Bài 1: Dọn đường cho quỷ, Hồ phát động đồng khởi. CS diệt hết, Mặt Trận GP MN ra đời!

Quyển 27. Đồng Khởi 1960 là giết nốt Cộng sản và trí thức Nam bộ rồi đưa Quỷ vào thành lập Mặt Trận Giải Phóng miền Nam việt Nam.

Chương1:   Nước đục thả câu – Trước mỗi một tổ chức lớn ra đời là một cuộc tàn sát lớn không tiền khoáng hậu!

            Lời dẫn: Phong trào Đồng Khởi thực chất là việc diệt CS và Trí thức miền nam VN để dọn đường cho Mặt Trận GP MNVN ra đời!

            Tổng tấn công Mậu Thân 1968 là việc diệt CS và Trí thức miền nam VN để dọn đường cho Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ra đời!

Kìa trước khi Hồ “về nước” thì khởi nghĩa Nam kỳ…

                                                            ***

            Bài 1: Dọn đường cho quỷ, H phát động đồng khởi. CS diệt hết, Mặt Trận GP MN ra đời!

Phong trào Đồng Khởi thực chất là việc diệt CS và Trí thức miền nam VN để dọn đường cho Mặt Trận GP MNVN ra đời!

                                                            ***

A. Phân tích:

Nói: “Khó khăn mà phải Vùng Lên.” Là sai!

Khẳng định: “Vùng lên rồi khó khăn.” Mới đúng!

  1. Nước đục thẻ câu – Hồ lừa CS Miền Nam vùng lên để rồi bị diệt.

Luật 10 – 59 tức là tháng 10 năm 1959 mới có hiệu lực chỉ là để chống lại nghị quyết có từ tháng 1 năm 1959 của Hồ!

“Tháng 1 năm 1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị thứ 15 (khóa II) đề ra đường lối cách mạng miền Nam Việt Nam trong giai đoạn mới. …dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhiều hoặc ít, tùy theo tình hình, để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”1

…Nghị quyết 15 đã thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng đang được nhen nhóm ở miền Nam.” (Văn bản 1)

  1. Tổn thất

Chỉ trong bốn năm (1955-1958) ở Nam Bộ có khoảng bảy vạn cán bộ, đảng viên bị địch sát hại, gần chín vạn cán bộ, nhân dân bị bắt, tù đày, gần 20 vạn bị tra tấn thành thương tật. Đây là thời kỳ khó khăn ác liệt nhất của cách mạng miền nam.

… Báo cáo của Xứ ủy gửi Bộ Chính trị ngày 11-10-1959 ghi rõ “lực lượng Đảng bị mất rất nhiều… Địch khủng bố mạnh… Đến nay mỗi tỉnh nhiều chi bộ bị tan rã, số còn lại thì đảng viên rất ít…

  1. Kỳ cựu – là ai? (Xem Kỳ cựu giả)

…Sau khi đồng chí Lê Duẩn thảo xong Đề cương cách mạng miền nam gửi ra Trung ương xin ý kiến, thậm chí trước đó đã cử hai Xứ ủy là đồng chí Phan Văn Đáng và đồng chí Phạm Văn Xô ra Hà Nội gặp Trung ương để báo cáo tình hình và xin ý kiến về chuyển phương hướng đấu tranh của cách mạng miền nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh cho một số ý kiến chỉ đạo. Sau đó hai đồng chí trở về Nam Bộ báo cáo với Xứ ủy, Xứ ủy đã nhạy bén tiếp thu tư tưởng chỉ đạo có ý nghĩa chiến lược đó của Bác, kịp thời đề ra chủ trương, chính sách phù hợp với đòi hỏi của quần chúng. Bí thư Xứ ủy Nguyễn Văn Linh nhận định: Quần chúng đang bị địch o ép, bị dồn đến chân tường, nếu ta phát động đấu tranh vũ trang, thì nhất định quần chúng đứng về phía ta.

Nhân xét: Liệu khó khăn như vậy thì có thể vùng lên được không?

Đang khó khăn như vậy thì có thể: “Tháng 1/1959, diễn ra hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam, đã quyết định cho phép lực lượng miền Nam sử dụng bạo lực để đánh đổ chính quyền MỹDiệm…” Được không?

CS nói vậy mà không phải vậy!

Nói việc “Diêm lê máy chém” ở đạo luật 10 – 59 là dã man hòng tiêu diệt Cs thì cũng có thể đúng, nhưng nó là đạo luật tới tháng 10 năm 1959 mới ban hành thì kết quả của nó (Nếu tàn khốc) cũng ở giai đoạn sau 1959! Tức phải là 1960 trở đi!

