Bài 5. Bọn quỷ đã giết cả nhà Phan Châu Trinh! Nguyễn Thị Bình giả danh Nguyễn Châu Sa! Cháu gái của Phan Châu Trinh!

Phân tích:

Có một mưu đồ giết các trí thức lớn của VN – và tất nhiên là gồm cả những con cháu lớn của họ (Xem thêm phần Loại bỏ các trí thức lớn) Continue reading Bài 5. Bọn quỷ đã giết cả nhà Phan Châu Trinh! Nguyễn Thị Bình giả danh Nguyễn Châu Sa! Cháu gái của Phan Châu Trinh!

Bài 4. Phù Thủy Bùi Thị Mè: Chồng mù! Giết xong 3 con lớn, 1 đứa bị thương (mù mắt) rồi cho đón 2 đứa nhỏ vào để nhận… Bố Mẹ!

“Chí thép” của người mẹ anh hùng

QĐND – Thứ Ba, 17/01/2012 Continue reading Bài 4. Phù Thủy Bùi Thị Mè: Chồng mù! Giết xong 3 con lớn, 1 đứa bị thương (mù mắt) rồi cho đón 2 đứa nhỏ vào để nhận… Bố Mẹ!

Bài 3. Phù thủy Hồ Thị Bi cũng “Chồng chết, em trai chồng cũng chết, 2 con cũng chết”

  1. Mất người thân: “Chồng hy sinh được một tháng, em trai bà bị sa vào tay kẻ thù, bị thủ tiêu. Rồi đứa con gái chưa đầy 2 tuổi của bà mất. Chỉ trong vòng một tháng, ba cái tang đã phủ lên mái đầu bà. ” Continue reading Bài 3. Phù thủy Hồ Thị Bi cũng “Chồng chết, em trai chồng cũng chết, 2 con cũng chết”

Bài 2. Phù Thủy NGUYỄN THỊ THẬP – “Chồng” …chết, “2 con” …chết, “anh trai” …chết, em chồng thì …không thấy thông tin gì!

Kỳ cựu CS thì… Chết!

  1. chồng và hai con hy sinh

NGUYỄN THỊ THẬP (1908 – 1996) Continue reading Bài 2. Phù Thủy NGUYỄN THỊ THẬP – “Chồng” …chết, “2 con” …chết, “anh trai” …chết, em chồng thì …không thấy thông tin gì!

Bài 1. Phù Thủy Nguyễn Thị Định giết chồng, giết con, tàn sát 12 người nhà anh trai và giết “Chính mình”

Chương 3. Top 5 phù thủy Việt Nam nhất thế giới!

Lời dẫn: Cả thế giới, suốt trong chiều dài của lịch sử con người, người ta mới thống kê được “Top 5” Phù Thủy! Continue reading Bài 1. Phù Thủy Nguyễn Thị Định giết chồng, giết con, tàn sát 12 người nhà anh trai và giết “Chính mình”