Bài 1. Diệt hết rồi thay bằng họ nhà quỷ – và bọn quỷ kể chuyện láo, phét.

Chương 6. Xứ ủy Trung Kỳ mới không phải Cộng Sản.

Bài 1. Diệt hết rồi thay bằng họ nhà quỷ – và bọn quỷ kể chuyện láo, phét.

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Diệt hết rồi la làng.

““Mấy nǎm nay trong khi phần đông các chiến sĩ trung thực bị nhốt trong lao thì một bọn mạo danh cộng sản, gia nhập “A.B đoàn”1), đeo chiêu bài cựu chính trị phạm mà lừa dân, phá Đảng. Những vụ khủng bố hàng trǎm, có khi hàng nghìn người, những vụ bắt bớ các đồng chí phụ trách quan trọng không những đã chứng tỏ thủ đoạn dã man cực điểm của đế quốc, còn chỉ rõ tội ác của bọn A.B nữa!” (Văn bản 1)

Như vậy thì có phải là một việc đã thủ tiêu Xứ Ủy ở Trung Kỳ từ trên xuống dưới không?

(Xem thêm bài: Có hay không “A.B đoàn”?)

  1. Những kẻ thay thế – họ là ai?

“Muốn xúc tiến công việc cải tổ và thống nhất Đảng bộ Trung Kỳ, Trung ương đã chỉ định các đồng chí Minh, Dân, Lành1) họp thành Uỷ ban thống nhất Trung Kỳ.

…1) Minh: (chưa rõ); Dân: Nguyễn Xuân Linh; Lành: Tố Hữu. ” (văn bản 1)

            Họ là ai?

Minh: (chưa rõ); Dân – Nguyễn Xuân Linh cũng chẳng ai biết cấp bậc gì, sau này sống chết ra sao; còn Lành: Tố Hữu. thì: là một anh nịnh thần có hạng!

Chính là Minh là kẻ thay thế đã gây nhiều tội ác bọn chúng phải trừ đi để giữ bí mật nên giờ chẳng biết là ai (Xem thêm Q 24 – Diệt khẩu các Thái Thú vào Nam), Tố Hữu tồn tại và được trọng dụng – vì ông ta xuất xứ là một nhà thơ chuyên viết Nịnh! Nguyễn Xuân Linh thì cũng có dấu hiệu chẳng phải Cộng Sản kỳ cựu: “(9/3/1945), Nguyễn Xuân Linh cùng các bạn tù vượt ngục về tiếp tục hoạt động” (Văn bản 4)

Cả 3 người trên trước 1941 (đến khi H “về nước”) chẳng có tiếng tăm gì trong đảng, Tố Hữu thì có lý lịch như sau: “Tố Hữu, tên thật là Nguyễn Kim Thành… Ông sinh ngày 4 tháng 10 năm 1920, Năm 1938 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản… Vào giữa năm 1938, sau khi đỗ thành chung, Nguyễn Kim Thành sang Lào. Tại đây, ông viết bài “Lao Bảo”…” (Văn bản 3) Một thanh niên đến năm 1945 mới 25 tuổi hỏi Xứ ủy Trung kỳ được điều hành bởi ông ta thì có phải là một việc Thanh Đảng từ trên xuống dưới không?

  1. Tố Hữu viết hồi ký láo. (Chỉ dấu họ nhà quỷ)

“…Vào một đêm mưa lâm thâm người ta hẹn tôi ra cầu nhà máy điện. Khi tôi đến, một người bước lại và nói “Hôm nay tôi kết nạp đồng chí vào Đảng cộng sản Đông Dương. Mong đồng chí luôn luôn trung thành với Đảng, đặt lợi ích và lí tưởng của Đảng lên trên lợi ích và tính mạng của mình. ” (Văn bản 5)

            Nhận xét: Kết nạp đảng mà lại: “người ta hẹn ” rồi: “một người bước lại và nói ”? Họ là ai? Quên à?

            Địa điểm thì “cầu nhà máy điện”?

            Láo!

            Trần Tống đã chết! (Xem thêm Trần Tống – đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Nam)

            Tố Hữu cũng sắp chết thì mới xuất bản.