Trong khi đó thì “Tháng Giêng năm 1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) quyết định về nhiệm vụ cách mạng ở miền Nam …”

Cái nào có trước?

Ánh sáng của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) ra trước hay đạo luật 10 – 59 ra đời trước?

Một suy nghĩ lô gic thì: Rõ ràng là Phong Trào Cs Miền Nam đang mạnh thì Diệm mới cần ra đạo luật 10 – 59!

ông cảm nhận hằng bao sinh mạng trả giá cho Đồng khởi! Đó là những năm tháng dân chúng gọi là: Sáu năm hòa bình đen tối!

Toàn tỉnh hy sinh hơn hai ngàn đảng viên, khi nổ ra Đồng khởi chỉ còn 160 người! Nhiều xã chi bộ mất trắng! Dân chúng bị bắt, bị giết, bị tù đày thì không kể xiết! ”

(Đây là Tạp Chí, có giấy phép của CS VN hẳn hoi, nhưng các bài viết thật hơn, ta có thể thấy rằng thông tin này đúng hơn! – Tuy rằng nó chưa phản ánh hết thảm cảnh mà Đồng Khởi đưa lại cho những người CS và trí thức Miền Nam!)

Như vậy là sau Đồng Khởi thì tan hoang như vậy!

Đến đây ta đã biết rằng: Chính là do Đồng Khởi mà tan hoang như vậy!

Còn trong Đồng Khởi thì do Mỹ – Diệm giết đến tan hoang như vậy hay là CS thủ tiêu lẫn nhau thì ta phải xem tiếp: Mục đích của Đồng Khởi là gì? Sản phẩm của Đồng Khởi là gì?

Thế mới thật là: Phong trào đang mạnh bỗng dưng

                           Ánh sáng soi dọi – nhân dân điêu tàn!

            Thắc Mắc: Có phải Phong trào Đồng Khởi thực chất là việc diệt CS và Trí thức miền nam VN để dọn đường cho Mặt Trận GP MNVN ra đời? Xin xem tiếp bài sau sẽ rõ.

B. Tài liệu nghiên cứu:

(Văn bản 1)

Chương II

Ngày 12/8/2011. Cập nhật lúc 10h 15′

CHƯƠNG II 

ĐẢNG BỘ BIÊN HÒA LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN ĐÁNH BẠI QUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC,

MỞ RỘNG VÙNG GIẢI PHÓNG, CÙNG TOÀN MIỀN ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MỸ NGỤY NĂM (1960 – 1965)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=5&leader_topic=79&id=BT1381136386

  1. ĐẢNG BỘ BIÊN HÒA LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 15 TRUNG ƯƠNG – ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ KẾT HỢP ĐẤU TRANH VŨ TRANG

Mỹ Diệm gây ra muôn vàn tội ác đối với nhân dân miền Nam. Sự căm hờn và phẫn nộ của nhân dân đã lên đến tột đỉnh. Đau thương uất hận đè nặng khắp mọi gia đình, khắp xóm ấp, đồn điền cao su, phố thị. Đã đến lúc đứng lên cầm vũ khí chiến đấu giải phóng quê hương. Nguyện vọng thiết tha, bức xúc đó thực sự trở thành ý nguyện của toàn Đảng, toàn dân.

Tháng 1 năm 1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị thứ 15 (khóa II) đề ra đường lối cách mạng miền Nam Việt Nam trong giai đoạn mới. Sau khi phân tích tình hình phong trào đấu tranh cách mạng ở miền Nam trong những năm qua, xác định rõ bản chất độc tài, hiếu chiến, quân phiệt và tàn bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm, Nghị quyết khẳng định:“Con đường phát triển cơ bản của miền Nam là dùng bạo lực, theo tình hình cụ thể và theo yêu cầu hiện nay của cách mạng thì đường lối dùng bạo lực là: lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhiều hoặc ít, tùy theo tình hình, để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”1

Tháng 11 năm 1959, Xứ ủy Nam bộ họp hội nghị lần thứ 4 để quán triệt Nghị quyết 15, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho Đảng bộ Nam bộ trong thời kỳ mới là: Giữ vững và đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng, lấy đấu tranh chính trị rộng rãi và mạnh mẽ của quần chúng làm chính, đồng thời kết hợp với hoạt động vũ trang tuyên truyền để chống chính sách khủng bố tàn bạo, chính sách bốc lột vơ vét của Mỹ – Diệm, ngăn chặn và đẩy lùi từng bước mọi chính sách của địch, đẩy địch vào thế bị động, cô lập hơn nữa về chính trị, tạo điều kiện thuận lợi tiến tới đánh đổ chính quyền Mỹ – Diệm, ra sức xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng cách mạng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chuẩn bị sẵn sàng nắm lấy thời cơ đánh bại hoàn toàn kẻ thù”.

