Bài 2. “N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn” cũng bị đổ oan phản bội như những cán bộ kỳ cựu cộng sản khác ở Bắc va Trung Kỳ!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. – “N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn.” có phải chính là Trần Đức Huy?

            Như ở bài 1 ta đã biết: NDH là “bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn.”  “địch đã bắt được N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn. Sau một thời gian bị tra tấn, bí thư N.D.H. không chịu đựng nổi nên đã đầu hàng và khai báo. ”

            Còn ở Văn bản 1 dưới đây ta thấy: “…Còn việc địch bắt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trước giờ nổ súng là do chúng đã cài được vào nội bộ cơ quan lãnh đạo Thành ủy và Xứ ủy tên Quới (Trần Đức Huy), môt tên phản bội đầu hàng..”

            Như vậy, “N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn” với tên Quới (Trần Đức Huy) chỉ là 1 người!

            Và tài liệu này là do “Theo bản viết của đồng chí Nguyễn Như Hạnh năm 1986” Mà bản viết đó có trung thực không?

            Xin thưa là KHÔNG!

            Bằng chứng giáo Hạnh đã kể rất phét: “Nhưng vừa đi được khảng 500 mét, thì đồng chí Hạnh bị mật thám bao vây bắt. đồng chí vội la lớn “Giáo Hạnh bị bắt! Giáo Hạnh bị bắt!” cố để báo động với cơ sở, ở gần đấy.”

            Liệu một người bị cảnh sát bắt giữa đường thì la lớn như vậy có thể “báo động với cơ sở, ở gần đấy” được không?

            Phét!

            Tại sao không kể ngay từ sau đó mà phải để đến hơn 40 năm sau mới kể?

            Láo!

            Cán bộ cấp cao của Cộng Sản đi họp bí mật mà lại “Theo đồng chí Hạnh, đồng chí  Tạ Uyên cho gọi mấy lần đồng chí Hạnh mới vào.” Sao? Thế thì lộ mất!

            Phét!

  1. – “N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn.” có “đầu hàng và khai báo” thật không?

            – Nếu là thật, thì hắn ta phải được Pháp trọng thưởng và trọng dụng ghê gớm lắm, và khi Pháp rút về nước thì y cũng phải chạy theo, chứ đâu lại để “Kết thúc kháng chiến chống Pháp, ta phát hiện, y nhận hết tội lỗi…”?

            Vậy ra: “Kết thúc kháng chiến chống Pháp, ta phát hiện, y nhận hết tội lỗi…” thì chính là “ta” đã bắt một “N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn” giết đi, rồi đổ cho y “đầu hàng và khai báo” để dẫn tới tổn thất của Khởi Nghĩa Nam Kỳ!

            Qua nghiên cứu “N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn” như trên ta đã thấy, ở đây bọn Hồ cũng áp dụng với ông này đúng như: Lâm Đức Thụ, Trương Vân Lĩnh, Ngô Đức Trì, Đinh Văn Di…

            Câu hỏi lớn ở đây là: Bọn quỷ đổ oan cho “N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn” thì bọn nào mới là chỉ điểm thật? (Xem thêm quyển 2 – Bài Chỉ điểm họ là ai?)

B. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 23 tháng Mười Một năm 1940

PHẦN THỨ BA

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,19117.20.html

(3/16)

  1. – THỨ SÁU, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1940 TẠI SÀI GÒN

…Đồng chí Nguyễn Như Hạnh, Bí thư Thành ủy được phân công đi bắt liên lạc với các cơ sở trong các trại lính, trong đó  có anh em binh lính đóng ở trại Ô ma (camp aux marres) mới bị điều đi Thủ Dầu Một, đến đêm 21 rạng sáng ngày 22 mới về tới thành phố.

Sáng ngày 22, đồng chí Hạnh được đưa đến gặp đồng chí Tạ Uyên ở nhà 160 đường Dayot (Nguyễn Thái Bình)(1).

Đây là tiệm cắt tóc của tên Lợi ở Đà Nẵng vào, đồng chí Hạnh có nghe nói tên này làm chỉ điểm, cho nên ngần ngừ không muốn vào. Theo đồng chí Hạnh, đồng chí  Tạ Uyên cho gọi mấy lần đồng chí Hạnh mới vào.

Đồng chí Tạ Uyên lấy nhà này làm mơi gặp gỡ cán bộ là do tên Quới (tức Đức Huy) bố trí. Tên Quới còn có tên là Mập làm ở sở xe điện, vốn là một tên trốtkit, sau vào đảng cộng sản, làm công tác công đoàn. Quới đã được giới thiệu tham gia Thành ủy và lúc gần khởi nghĩa được cử phụ trách Ban công vận của Xứ. Khi nổ ra khởi nghĩa Quới không bị bắt. Sau Cách mạng Tháng Tám, thời kháng chiến chống Pháp, Quới đã lên tới chức Bí thư Khu ủy Miền Đông, làm trưởng ban tảo thanh Bình Xuyên của Bảy Viễn, trong lúc Bảy Viễn đang dự lễ phong chức Khu trưởng khu 7 do tướng Nguyễn Bình trao. Kết thúc kháng chiến chống Pháp, ta phát hiện, y nhận hết tội lỗi…

Đồng chí Tạ Uyên phổ biến mệnh lệnh khởi nghĩa, mở bản đồ tham mưu Sài Gòn – Chợ Lớn(2), chỉ cho đồng chí Hạnh những chỗ cần đánh chiếm và làm chướng ngại vật chặn  địch, trao cho đồng chí Hạnh Lời kêu gọi khởi nghĩa dặn dò làm truyền đơn kêu gọi lính Âu, Phi. Cuối cùng hẹn cùng nhau đến chỗ họp.

Khoảng 11 giờ, làm việc xong, mỗi người đi một ngả. Đồng chí Hạnh theo đường Alssace Lorraine (Phó Đức Chính) để đế nhà đồng chí Hoành ở xí nghiệp xửa chữa ca-nô đường Quai Belgique (Chương Dương) là nơi liên lạc của Thành ủy. Nhưng vừa đi được khảng 500 mét, thì đồng chí Hạnh bị mật thám bao vây bắt. đồng chí vội la lớn “Giáo Hạnh bị bắt! Giáo Hạnh bị bắt!” cố để báo động với cơ sở, ở gần đấy.

Giải về sở lính kín Catinat, địch khám thấy đồng chí Hạnh giấu ở gấu quần một bản hiệu triệu như sau:

“Hãy tiến lên!

Hỡi tất cả đồng bào bị áp bức Đông Dương!

…Đông Dương hoàn toàn độc lập!”(3)

(1) Theo bản viết của đồng chí Nguyễn Như Hạnh năm 1986, lưu hồ sơ của Giáo sư Trần Văn Giàu, thì nhà đó số 160 Dayot. Theo lời cung cấp của đồng chí Hạnh cho Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, ký hiệu 25 NK thì là nhà 41 Dayot. Tài liệu của mật thám Pháp nói Hạnh vừa ở nhà 41 Dayot ra thì bị bắt.

(2) Bản đồ này do người giúp việc của cố đạo Dumontier lấy và giao cho đồng chí Hạnh; đ/c Hạnh đưa cho đ/c Tạ Uyên. Lưu trữ Ban NCLSĐ. T.Ư. Ký hiện: 25.NK.

(3) Báo cáo số 7489s của Mật thám gửi Thống đốc Nam Kỳ. Lưu trữ BNCLSĐ. T.Ư.K.H.07 NK.

Nguyen Nhu Hanh ke lao ve NDH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s