Bài 3. Lý Tự Trọng được bọn quỷ kể lại rất mâu thuẫn.

Những mâu thuẫn khi kể về Lý Tự Trọng.

  1. Những vô lý khi Hồ Chí Minh viết về Lý Tự Trọng. (Thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng (26-3-1964)
    Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11 (1963 – 1965) )

Continue reading Bài 3. Lý Tự Trọng được bọn quỷ kể lại rất mâu thuẫn.

Bài 2. Nguyễn Ái Quốc cử 8 thanh niên – 8 hạt giống đầu tiên đi học – Hồ giết toàn bộ rồi quên.

  1. Lý Phú San làm …nhân viên!

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20101106/nhung-thanh-nien-viet-trong-doi-quan-tinh-nguyen-bao-ve-moscow.aspx

Những thanh niên Việt trong đội quân tình nguyện bảo vệ Moscow Continue reading Bài 2. Nguyễn Ái Quốc cử 8 thanh niên – 8 hạt giống đầu tiên đi học – Hồ giết toàn bộ rồi quên.

Bài.1 8 đoàn viên đầu tiên, 8 hạt giống đỏ, 8 đoá hoa ngát hương – họ gồm những ai?

Chương I. 8 đoàn viên đầu tiên, 8 hạt giống đỏ, 8 đoá hoa ngát hương – họ được đối xử như thế nào? Continue reading Bài.1 8 đoàn viên đầu tiên, 8 hạt giống đỏ, 8 đoá hoa ngát hương – họ gồm những ai?