Bài 2. Sự thật một số “những Tội ác của Pháp hoặc Mỹ” được Hồ tạo ra như thế nào?

Lời dẫn. Có rất nhiều Cộng sản gộc, trí thức lớn… bị quân Pháp hoặc Mỹ càn qua rồi bắn chết, mổ bụng, moi gan…(Như mẹ Bùi Tín…) có bao nhiêu người bị Pháp, Mỹ thật giết? bao nhiêu người bị Pháp, Mỹ giả (Chính là quân của “Cụ Hồ”) được gọi với cái tên mỹ miều: “Chiến sĩ Việt Nam mới” giết? Continue reading Bài 2. Sự thật một số “những Tội ác của Pháp hoặc Mỹ” được Hồ tạo ra như thế nào?

Bài 1. Các Vụ Thảm sát, ai, tổ chức nào làm?

Điều gì ở đằng sau bức ảnh này? Lên mạng thấy bài rất hay và ngắn, bài báo chỉ có 4 dòng và 1 bức ảnh: “Nguyễn Quang A và nhóm “dân chửi” nghĩ gì về bức ảnh nầy?”

Bài báo chửi Mỹ đã bắn người dân Việt vô tội! Continue reading Bài 1. Các Vụ Thảm sát, ai, tổ chức nào làm?