Bài 2. Diễn Biến lời kêu gọi Toàn Quốc đánh Pháp.

I. Phân Tích:

Qua 10 tài liệu dưới đây, ta sẽ thấy : Sau khi đi Pháp tới 4 tháng, trong “Nhật ký 4 tháng ở Pháp” của Hồ Chí Minh không hề nhắc tới những bất đồng, mà chỉ là những cuộc tiếp xúc khá thân thiện với Chính giới ở Pháp, về tới Việt Nam ngày 23/10/1946 Hồ Chí Minh có “LờI TUYÊN Bố VớI QUốC DÂN SAU KHI ĐI PHáP Về” rất thân thiện, Nhưng chỉ sau 12 ngày, tới ngày 5/11/1946 Hồ Chí Minh đã có Văn bản : “Công Việc Khẩn Cấp Bây Giờ”, HCM đã hô hào “Một mặt phá hoại Một mặt kiến thiết” Khiến cho người ta cú thể nghi ngờ những thõn thiện 4 thỏng ở Phỏp chỉ là giả tạo của HCM.

Tiếp đú, ngày 21/11/1946, sau khi nhận thư của TƯớNG MOóCLIE, HCM đó gửi lại, trong “THư GửI TƯớNG MOóCLIE” có đoạn : “thì trách nhiệm quy vào bộ đội Pháp ở Hải Phòng, đã bắn trước vào bộ đội Việt Nam và đã tiếp tục gây hấn, ,” Ở đây, ta có thể hiểu 2 bên trách nhau nổ súng trước, chuyện này có thể hiểu là chuyện không tránh khỏi ở mỗi cuộc đình chiến, nếu người ta có thiện ý thì vẫn có thể bỏ qua…

Tiếp đó, ngày 23/11/1946, Hồ Chí Minh đã cho đăng bài báo: “GửI ĐồNG BàO VIệT NAM, NGƯờI PHáP Và NGƯờI THế GiớI”, bài bỏo viết: “Tiếc vì một đôi nơi, như ở miền Nam nước Việt, ở Hải Phòng và Lạng Sơn, một số người Pháp không hiểu tâm lý dân Việt Nam, không làm theo ý nguyện dân Pháp, đã gây nên những cuộc xung đột đổ máu giữa hai bên…”, cho thấy chỉ là “Tiếc vì một đôi nơi” không có chuyện gì lớn.

Ngày hôm sau, 24/11/1946 Hồ Chí Minh lại cho đăng: “LờI KÊU GọI Về VIệC QUÂN PHáP LạI GÂY HấN ở HảI PHòNG1” Ngày 6/12/1946 Hồ Chí Minh dưới bút danh QT lại cho đăng bài: “CHIếN ĐấU Vì CHíNH NGHĩA”, trong đó có câu: “làm thương tổn 10 ngón tay không đau đớn bằng cắt đứt hẳn đi 1 ngón tay” như một lời văn của 1 kẻ khát máu.

Ngày 7/12/1946 Hồ Chí Minh gửi: “LờI KÊU GọI GửI  QUốC HộI Và CHíNH PHủ PHáP”, và “LờI KÊU GọI LIÊN HợP QUốC”  trong đó đều nói 2 việc, 1 là: “những người đại diện Pháp ở Đông Dương đã vội vã tìm cách thực hiện một ý đồ xấu xa… nặn ra nước Cộng hoà Nam Kỳ với một Chính phủ bù nhìn tay sai, tiếp tục khủng bố những người yêu nước Việt Nam,” 2 là: “…Việc đổ máu tại Lạng Sơn và Hải Phòng đến nay đã hơn hai tuần mà chưa giải quyết. ”

 • Lời kêu gọi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc qua Đài Tiếng nói Việt Nam hồi 12 giờ ngày 23-11-1946. Đầu đề là của chúng tôi (B.T).

Sau đó, đến ngày 13/12/1946 dưới bút danh QT, Hồ Chí Minh lại cho đăng bài: “CHIếN LƯợC CủA QUÂN TA Và CủA QUÂN PHáP” nêu rõ: “Chúng định trừ diệt quân chủ lực của ta, bắt ta phải khuất phục rồi ra tay khủng bố, chém giết kỳ đạt được mục đích của chúng. Trận đánh Hải Phòng vừa rồi cho ta thấy rõ mưu lược ấy.”

Và cuối cùng là ngày 19/12/1946 Hồ ra lời kêu gọi: “LờI KÊU GọI TOàN QUốC KHáNG CHIếN48”.

II. Nhận xét:

Nguyên nhân thực sự là gì?