  1. Tố Hữu lấy vợ muộn. (Chỉ dấu họ nhà quỷ)

“…Đến tháng 8/1947, Trung ương có lệnh điều anh lên Việt Bắc làm công tác tuyên truyền. …Khi đó thị xã Thanh Hóa đang thời kỳ tiêu thổ kháng chiến nên đám cưới được tổ chức ” (Văn bản 6)

B. Tài liệu nghiên cứu.

            (Văn bản 1)

Các đồng chí Trung Kỳ*

http://123.30.190.43/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&id=BT2750348356

Ngày 27/5/2003. Tập 7 của bộ sách Vǎn kiện Đảng Toàn tập, (1940 đến 2-9-1945)

…Chính sách khủng bố trắng của lũ giặc nước ở Trung Kỳ hết sức tàn nhẫn, mưu mô phá hoại của bọn Việt gian ở Trung Kỳ hết sức thâm độc. Mấy nǎm nay trong khi phần đông các chiến sĩ trung thực bị nhốt trong lao thì một bọn mạo danh cộng sản, gia nhập “A.B đoàn”1), đeo chiêu bài cựu chính trị phạm mà lừa dân, phá Đảng. Những vụ khủng bố hàng trǎm, có khi hàng nghìn người, những vụ bắt bớ các đồng chí phụ trách quan trọng không những đã chứng tỏ thủ đoạn dã man cực điểm của đế quốc, còn chỉ rõ tội ác của bọn A.B nữa!

Đảng bộ Trung Kỳ vì sao mà ốm yếu, vì sao mà rời rã? Chính vì bọn A.B.

Trước cuộc đảo chính 9-3-1945, ở Trung Kỳ, chúng ta đứng trước một tình trạng vô cùng nguy hiểm: các tổ chức của Đảng không thống nhất, các đồng chí nghi kỵ nhau, không khí hoài nghi, chia rẽ tràn ngập, chủ nghĩa cô độc và đầu óc địa phương nặng nề. Từ cuộc đảo chính, nhờ tình thế biến đổi thuận tiện và một số đồng chí ra sức phấn đấu, những nạn trên đây mới bớt được một phần nhỏ. Bởi vậy nhiệm vụ trước mắt của các đồng chí Trung Kỳ lúc này là phải cải tổ các tổ chức của Đảng từ trên đến dưới, định rõ tội trạng của bọn A.B từng nơi, tẩy trừ những phần tử khả nghi, cơ hội, bè phái, không trung thành ra khỏi hàng ngũ Đảng; gấp tiến tới một cuộc toàn xứ đại biểu đại hội hay cán bộ hội nghị, đặng thống nhất đảng bộ bầu ra ban xứ uỷ và các ban tỉnh hay liên tỉnh uỷ chính thức.

Muốn xúc tiến công việc cải tổ và thống nhất Đảng bộ Trung Kỳ, Trung ương đã chỉ định các đồng chí Minh, Dân, Lành1) họp thành Uỷ ban thống nhất Trung Kỳ. Nhiệm vụ cần kíp của các đồng chí ấy là lựa chọn và chắp lại các mối và họp hội nghị trù bị đặng sửa soạn cuộc hội nghị thống nhất toàn xứ.

Các đồng chí thân mến!

Tình hình biến chuyển rất mau lẹ và thuận tiện. Hàng ngũ quân thù ngày một rối loạn thêm. Sau cuộc chính biến 9-3-1945, Đảng bộ Trung Kỳ cũng như toàn Đảng đã được thêm một số cán bộ có nǎng lực, cựu chính trị phạm…

Các đồng chí hãy dũng cảm tiến lên!

Ngày 27-6-1945
Thường vụ Trung ương
Đảng cộng sản Đông Dương

(Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.)

* Thư của Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương gửi các đồng chí ở Trung Kỳ (B.T).

1) “A.B đoàn”: viết tắt của hai từ Anti – Bolchevik, nghĩa là chống cộng (B.T)

1) Minh: (chưa rõ); Dân: Nguyễn Xuân Linh; Lành: Tố Hữu.

(Văn bản 2)

Tố Hữu, tên thật là Nguyễn Kim Thành (4 tháng 10 năm 1920 – 9 tháng 12 năm 2002)

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91_H%E1%BB%AFu

…Năm 1938 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Tháng 4/1939, ông bị bắt, bị tra tấn dã man và đày đi nhiều nhà lao. Cuối 1941, ông vượt ngục (về hoạt động bí mật ở huyện Hậu Lộc và thôn Tâm Quy xã Hà Tân huyện Hà Trung Thanh Hóa). Đến năm 1945, khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Thừa Thiên – Huế.