Nghị quyết 15 đã thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng đang được nhen nhóm ở miền Nam. Phong trào đấu tranh như ngọn thủy triều mỗi ngày một dâng lên cuồn cuộn, nhanh chóng chuyển sang thế tấn công.

Từ ngày 17 tháng 1 năm 1960, Tỉnh ủy Bến Tre phát động tuần lễ toàn  dân “Đồng khởi” phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở nông thôn, xây dựng chính quyền cách mạng ở xã ấp.

Tiếp theo là chiến thắng Tua 2 (Tây Ninh) ngày 26 tháng 1 năm 1960 đã tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng ở Biên Hòa…

(Văn bản 2)

Kỷ niệm 50 năm Đồng khởi: Cuộc đồng khởi vĩ đại ở đồng bằng sông Cửu Long

Nhân dân – 09/12/2009

http://www.baomoi.com/Ky-niem-50-nam-Dong-khoi-Cuoc-dong-khoi-vi-dai-o-dong-bang-song-Cuu-Long/121/3596930.epi

LTS – Tiến tới kỷ niệm 50 năm Đồng khởi (17-1-1960 – 17-1-2010), hôm nay 9-12, tại TP Cần Thơ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phong trào đồng khởi (1959-1960) – Trí tuệ, sáng tạo của quân và dân đồng bằng sông Cửu Long”. Tại Hội thảo, đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đảng, có bài tham luận “Cuộc đồng khởi vĩ đại ở đồng bằng sông Cửu Long”. Chúng tôi xin trân trọng trích giới thiệu cùng bạn đọc bài tham luận nói trên….

Sau khi ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, ngày 20-7-1954, miền bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ tiến lên CNXH, ở miền nam, đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp, thiết lập chế độ thực dân kiểu mới …

Từ giữa năm 1956, chúng thực hiện chiến dịch tố cộng, diệt cộng đợt hai, bằng cách tăng quy mô các trận càn quét của quân đội chính quy vào các khu căn cứ cũ của ta, đồng thời siết chặt các biện pháp kìm kẹp ở cơ sở, bình định nông thôn, tận diệt lực lượng cách mạng, nhất là tổ chức cơ sở Đảng, nhiều địa phương ở ấp không còn đảng viên, huyện trắng, xã trắng, ấp trắng chỉ còn nòng cốt, cốt cán và quần chúng còn hợp pháp. Chỉ trong bốn năm (1955-1958) ở Nam Bộ có khoảng bảy vạn cán bộ, đảng viên bị địch sát hại, gần chín vạn cán bộ, nhân dân bị bắt, tù đày, gần 20 vạn bị tra tấn thành thương tật. Đây là thời kỳ khó khăn ác liệt nhất của cách mạng miền nam.

… Báo cáo của Xứ ủy gửi Bộ Chính trị ngày 11-10-1959 ghi rõ “lực lượng Đảng bị mất rất nhiều… Địch khủng bố mạnh… Đến nay mỗi tỉnh nhiều chi bộ bị tan rã, số còn lại thì đảng viên rất ít… Tình hình đòi hỏi phải bảo vệ các cơ sở cách mạng trong vùng căn cứ, bảo vệ khí tiết cách mạng của quần chúng, phải có chủ trương đấu tranh thích hợp”.

… Trong thời điểm này đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy soạn thảo Đề cương cách mạng miền nam. Đề cương xác định tính chất của xã hội miền nam là con đẻ của chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc Mỹ dựng lên, nhằm gây ra chiến tranh, và khẳng định “để chống lại Mỹ – Diệm, nhân dân miền nam chỉ có con đường cứu nước và tự cứu mình, là con đường cách mạng. Ngoài con đường cách mạng không còn con đường nào khác”.

