Bài 3. Tham khảo thêm: NB Việt Thường – Chuyện Thâm Cung Bí Sử Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh

NB Việt Thường – Chuyện Thâm Cung Bí Sử Dưới Triểu Đại Hồ Chí Minh Chương 5

http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2009/06/cai-chet-cua-cac-tuong-viet-gian-cong.html Continue reading Bài 3. Tham khảo thêm: NB Việt Thường – Chuyện Thâm Cung Bí Sử Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh

Bài 2. Trại tù mà tù nhân là một bầy quỷ như VNG, PVĐ … còn cai ngục là Lê Đức Thọ – Trưởng ban tổ chức TW đảng cs vn.

(Lý giải vì sao một bầy quỷ như vậy mà không đứa nào tức lên mà tố giác?

Lý giải vì sao Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng – hai tay chân đắc lực của Hồ mà không được Hồ đưa lên làm Tổng Bí Thư?)                                       Continue reading Bài 2. Trại tù mà tù nhân là một bầy quỷ như VNG, PVĐ … còn cai ngục là Lê Đức Thọ – Trưởng ban tổ chức TW đảng cs vn.

Bài 1. Lê Đức Thọ là quỷ giả danh! Cũng mất vợ đầu và con. 3 thằng quỷ được gán vào nhà Cộng Sản kỳ cựu đã bị giết cả mấy anh em Phan Đình Khải!

 Chương 2. Vì sao không con quỷ nào dám lộ chuyện? Hay chuyện về một Trại tù khổng lồ. Continue reading Bài 1. Lê Đức Thọ là quỷ giả danh! Cũng mất vợ đầu và con. 3 thằng quỷ được gán vào nhà Cộng Sản kỳ cựu đã bị giết cả mấy anh em Phan Đình Khải!

Bài 2. Đớn đau chuyện để Giáp và Trinh có lý lịch là nhà báo – 3 gia đình người thật phải chết để quỷ thế chỗ!

Lời dẫn.

Tống Phúc Chiểu – trước 1945 là Cộng Sản và làm quản trị trưởng tờ báo “ Tin tức” và 3 cặp vợ chồng lãnh đạo báo Tin tức – ít nhất 11 người đã phải chết để: Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu… trở thành “Ban Biên Tập tờ báo “ Tin tức” ! Continue reading Bài 2. Đớn đau chuyện để Giáp và Trinh có lý lịch là nhà báo – 3 gia đình người thật phải chết để quỷ thế chỗ!

Bài 1. Trường Trinh là quỷ! “…“Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê” đã giết Đặng Xuân Khu rồi thế chỗ!

Quyển 8. Cai ngục Lê Đức Thọ và chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm – diệt người thân.

Chương 1 – Trường Trinh ác quỷ diệt người thân của Đặng Xuân Khu! Continue reading Bài 1. Trường Trinh là quỷ! “…“Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê” đã giết Đặng Xuân Khu rồi thế chỗ!