Năm 1946, ông là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cuối 1947, ông lên Việt Bắc làm công tác văn nghệ, tuyên huấn.

(Văn bản 3)

Tố Hữu 

http://www.ngoquyen.gov.vn/site/frond-end/index.asp?website_id=126&menu_id=4205&parent_menu_id=2655&article_id=77801&fuseaction=DISPLAY_SINGLE_ARTICLE&hide_menu=0

Về bút danh Tố Hữu

Vào giữa năm 1938, sau khi đỗ thành chung, Nguyễn Kim Thành sang Lào. Tại đây, ông viết bài“Lao Bảo”; một cụ Đồ nho người Quảng Bình, sau khi hàn huyên đã tặng chữ “Tố Hữu” để đặt bút danh cho Nguyễn Kim Thành.

Cụ đồ giải thích theo Khổng Tử“Ngô nhi tố hữu đại chí”, nghĩa là “trẻ ta sẵn có chí lớn” – Tố Hữulà sẵn có; hai chữ ấy để chỉ cái tiềm ẩn trong con người Nguyễn Kim Thành.

Nguyễn Kim Thành trân trọng nhận bút danh Tố Hữu do cụ đồ tặng, nhưng chỉ dám được hiểu với nghĩa khác: Tố là trong trắngHữu là bạn; hai chữ Tố Hữu với nghĩa là người bạn trong trắng.

(Ủy Ban Nhân Dân quận Ngô Quyền)

(Văn bản 4)

Nguyễn Xuân Linh (1909-1988)

http://btxvnt.org.vn/cms/?m=6&act=view&id=498

Đồng chí Nguyễn Xuân Linh (bí danh Nam, Xuân), sinh năm 1909 tại làng Xuân La (nay thuộc xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Sau 7 năm tù tội trong Nhà đày Buôn Ma Thuột và Đắk Min, năm 1943, Nguyễn Xuân Linh được ra tù, tiếp tục hoạt động ở Nghệ An. Đồng chí đã phối hợp với Trương Vân Lĩnh vạch kế hoạch xây dựng cơ sở cách mạng ở thành phố Vinh, làm chỗ đứng để mở rộng hoạt động ra toàn xứ Nghệ. Bị mật thám bao vây lùng bắt, cả hai đồng chí buộc phải rút ra Thanh Hóa để tiếp tục hoạt động. Nhân sự kiện Nhật hất cẳng Pháp ở Đông Dương (9/3/1945), Nguyễn Xuân Linh cùng các bạn tù vượt ngục về tiếp tục hoạt động.

(Văn bản 5)

Đường Trần Tống nối đường Phạm Văn Nghị với đường Lê Đình Lý, song song với đường Nguyễn Văn Linh.
Bài viết sau từ Báo Quảng Nam, viết về ông Trần Tống.

            Tri thức và dũng khí của Đảng viên Cộng sản 

http://www.125hht.com.vn/viewtopic.php?t=1032

Trong hồi ký “Nhớ lại một thời”, Tố Hữu kể lại: “Người giới thiệu tôi (vào Đảng- NV) là anh Trần Tống, bạn học hơn tôi ba tuổi, vào Đảng trước tôi một năm, sau này là Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc. Vào một đêm mưa lâm thâm, người ta hẹn tôi ra cầu nhà máy điện. Khi tôi đến, một người bước lại nói: “Hôm nay Đảng kết nạp đồng chí vào Đảng, đặt lợi ích và lý tưởng của Đảng lên trên lợi ích và tính mạng của mình. Trong mọi hoàn cảnh, đồng chí hãy chiến đấu kiên cường, dũng cảm với tinh thần của một chiến sĩ cộng sản”.

Trần Tống quê gốc xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, sinh năm 1916 và mất năm 1988. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Trung Kỳ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

…Những chuyên đề ngắn gọn và đơn sơ ấy không chỉ được phổ biến trong nhà tù mà còn được phổ biến ở bên ngoài nhà tù, đóng góp chung vào nhiệm vụ cách mạng đang rất khẩn trương lúc này.