…Sau khi đồng chí Lê Duẩn thảo xong Đề cương cách mạng miền nam gửi ra Trung ương xin ý kiến, thậm chí trước đó đã cử hai Xứ ủy là đồng chí Phan Văn Đáng và đồng chí Phạm Văn Xô ra Hà Nội gặp Trung ương để báo cáo tình hình và xin ý kiến về chuyển phương hướng đấu tranh của cách mạng miền nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh cho một số ý kiến chỉ đạo. Sau đó hai đồng chí trở về Nam Bộ báo cáo với Xứ ủy, Xứ ủy đã nhạy bén tiếp thu tư tưởng chỉ đạo có ý nghĩa chiến lược đó của Bác, kịp thời đề ra chủ trương, chính sách phù hợp với đòi hỏi của quần chúng. Bí thư Xứ ủy Nguyễn Văn Linh nhận định: Quần chúng đang bị địch o ép, bị dồn đến chân tường, nếu ta phát động đấu tranh vũ trang, thì nhất định quần chúng đứng về phía ta.

Từ sự chuyển hướng chiến lược đó, trên khắp miền nam lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang như chủ động tiến công đồn bót, trụ sở tề ngụy, diệt ác phá kềm ngày càng phát triển. Nổi bật là trận Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung và cuộc nổi dậy của quần chúng ở miền Trung Nam Bộ những ngày cuối tháng 9-1959, nối tiếp là trận đánh Xẻo Rô ngày 30-10-1959 làm kinh hoàng ngụy quân, ngụy quyền, tạo khí thế mới cho phong trào nổi dậy ở miền Tây Nam Bộ. Thắng lợi của hai trận đánh có ý nghĩa chính trị sâu sắc, cổ vũ và nâng cao khí thế cách mạng …

Như vậy, trước khi có Nghị quyết 15 của Trung ương nhiều nơi phong trào còn rất khó khăn do kẻ thù khủng bố, đàn áp khốc liệt, tổ chức cách mạng một số nơi suy sụp nghiêm trọng.

… Cuối tháng 11-1959, Hội nghị Xứ ủy mở rộng tại bắc Tây Ninh quán triệt và triển khai Nghị quyết 15 lịch sử, mở đầu cho giai đoạn chuyển hẳn toàn diện phương hướng, nhiệm vụ và phương thức đấu tranh của cách mạng miền nam. Hội nghị đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, đẩy mạnh hoạt động vũ trang tuyên truyền, thiết thực hỗ trợ, thúc đẩy phong trào đấu tranh chính trị, đẩy mạnh công tác giáo dục quần chúng để nâng cao ý thức căm thù và quyết tâm cách mạng, không ngừng củng cố mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất chống Mỹ – Diệm, xúc tiến công tác binh vận. Bí thư Xứ ủy Nguyễn Văn Linh khẳng định: Vũ trang tức là phải tiến công, chứ không chỉ tự vệ. Thế là, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy và các Liên tỉnh ủy, một cao trào Đồng khởi đã bùng phát khắp nơi. Không phải ngẫu nhiên cao trào đó hình thành, mà là cả một quá trình tích lũy lâu dài ở lòng căm thù giặc của quần chúng, …

… Đến cuối năm 1960, cuộc Đồng khởi ở Nam Bộ đã làm tan rã phần lớn tổ chức cơ sở chính quyền Sài Gòn ở nông thôn. Kế hoạch lập khu trù mật, khu dinh điền của Mỹ – Diệm bị phá sản. Chính sách “cải cách điền địa” của chúng thất bại, hai phần ba số ruộng đất được cách mạng cấp bị chúng tước đoạt được trả về cho nông dân. Lực lượng vũ trang cách mạng đã hình thành và ngày càng phát triển, hệ thống cơ sở Đảng được phục hồi, số đảng viên tăng lên, vùng giải phóng được mở rộng, phong trào xây dựng ấp, xã chiến đấu đều khắp, nông dân trở về ruộng vườn sản xuất nâng cao đời sống và phục vụ cho cách mạng.

Cuộc Đồng khởi Nam Bộ năm 1959-1960 là sự kiện độc đáo và táo bạo đã tạo ra thế và lực mới trong thế trận chiến tranh nhân dân, và tạo tiền đề cho cuộc “Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968” buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, tuy trong bối cảnh và thời cơ không được thuận lợi như Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhưng có tính chất quần chúng rộng rãi, với nội dung khác hẳn cuộc đấu tranh chính trị trước đó. Nhân dân Nam Bộ với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần căm thù giặc sâu sắc, trong điều kiện không có chính quyền, không có vũ khí trong tay, nhưng với khát vọng độc lập, tự do và thống nhất cháy bỏng, đã tự nguyện theo tiếng gọi của Đảng, nhất tề vùng lên tự cứu mình, cứu nước làm nên cuộc nổi dậy long trời lở đất.

