Bài 6. NAQ lấy vợ, Hồ không dám lấy vợ là vì sợ lộ ra mình chẳng phải NAQ!

Lời dẫn.

Người giả thì không dám nhận vợ của người thật! Thử tưởng tượng Hồ mà nằm với vợ NAQ xem, Hồ cũng không vượt qua điều này! (Xem thêm quyển 5 và quyển 7. Lũ quỷ giết người thân)

Nhưng bằng chứng về việc NAQ có người yêu là Út Huệ, có vợ là Tăng Tuyết Minh là một sự thật! Continue reading Bài 6. NAQ lấy vợ, Hồ không dám lấy vợ là vì sợ lộ ra mình chẳng phải NAQ!

Việc tồn tại Đảng Cộng Sản Việt Nam là phù hợp với lợi ích của nước Mỹ!

Tổng Bí Thư đảng CSVN sẽ được Tổng Thống Hoa Kỳ tiếp ở phòng bầu dục! Continue reading Việc tồn tại Đảng Cộng Sản Việt Nam là phù hợp với lợi ích của nước Mỹ!

Bài 5. Nguyễn Ái Quốc bị bệnh Lao nặng – Hồ Chí Minh thì tắm sông giữa mùa Đông và hút thuốc lá liền mồm đến khi sắp chết

Lời dẫn. Nguyễn Ái Quốc bị bệnh Lao nặng – mà hồi đó, bệnh lao khó chữa như thế nào mọi người đều biết, ấy thế mà Hồ Chí Minh thì hút thuốc lá liền mồm, rất nhiều ảnh đã chụp Hồ với điếu thuốc lá trên tay. Rồi năm 1943 Hồ còn tắm sông giữa mùa Đông ở phương Bắc giá rét. Continue reading Bài 5. Nguyễn Ái Quốc bị bệnh Lao nặng – Hồ Chí Minh thì tắm sông giữa mùa Đông và hút thuốc lá liền mồm đến khi sắp chết

Bài 4: Thói quen dùng chữ cái K thay C và ký tên dưới các văn bản của NAQ khác với Hồ

Mục lục:

Bằng chứng 1. NAQ viết chữ C chuyển thành chữ K, HCM không dùng sai chữ C.

Bằng chứng 2: Thói quen ký các văn bản – NAQ chỉ ký Nguyễn Ái Quốc và vài 3 bút danh khác (Khi cần và có thông báo đàng hoàng), Hồ thì ký Hồ Chí Minh và vài trăm bút danh khác và không hề thông báo. Continue reading Bài 4: Thói quen dùng chữ cái K thay C và ký tên dưới các văn bản của NAQ khác với Hồ

Bài 3. NAQ dùng thành ngữ Pháp văn – Hồ dùng Hán Văn

  1. Lưu ý: Trước tháng 6 – 1931 là Nguyễn Ái Quốc sử dụng 100% thành ngữ Pháp văn.

Từ 1932 đến 1939 không phải Nguyễn cũng chẳng giống Hồ,

Từ 1940 trở đi là Văn phạm của Hồ sử dụng 100% thành ngữ Hán văn! Continue reading Bài 3. NAQ dùng thành ngữ Pháp văn – Hồ dùng Hán Văn

Bài 2: Tàu không giống Pháp, NAQ khác hẳn Hồ!

. Hồ Chí Minh không thể thu nhận đầy đủ CHẤT XÁM (tri thức) của Nguyễn Ái Quốc, từ đó ta sẽ thấy khi là Nguyễn Ái Quốc thì ông rất giỏi lý luận Chính trị mà không hề nói về Quân Sự, khi là Hồ Chí Minh thì hoàn toàn ngược lại. Dùng thành ngữ thì rất rõ: Nguyễn Ái Quốc dùng như một người Pháp gốc Việt còn Hồ thì không khác một anh ba tàu chính hiệu! Rồi thói quen ký các văn bản, khả năng viết chữ… Continue reading Bài 2: Tàu không giống Pháp, NAQ khác hẳn Hồ!

Bài 1. Tìm người không dấu, bọn quỷ tìm thấy Hồ mà không phải Quốc!

Chương II. Hồ Chí Minh không phải Nguyễn Ái Quốc! Những bằng chứng BÊN TRONG.

Lời dẫn.

Một hai bằng chứng thì còn nói là vô tình, hay sai sót nhưng hàng trăm bằng chứng dưới đây thì không thể là Vô Tình được! Continue reading Bài 1. Tìm người không dấu, bọn quỷ tìm thấy Hồ mà không phải Quốc!

Chương I. Nguyễn Ái Quốc đã chết!

Lời dẫn. Nguyễn Ái Quốc đã chết tháng 6 – năm 1932, Văn kiện Đảng cộng sản đông dương tháng 3/1933 vẫn khẳng định điều đó, 6 báo đưa tin mà không cải chính. Hồ “về nước” thì Đảng ở miền Bắc không biết, Miền Nam không hay và những hành động mập mờ đánh lận con đen: Khi thì nói: ta là NAQ, khi lại nói HCM và NAQ là 2 người… Continue reading Chương I. Nguyễn Ái Quốc đã chết!

Phỏng vấn Trung tướng Trần Độ

Đã tải lên vào 08-08-2011

Interview with Tran Do

Major General Tran Do describes the organization and location of the Central Office for South Vietnam

Bài 1. Một năm Hồ 5 lần đi Trung Quốc.

Mối quan hệ gì đây?

Một năm với 5 lần sang Trung Quốc (Vào tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 10. tháng 11), và hàng loạt các cuộc tiếp xúc với các đoàn đại biểu Trung Quốc thăm Hà Nội!

(Đây là theo biên niên sử ghi lại, ấy vậy nhưng vẫn còn sót nhiều đấy!) Continue reading Bài 1. Một năm Hồ 5 lần đi Trung Quốc.