ nghĩa cộng sản A.B.C… Cuốn sách đó đề cập tới chủ nghĩa tư bản và sự bất bình đẳng của các giai cấp. Đối lập với những mâu thuẫn của xã hội đương thời nó chỉ ra sự hài hoà của xã hội cộng sản, một xã hội có thể thực hiện được sự bình đẳng trong các giai cấp và chấm dứt tình trạng người bóc lột người.

Hỏi: Ông có nghĩ tới điều mà ông đã đọc được trong cuốn sách đó không?

Trả lời: Có, và hiện thực bày ra rất rõ trước mắt tôi. Trong nhà máy chủ xưởng bóc lột công nhân và thôn quê địa chủ bóc lột tá điền. Tất cả những điều đó có nói tới trong A.B.C (những người công nhân) làm việc rất nhiều vì thân phận nô lệ hèn mọn. Ở hãng Timber một đứa trẻ 12 tuổi làm quần quật từ sáng tinh mơ đến tối mịt để nhận được 8 xu đến 12 xu. Tôi buộc phải kể cho các ngài vô vàn những cảnh khủng khiếp mà người tá điền bị bóc lột. Đọc Chủ nghĩa cộng sản A.B.C đã làm cho tôi hiểu được rằng người Việt Nam không bao giờ có thể giành được độc lập của mình nếu như họ không chống lại chính họ và rằng họ phải được ủng hộ, rằng chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới có thể thích hợp với họ”124.

Việc dẫn một sự thật trên không phải để khẳng định là chính Thái Văn Giai đã đọc Chủ nghĩa cộng sản A.B.C mà Nguyễn Ái Quốc đã dịch. Cũng có thể như vậy. Điều mà không tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là sự lựa chọn những cuốn sách viết về chủ nghĩa cộng sản thích hợp để dịch và phổ biến. Qua dẫn chứng trên chúng ta thấy sự trùng hợp lý thú giữa sự chọn lựa sách của Nguyễn Ái Quốc và tác dụng to lớn của những cuốn sách đó trên thực tế.

… Chú Thích.

…123. Bị thực dân Pháp bắt, trước những trận đòn tra tấn của chúng, Thái Văn Giai đã đầu hàng khai báo.

(Bài cùng chuyên đề: NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI VIỆC TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ở VIỆT NAM (1921 – 1930)

http://tutuonghochiminh.vn/examine/nguyen-ai-quoc-voi-viec-truyen-ba-chu-nghia-mac-lenin-o-viet-nam-1921-1930.d-657.aspx

06-03-2012

PGS, TS.PHẠM XANH)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s