Bài thơ “Từ ấy”:
http://violet.vn/thpt-contien-quangtri/present/same/entry_id/9297019

…Vào một đêm mưa lâm thâm người ta hẹn tôi ra cầu nhà máy điện. Khi tôi đến, một người bước lại và nói “Hôm nay tôi kết nạp đồng chí vào Đảng cộng sản Đông Dương. Mong đồng chí luôn luôn trung thành với Đảng, đặt lợi ích và lí tưởng của Đảng lên trên lợi ích và tính mạng của mình. Trong mọi hoàn cảnh đồng chí hãy chiến đấu kiên cường dũng cảm với tinh thần của một người chiến sĩ cộng sản…”. Tôi cảm thấy những lời đó thật thiêng liêng, và nhận rõ ngay mình đang bước vào một cuộc đời mới…
(Trích hồi kí Nhớ lại một thời )

…-Bài thơ được viết vào tháng 7 năm 1938 sau khi Tố Hữu được kết nạp vào Đảng….

Hai người đồng chí!

Ngày cập nhật: 11/09/2013

http://www.songnuoctamgiang.com.vn/con-nguoi-quang-dien/hai-nguoi-dong-chi-_542.html

…Chính Tố Hữu, trong hồi ký “Nhớ lại một thời” (NXB Hội Nhà văn, 2000), đã kể lại một chuyện “chết cười” về việc những năm đầu tham gia hoạt động cách mạng, nghe tin ở làng Niêm Phò “có anh nông dân khí khái, dám đấu tranh với cường hào”, chàng trai tuổi chưa đến đôi mươi là ông khi ấy đã lân la sang làm quen với ý hướng định “tuyên truyền giác ngộ” cho “anh nông dân”. Ai ngờ sau đó, qua sự giới thiệu của tổ chức, ông mới té ngửa rằng “anh nông dân” Nguyễn Chí Thanh là “thượng cấp” của ông, và đang giữ cương vị… Bí thư Tỉnh ủy…

Đình Nam

(Văn bản 6)

Chuyện tình của nhà thơ Tố Hữu

Câu chuyện tình của nhà thơ Tố Hữu

 http://kecho.vn/tintuc/a756/chuyen-tinh-cua-nha-tho-to-huu.html

Bà Vũ Thị Thanh – người bạn đời, đồng chí của nhà thơ Tố Hữu, đã qua đời rạng sáng 19-4 tại Hà Nội sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, thọ 86 tuổi.Bà vừa viết và in xong cuốn hồi ký nhan đề Ký ức người ở lại.

…Đến tháng 8/1947, Trung ương có lệnh điều anh lên Việt Bắc làm công tác tuyên truyền.

Lúc đó chị Thanh mới 19 tuổi, tham gia phong trào chưa lâu nên đang muốn phấn đấu hơn nữa, nghĩ mình còn non dại chị chưa từng nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng ý anh muốn cưới chị để hai người cùng lên Việt Bắc, kẻo địch ở Khu 3 tràn vào Khu 4 thì chẳng biết đến khi nào gặp lại. Anh thuyết phục được chị và xin phép Tỉnh ủy để được làm đám cưới.

Khi đó thị xã Thanh Hóa đang thời kỳ tiêu thổ kháng chiến nên đám cưới được tổ chức ở nhờ nhà ông cậu của chị Thanh rất đơn giản. Nhà nghèo, không có gì nên tỉnh ủy cho một ít tiền để làm 2 mâm cơm. Làm cơm xong xuôi hết, khách khứa có nhiều đồng chí ở tỉnh về từ sáng mà cứ ngồi chờ mãi không thấy chú rể đâu. Mọi người, đặc biệt là cô dâu Thanh rất sốt ruột, đợi mãi không thấy rể và họ nhà trai đâu. Gần trưa có 1 cậu bé trong xóm chạy vào bảo, có 2 người lạ đèo nhau bằng xe đạp, đang gột quần áo ở cầu ao ngoài ngõ. Thì ra chú rể đạp xe 20km từ thị xã về tổng Ngọc (Hoằng Hóa) đèo ông Lê Quang Trường (cơ sở CM cũ của anh Tố Hữu là ông đồ nho bốc thuốc, lúc ấy là Chủ tịch Mặt trận Liên Việt huyện Hoằng Hóa) để làm đại diện duy nhất của họ nhà trai. Rửa ráy ở ao xong, hai người đi vào, quần áo ướt mèm, nhưng cả nhà đều mừng.

Khách khứa về hết, hai vợ chồng mới cưới đang ở nhà trên nói chuyện thì mẹ của nàng dâu sai đứa em lên gọi: “Mẹ bảo chị Thanh xuống nhà ngủ với mẹ”. …

1. Diet het roi thay 2. Quy ke chuyen Lao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s