Bài 4. Thân Trọng Một – cũng mất vợ con và gia đình tan nát.

(quỷ đã giết gia đình Thân Trọng Một rồi quỷ giả danh! – So sánh với các quỷ ở quyển 8 sẽ rõ)

“Trong những năm chống Mỹ, Thân Trọng Một là Thành đội trưởng Thành đội Huế….” Continue reading Bài 4. Thân Trọng Một – cũng mất vợ con và gia đình tan nát.

Bài 3. Thượng tướng Trần Nam Trung là quỷ!

“cả vợ con đều điên. Đứa con trai út sinh năm 1959, tưởng là hạnh phúc, nhưng nó xô anh nó ngã trúng chỗ hiểm và anh trai nó đã chết!”. Anh cũng cho biết vợ anh luôn động kinh, rất hiếm khi vợ chồng tâm sự với nhau năm ba phút! ” Continue reading Bài 3. Thượng tướng Trần Nam Trung là quỷ!

Bài 2. Huỳnh Tấn Phát là quỷ giả danh – đã giết vợ chồng Huỳnh Tấn Phát thật cùng người thân.

Huỳnh Tấn Phát (1913 – 1989)

1.1 “Cha, chú rồi cô đều bị giết vì tình nghi dính líu với Đệ Tứ, tâm tư Huỳnh Tấn Phát hẳn không bao giờ quên được việc ấy!…Continue reading Bài 2. Huỳnh Tấn Phát là quỷ giả danh – đã giết vợ chồng Huỳnh Tấn Phát thật cùng người thân.

Bài 1. Bọn quỷ đã giết Nguyễn Hữu Thọ thật, đầu độc vợ, giết con của ông ta rồi cho quỷ giả danh.

Chương 2. Bầy quỷ dạ xoa ở trong cái gọi là Mặt trận GP MN Việt Nam.

Hay chuyện: Các lãnh tụ “trong cái gọi là Mặt trận GP MN Việt Nam” giết “Cha, Mẹ, vợ, con và họ hàng…” Continue reading Bài 1. Bọn quỷ đã giết Nguyễn Hữu Thọ thật, đầu độc vợ, giết con của ông ta rồi cho quỷ giả danh.

Bài 1: Dọn đường cho quỷ, Hồ phát động đồng khởi. CS diệt hết, Mặt Trận GP MN ra đời!

Quyển 27. Đồng Khởi 1960 là giết nốt Cộng sản và trí thức Nam bộ rồi đưa Quỷ vào thành lập Mặt Trận Giải Phóng miền Nam việt Nam.

Chương1:   Nước đục thả câu – Trước mỗi một tổ chức lớn ra đời là một cuộc tàn sát lớn không tiền khoáng hậu! Continue reading Bài 1: Dọn đường cho quỷ, Hồ phát động đồng khởi. CS diệt hết, Mặt Trận GP MN ra đời!