Trước hết, ta sẽ xem xét thái độ của chính phủ Hồ Chí Minh với Pháp có thực lòng muốn Hữu Nghị hay không? (Sẽ trình bày chi tiết ở bài 3)

Sau đó ta đi tìm hiểu điều được coi là nguyên nhân chính thứ nhất trong 2 nguyên nhân chính xảy ra chiến tranh đó là: “…Việc đổ máu tại Lạng Sơn và Hải Phòng đến nay đã hơn hai tuần mà chưa giải quyết. ” Pháp có thực lòng trao trả độc lập cho Việt Nam hay không? (Sẽ trình bày chi tiết ở bài 4)

Sau đó ta đi tìm hiểu điều được coi là nguyên nhân chính thứ 2 trong 2 nguyên nhân chính xảy ra chiến tranh đó là: “những người đại diện Pháp ở Đông Dương đã vội vã tìm cách thực hiện một ý đồ xấu xa… nặn ra nước Cộng hoà Nam Kỳ với một Chính phủ bù nhìn tay sai, tiếp tục khủng bố những người yêu nước Việt Nam,” Đâu là sự thật? (Sẽ trình bày chi tiết ở bài 5)

III. Trích tài liệu nghiên cứu:

 1. LờI TUYÊN Bố VớI QUốC DÂN

SAU KHI ĐI PHáP Về

Hỡi đồng bào toàn quốc,

Tôi đi Pháp đã hơn 4 tháng.

…2. Người Pháp ở Pháp đối với ta rất thân thiện, thì người Việt ở Việt đối với người Pháp cũng nên thân thiện.

Lời chào thân ái

Ngày 23 tháng 10 năm 1946

Hồ CHí MINH

 1. CÔNG VIệC KHẩN CấP BÂY Giờ44

KHáNG CHIếN Và KIếN QUốC

Một mặt phá hoại

Một mặt kiến thiết

…Đảng viên – Cần phải rửa sạch những thói hẹp hòi, phu diễn1) , tự đại, ỷ lại, lười biếng, nhút nhát, hủ hoá.

Viết ngày 5-11-1946.

Bút tích lưu tại Bảo tàng

Cách mạng Việt Nam.

 1. THư GửI TƯớNG MOóCLIE

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1946

Thưa Ngài,

Tôi đã tiếp nhận thư của Ngài đề ngày 20-11-1946, về những việc vừa xảy ra ở Hải Phòng.

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Chính phủ tôi, trong một bức thư đề ngày hôm nay sẽ đặt lại các việc xảy ra trong thực trạng của nó.

Tôi chỉ xin Ngài chú ý rằng căn cứ vào những việc đã xảy ra thì trách nhiệm quy vào bộ đội Pháp ở Hải Phòng, đã bắn trước vào bộ đội Việt Nam và đã tiếp tục gây hấn, mặc dầu đã có lệnh thôi bắn của các nhà chức trách quân sự trung ương Pháp và Việt Nam ở Hà Nội.

Dù sao tôi cũng mong rằng bản ký kết giữa Đại tá Lami và ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ của chúng tôi sẽ được thi hành, và tôi cũng lại mong phái đoàn Việt – Pháp đi từ Hà Nội sáng nay sẽ đạt được kết quả là ổn định tình thế ở Hải Phòng.

Kính chào Ngài

Chủ tịch Chính phủ

Dân chủ Cộng hoà Việt Nam

Hồ CHí MINH

Báo Cứu quốc, số 413,

ngày 22-11-1946.

 1. GửI ĐồNG BàO VIệT NAM,

NGƯờI PHáP Và NGƯờI THế GiớI

Cùng đồng bào Việt Nam,

Cùng người Pháp và người thế giới,

Vì vâng lệnh Chính phủ, mà nhân dân Việt Nam sẵn sàng cộng tác thật thà với nhân dân Pháp.

Vì hiểu rõ đại nghĩa, mà nhân dân Pháp mong muốn cộng tác thật thà với nhân dân Việt Nam.

Vì tôn trọng chữ ký, mà Chính phủ Việt Nam ra sức thực hành một không khí thân thiện. Tiếc vì một đôi nơi, như ở miền Nam nước Việt, ở Hải Phòng và Lạng Sơn, một số người Pháp không hiểu tâm lý dân Việt Nam, không làm theo ý nguyện dân Pháp, đã gây nên những cuộc xung đột đổ máu giữa hai bên.

Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam, đã vì Tổ quốc mà hy sinh tính mệnh.

Tôi cũng ngậm ngùi thương xót cho những người Pháp đã tử vong.

Than ôi, trước lòng bác ái, thì máu Pháp hay máu Việt cũng đều là máu, người Pháp hay người Việt cũng đều là người.

…Chính phủ và nhân dân Việt Nam kiên quyết cộng tác thật thà với người Pháp. Song khi phải giữ chủ quyền của Tổ quốc, cần hy sinh thì cũng phải kiên quyết hy sinh.

