Bài 1. Bọn Hồ đối xử rất tàn nhẫn với Tù Nhân được bên “Địch Trao trả”.

A. Bằng chứng:

1. Những cán bộ, đảng viên này, kể cả những cán bộ ngoài Đảng đều bị bắt trong khi đang làm nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho. Trong khi bị bắt và ở tù, nói chung họ ít nhiều đều có phạm sai lầm, khuyết điểm…

  1. Đứng về nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, những cán bộ, đảng viên khi bị địch bắt và ở tù đã phạm kỷ luật thì Đảng sẽ thi hành kỷ luật nghiêm minh, chặt chẽ…”

Nhận xét: “Trong khi bị bắt và ở tù, nói chung họ ít nhiều đều có phạm sai lầm, khuyết điểm…” Rồi “sẽ thi hành kỷ luật nghiêm minh, chặt chẽ…” Như vậy mà năm 1945 Hồ nói đón rất nhiều tù từ Côn Đảo và các nơi khác về làm nòng cốt là bố láo!

Đâu là sự thật?

Xem bài 2 sẽ rõ.

B. Tài liệu nghiên cứu.

Thông tri của Ban Bí thư ngày 28 tháng 11 năm 1954 về việc đối đãi, sử dụng những cán bộ, đảng viên do đối phương thả trong dịp thi hành Hiệp định đình chiến

Ngày 23/5/2003. Cập nhật lúc 20h 2′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&id=BT2350372127

Thi hành Hiệp định đình chiến, đối phương đã trao trả cho ta một phần cán bộ, đảng viên của ta bị chúng bắt trong thời kỳ chiến tranh. Đối với những cán bộ, đảng viên này, kể cả những cán bộ ngoài Đảng, chủ trương của ta là bồi dưỡng phần nào về vật chất, giáo dục tinh thần, tổ chức cho học tập một thời gian ngắn, sơ bộ thẩm tra rồi phân phối công tác hoặc xử lý thích đáng.

Hiện nay một số cán bộ, đảng viên nay đã học tập xong, sau đó Ban Tổ chức Trung ương đã lựa chọn một số trong những cán bộ nhân viên thoát ly, đi các công tác cấp bách. Còn nữa thì cho về các địa phương để sử dụng, phân phối. Như thế là số cán bộ, đảng viên, kể cả thoát ly và không thoát ly cho về các địa phương tương đối nhiều.

Để thực hiện đúng chủ trương trên, để có một chính sách đúng trong việc đối đãi, sử dụng những cán bộ, đảng viên bị đối phương bắt nay được thả ra, các địa phương cần chú ý mấy điểm sau đây:

  1. Những cán bộ, đảng viên này, kể cả những cán bộ ngoài Đảng đều bị bắt trong khi đang làm nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho. Trong khi bị bắt và ở tù, nói chung họ ít nhiều đều có phạm sai lầm, khuyết điểm…
  2. Đứng về nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, những cán bộ, đảng viên khi bị địch bắt và ở tù đã phạm kỷ luật thì Đảng sẽ thi hành kỷ luật nghiêm minh, chặt chẽ để giáo dục cho các đồng chí ấy, gìn giữ tính chất trong sạch của Đảng. Về vấn đề này Trung ương đã có Chỉ thị số 90/CT/TW ngày 5-9-19541)nói về việc xét đảng tịch của các đảng viên bị địch bắt nay được thả ra trong dịp thi hành Hiệp định đình chiến.

…Vì vậy, đối với số cán bộ, đảng viên (kể cả cán bộ ngoài Đảng) bị địch bắt nay được thả ra, nói chung, ta đều sử dụng và phân phối công tác trừ những phần tử sau đây, thì coi như đã mất tư cách một cán bộ, nhân viên cách mạng, không thể sử dụng và phân phối công tác được.

– Những phần tử đặc vụ, làm chỉ điểm cho địch trong nhà tù, có nhiều tội ác đối với anh em, những phần tử tay sai địch đã đi càn quét với địch, tích cực phá hoại, cướp bóc của cải nhân dân, nhân dân oán ghét. Trừ những phần tử cá biệt tuy có làm tay sai cho địch nhưng không gây tác hại lắm, quần chúng không oán ghét mấy, đã cắt đứt quan hệ với địch, thành khẩn, ǎn nǎn, hối lỗi, quyết tâm sửa chữa thì cũng có thể giao công tác thích hợp.

– Những phần tử khai báo nghiêm trọng đã có những hành động phá hoại nghiêm trọng, cán bộ và quần chúng oán ghét và bản chất xấu, thành phần phức tạp hoặc tích cực xin về. Không muốn đi công tác nữa.

– Đối với những phần tử nói trên, tuy không phân phối công tác nhưng chưa nên cho họ về địa phương ngay để tránh gây khó khǎn cho địa phương nhất là những vùng mới giải phóng mà cần tập trung họ lại huấn luyện cho họ một thời gian ít nhất độ vài tháng để tiếp tục tìm hiểu họ và cũng là để ổn định và giải quyết tư tưởng cho họ để khi họ về địa phương họ không tiếp tục những hoạt động phá hoại cũ.

– Đối với những cán bộ mà ta dùng thì chúng ta phân phối công tác. Nhưng không vì thế mà đối với sai lầm của họ, ta không xem xét, không xử trí hoặc không tiếp tục nghiên cứu, không vì thế mà ta mất cảnh giác trước những âm mưu của địch đang lợi dụng mọi cách, mọi hoàn cảnh để tung tay chân vào hàng ngũ ta. Vì thế, những cán bộ đó tuy được dùng nhưng nói chung không giao những công tác quan trọng và không được vào các ngành trọng yếu. Trong khi giao công tác cần luôn luôn theo dõi, kiểm tra việc sử dụng của các nơi để tránh việc dùng một cách qua loa xong chuyện hoặc bừa bãi, để tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Các cấp uỷ địa phương, các ban tổ chức các cấp cần có một kế hoạch cụ thể về vấn đề này.

– Đối với những cán bộ, đảng viên khi bị bắt và ở tù tỏ ra kiên quyết đấu tranh, cần nghiên cứu kỹ, có kế hoạch bồi dưỡng, đề bạt sau một thời gian đã thẩm tra kỹ lưỡng.

Những vấn đề trên đây, yêu cầu các đồng chí nghiên cứu kỹ để thi hành rồi báo cáo kết quả lên Trung ương.

T/M Ban Bí thư

Lê Vǎn Lương

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.

1) Chỉ thị này hiện nay chúng tôi chưa sưu tầm được (B.T).

Tu Cs That thi giet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s