Cuộc Đồng khởi vĩ đại của nhân dân Nam Bộ làm lay chuyển tận gốc chế độ Sài Gòn do Mỹ dựng lên, nó bắt nguồn từ ý chí bất khuất, khí phách anh hùng tuyệt vời của nhân dân Nam Bộ nói chung, ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng được tích lũy, trui rèn từ trong kháng chiến chống Pháp. Bài học của Đồng khởi 1959-1960 là hành trang quý báu để nhân dân Nam Bộ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chiến đấu quyết liệt và chiến thắng kẻ thù trong giai đoạn cách mạng mới.

Phong trào Đồng khởi ở miền Nam (1959-1960) – sự gặp gỡ giữa ý Đảng và lòng Dân

QĐND – Thứ năm, 11/02/2010

http://119.15.167.94/qdndsite/vi-vn/61/43/tap-chi-quoc-phong-toan-dan/phong-trao-dong-khoi-o-mien-nam-1959-1960-su-gap-go-giua-y-dang-va-long-dan/103271.html

Giai đoạn 1955-1975: Xây dựng CNXH và Đấu tranh thống nhất đất nước

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchinhsachthanhtuu?categoryId=797&articleId=10000643

1 – Phong trào đồng khởi

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15, từ cuối 1959 đến 1960 nhân dân miền Nam vùng lên khởi nghĩa đồng loạt để giành chính quyền. Tiêu biểu là cuộc nổi dậy của nhân dân huyện Bác ái, tỉnh Ninh Thuận (ngày 7-2 đến cuối năm 1959); cuộc khởi nghĩa Trà Bồng, Quảng Ngãi (28-8-1959); cuộc đồng khởi của đồng bào tỉnh Bến Tre (17-1-1960); cuộc nổi dậy đồng loạt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên (20-10-1960)…

            Phong trào Đồng khởi

http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_%C4%90%E1%BB%93ng_kh%E1%BB%9Fi

Đồng Khởi là phong trào do những thành viên Việt Minh ở lại miền Nam Việt Nam kêu gọi nhân dân nổi dậy đồng loạt chống Hoa KỳViệt Nam Cộng hòa, trước hết là những vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam Việt Nam và cả vùng núi Nam Trung bộ Việt Nam. Phong trào này diễn ra từ cuối năm 1959, đỉnh cao là năm 1960, nhanh chóng lan rộng khắp miền Nam làm tan rã cơ cấu chính quyền cơ sở nông thôn của chính phủ Việt Nam Cộng hòa thời tổng thống Ngô Đình Diệm, dẫn đến một phần đáng kể của nông thôn miền Nam đã thành vùng do những người cộng sản kiểm soát, dẫn đến sự thành lập của Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam.

Nguyên nhân

Trong giai đoạn 1957-1959, cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn. Tháng 5/1959, Ngô Đình Diệm ban hành Đạo luật 10/59 công khai tàn sát, làm nhiều cán bộ, đảng viên cộng sản bị giết hại và nhiều đồng bào bị tù đày. Tháng 1/1959, diễn ra hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam, đã quyết định cho phép lực lượng miền Nam sử dụng bạo lực để đánh đổ chính quyền MỹDiệm

            2- Hoàn thành Cải tạo xã hội chủ nghĩa, bước đầu phát triển kinh tế và văn hóa – đưa miền Bắc vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchinhsachthanhtuu?categoryId=797&articleId=10001575

…Tháng Giêng năm 1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) quyết định về nhiệm vụ cách mạng ở miền Nam …

Tình quê

http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/593-tinh-que.aspx

Thanh Giang

…Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Nguyễn Văn Phiên tiếp đón Giáo sư Ca Văn Thỉnh về thăm quê rất ân cần và báo cáo tóm lược diễn biến Đồng khởi. Những từ ngữ giản dị mà nghe như có linh hồn, ông cảm nhận hằng bao sinh mạng trả giá cho Đồng khởi! Đó là những năm tháng dân chúng gọi là: Sáu năm hòa bình đen tối!

Toàn tỉnh hy sinh hơn hai ngàn đảng viên, khi nổ ra Đồng khởi chỉ còn 160 người! Nhiều xã chi bộ mất trắng! Dân chúng bị bắt, bị giết, bị tù đày thì không kể xiết! Các nền đình Bình Hòa (Giồng Trôm), đình Hội Yên (Mỏ Cày)… ngập ngụa máu người bị tra tấn! Luật 10/59 nghiệt ngã của Ngô Đình Diệm bất kể ai chứa chấp Việt cộng cũng đều bị lên máy chém, hoặc bị neo đá thả sông. Rùng rợn đến mức ngư dân đóng đáy kéo lên thây người!

