Bài 6. Hồ sơ ý để lộ chuyện bí mật thế là giết Cận Vệ rồi quên!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Tứ cố vô thân làm “chiến sĩ bảo vệ, giúp việc Bác Hồ và là đầu bếp đầu tiên của Người

Continue reading Bài 6. Hồ sơ ý để lộ chuyện bí mật thế là giết Cận Vệ rồi quên!

Bài 5. Lý do Lò Văn Giá hy sinh – lãng xẹt! Hay chuyện Hồi ký viết láo!

A. Phân tích và bằng chứng:

Đồng chí Trần Đăng Ninh đã viết trong cuốn “ Hai lần vượt ngục’’ có đoạn: Anh thanh niên Thái đưa chúng tôi đến đây đã hết phận sự. Continue reading Bài 5. Lý do Lò Văn Giá hy sinh – lãng xẹt! Hay chuyện Hồi ký viết láo!

Bài 4. Võ Thị Sáu và các anh trai? Lê Thị Hồng Gấm và em trai tại sao lại hy sinh cùng một năm?

A. Nhận xét:

1.Các anh trai Võ Thị Sáu tên là gì? Còn sống tới 1975 hay không?

Năm 1949, chị gặp được người anh trai là chiến sĩ cách mạng ” (Văn bản 1) Continue reading Bài 4. Võ Thị Sáu và các anh trai? Lê Thị Hồng Gấm và em trai tại sao lại hy sinh cùng một năm?

Bài 3. Cả nhà bị thủ tiêu “treo xác lên cây” chỉ sót người anh do “hôm ấy vào núi nên không bị bắt”!

  1. cả nhà bị giết!

            “Bố Vừ A Dính là cán bộ Việt Minh của địa phương đã bị thực dân Pháp bắt và giam cầm tại nhà tù Sơn La. Ông đã bị thực dân Pháp thủ tiêu tại nhà tù Sơn La năm 1949. Continue reading Bài 3. Cả nhà bị thủ tiêu “treo xác lên cây” chỉ sót người anh do “hôm ấy vào núi nên không bị bắt”!

Bài 2. Lộ chuyện Hồ giết cả nhà Kim Đồng! Rồi phong Anh Hùng cho thiếu nhi cả nước noi gương!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Kim Đồng làm giao liên cho Hồ:

            “Thời gian: – 6 – 1942 Continue reading Bài 2. Lộ chuyện Hồ giết cả nhà Kim Đồng! Rồi phong Anh Hùng cho thiếu nhi cả nước noi gương!

Bài 1. Lộ chuyện hồ giết anh Dương Đào. Hay chuyện: Ông già ho lao thì tắm sông giữa mùa đông – Thanh niên 17 thì chết vì “Bệnh Lao”!

Chương 2. Lộ chuyện là giết cả nhà! Giết rồi Hồ phong Anh Hùng để cho Thanh thiếu niên cả nước noi gương!

Lời dẫn. Trong hoạt động bí mật, người Liên lạc (Giao liên) là người nắm bắt được nhiều địa chỉ nhất, thông thạo đường xá nhất, ấy vậy mà những người giao liên của Hồ thường lại bị chết, nhiều người chết cả nhà. Continue reading Bài 1. Lộ chuyện hồ giết anh Dương Đào. Hay chuyện: Ông già ho lao thì tắm sông giữa mùa đông – Thanh niên 17 thì chết vì “Bệnh Lao”!