Bài 2. Trần Đăng Ninh nhận lệnh Hồ đi thăm và “Trao quà” của Hồ cho cụ Bùi Bằng Đoàn (Bố Bùi Tín) và “Anh chị” “Bác Hồ” – 3 người này chết xong thì Trần Đăng Ninh cũng chết.

  1. Nhận việc lớn.

Đầu năm 1949, Cụ Bùi Bằng Đoàn được chuyển vào vùng tự do Thanh Hóa để được an toàn lâu dài. Ban thường trực Quốc hội có định kỳ cử người vào Thanh Hóa thăm hỏi báo cáo tình hình và xin ý kiến Cụ Bùi. Continue reading Bài 2. Trần Đăng Ninh nhận lệnh Hồ đi thăm và “Trao quà” của Hồ cho cụ Bùi Bằng Đoàn (Bố Bùi Tín) và “Anh chị” “Bác Hồ” – 3 người này chết xong thì Trần Đăng Ninh cũng chết.

Bài 1. Ba ngày giết 2 Lãnh Đạo Bộ Công An: Bộ Trưởng và Thứ Trưởng.

Chương 2. Ba ngày giết 2 Lãnh Đạo Bộ Công An: Bộ Trưởng và Thứ Trưởng.

Bài 1. Ba ngày giết 2 Lãnh Đạo Bộ Công An: Bộ Trưởng và Thứ Trưởng.

NhẬN Thư Mật “Có thư “rất mật”, “tối mật”, có thư “tối khẩn”, Bác yêu cầu đọc xong đốt ngay. Continue reading Bài 1. Ba ngày giết 2 Lãnh Đạo Bộ Công An: Bộ Trưởng và Thứ Trưởng.