Chưa vội về quê, ông muốn đi viếng mộ nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Đường bộ đi Ba Tri chiến tranh tàn phá chưa tu sửa, Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách Chủ tịch Ban quân quản Trịnh Văn Nở (tức Tư Nguyễn) thân hành dùng tàu thủy đưa ông đi.

…Sau đó, Tư Nguyễn đưa ông đi Tiên Thủy thăm một số gia đình liệt sĩ, qua Bảo Thạnh thăm ông Tám có sáu con trai hy sinh rồi đến Tân Xuân thăm má Mười, mẹ của năm con liệt sĩ. Con tàu lại trở ra sông Hàm Luông, băng qua sông sang bờ cù lao Minh, ngược nước ròng lên vô vàm Cái Quao, đưa ông lên xã Bình Khánh.

Tư Nguyễn cho biết: đây là một trong ba xã điểm của cuộc Đồng khởi: Bình Khánh, Phước Hiệp, Định Thủy –được mệnh danh Nôi đồng khởi”. Lần lượt đi qua từng xã, ông được tiếp đón thân tình, trọng thị. Ông không cầm được nước mắt trước những thịnh tình và những nỗi đau, khi đến Phước Hiệp, thăm ông Ba 72 tuổi, cha của Bí thư tỉnh ủy đã hy sinh và nhiều bà má có con em bị tàn sát, hãm hiếp trong chiến dịch tố Cộng, chiến dịch “Bình trị Kiến Hòa” sau Đồng khởi…

            Tạp chí điện tử Hồn Việt
Giấy phép số: 143/GP-TTĐT, bộ Thông tin và Truyền thông cấp
Tổng biên tập: GS-TS Mai Quốc Liên
Tòa soạn và trị sự: 72 Trần Quốc Thảo, Tầng 3, P.7, Q3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08) 62907530 – Fax(08) 62907430 – Email: toasoanhonviet@gmail.com

                                                ***

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 25/06/2010

http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2010/6/229309/

…Sau khi Hiệp định Geneve năm 1954 kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp trên đất nước ta, tháng 10 năm 1954, Trung ương Cục miền Nam của thời kỳ kháng chiến chống Pháp được giải thể, Xứ ủy Nam bộ trong giai đoạn đấu tranh chống Mỹ đã ra đời tại vùng Kinh Xáng Chắc Băng (xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau). Đồng chí Nguyễn Văn Linh được cử làm Ủy viên Thường vụ Xứ ủy, kiêm Bí thư Khu ủy khu Sài Gòn – Chợ Lớn…

Lê Thanh Hải
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM

VIẾNG BIA TUYÊN HUẤN TẠI DI TÍCH CĂN CỨ TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM (CHIẾN KHU Đ)

Cập nhật: 26-04-2014

http://tuyengiao.dongnai.gov.vn/Pages/noi-dung-chi-tiet.aspx?NewsID=1030&TopicID=2&ListID=2CxkmSUF6IJa70DfiRfY2N5QqaFf/PKHK/amRIZbn5GXUdlNCjXtI8Vybp6LPKtl

​Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 (Khóa III) ngày 23/01/1961, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giải thể Xứ ủy Nam bộ, thành lập Trung ương Cục Miền Nam. Ngày 10/10/1961, tại khu vực đồi Bằng Lăng (chiến khu Đ), Hội nghị lần thứ I Trung ương Cục Miền Nam đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Cục Miền Nam…

Đoàn Trung Kiên – Thu Giang

2 thoughts on “Bài 1: Dọn đường cho quỷ, Hồ phát động đồng khởi. CS diệt hết, Mặt Trận GP MN ra đời!”

  1. Dọn đường cái nỗi gì, thời đấy các ông còn chưa sinh ra cũng nên ấy, không biết gì cũng làm trò viết báo rồi là nêu lên sự thật, phanh phui sự thật,… hỏi thật nhé? Có ai như các ông không, thứ mình không biết mà vẫn tỏ ra nguy hiểm như bình thường là sao.

    Like

  2. Chả ai giết trí thức miền Nam hết nhé, vì nếu không có trí thức miền Nam thì đất nước không được giải phóng đâu, chỉ có những tên làm tay sai cho giặc thì nên giết đi để đỡ ảnh hưởng đến đất nước mình thôi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s