Tôi thay mặt Chính phủ mà kêu gọi đồng bào toàn quốc sẵn sàng theo mệnh lệnh của Chính phủ.

…Người Việt và người Pháp có thể và cần phải bắt tay nhau trong một sự nghiệp cộng tác bình đẳng, thật thà, để gây dựng hạnh phúc chung cho cả hai dân tộc.

Đó là ý nguyện rõ rệt của Việt Nam, mong người Pháp và toàn thế giới biết cho.

Hồ CHí MINH

Báo Cứu quốc, số 414,

ngày 23-11-1946.

 1. LờI KÊU GọI Về VIệC QUÂN PHáP

LạI GÂY HấN ở HảI PHòNG1)

Tình hình Lạng Sơn chưa yên, thì tình hình Hải Phòng trở lại nghiêm trọng. Chẳng những quân đội Pháp không thi hành những điều đại biểu tướng Moóclie và đại biểu Chính phủ ta đã ký chiều ngày 20 tháng 11. Mà sáng nay họ lại yêu sách thêm những điều ta không thể nhận. Vì vậy lại bắt đầu xung đột.

Tôi kêu gọi Đại tướng Valuy, Tổng chỉ huy quân đội Pháp kiêm chức Thượng sứ, và các tướng lĩnh Pháp ở Việt Nam phải lập tức đình chỉ việc đổ máu giữa người Pháp và người Việt.

Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào phải trấn tĩnh, các bộ đội và tự vệ phải sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ tính mệnh, tài sản của ngoại kiều.

Chính phủ luôn luôn đứng sát với toàn thể đồng bào để giữ gìn đất nước.

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

Đọc ngày 23-11-1946.

Báo Cứu quốc, số 415,

ngày 24-11-1946.

 1. CHIếN ĐấU Vì CHíNH NGHĩA

Chiến sự ở miền Nam chưa dứt, nay quân đội Pháp lại gây chiến cả ở miền Bắc.

Một cuộc bắn giết đương tiếp diễn ở Hải Phòng, Lạng Sơn mỗi ngày thêm kịch liệt. …

 1. PHòNG NGự Để TRừ DIệT ĐịCH QUÂN

Đánh giỏi cần phải giữ giỏi. Giữ giỏi cũng cần phải đánh giỏi. Đánh, giữ cần phải giỏi cả mới trừ diệt được lực lượng của quân địch là điều kiện có thể quyết định thắng lợi. Đối với một người, làm thương tổn 10 ngón tay không đau đớn bằng cắt đứt hẳn đi 1 ngón tay. Về quân sự cũng vậy, đánh bại 10 sư đoàn không bằng trừ diệt 1 sư đoàn. Vì vậy, dù ở thế thủ hay thế công, chúng ta phải dùng mọi phương pháp trừ diệt lực lượng của địch quân.

Nhưng giữ thế thủ không phải cố chết để mà giữ, không phải chống nhau với quân địch ở ngoài cửa ngõ, mà phải dụ quân địch vào sâu để trừ diệt chúng…

Hơn nữa, dân ta năm nay được mùa, không phải lo đói, lo rét như hồi đầu năm. Với điều kiện vật chất khá đầy đủ, dân chúng đã đủ lực lượng chiến đấu đến cùng.

Có đủ ba điều kiện nhân hoà, địa lợi và thiên thời như trên, cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam nhất định sẽ thành công.

Q.T.

Báo Cứu quốc, số 427, ngày 6-12-1946.

 1. LờI KÊU GọI GửI QUốC HộI

Và CHíNH PHủ PHáP

Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết lòng cộng tác thật thà như anh em với nhân dân Pháp. Vì vậy đã ký Hiệp định 6-3 và Tạm ước 14-9.

Song một số người Pháp ở đây làm trái với những điều ước đó, dùng võ lực để đối phó với Việt Nam.

Việt Nam muốn tham gia trong khối Liên hiệp Pháp quốc, mà họ lại lập ra nước “Nam Kỳ” để chia xẻ Việt Nam.

Việt Nam đã đình chiến theo Hiệp định ngày 6-3, mà họ cứ sai quân Pháp tiến công bộ đội Việt Nam và khủng bố nhân dân Việt Nam tại Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ.

…Việc đổ máu tại Lạng Sơn và Hải Phòng đến nay đã hơn hai tuần mà chưa giải quyết.

Vừa rồi Cao uỷ Đácgiăngliơ lại công bố rõ ràng rằng nước Pháp  đã dùng và sẽ dùng võ lực để đặt lại quyền bính trên đất Việt Nam, làm cho dân Việt Nam phẫn uất và ngờ vực chính sách cộng tác thân thiện của nước Pháp mới.

Họ lợi dụng độc quyền thông tin trong tay họ để báo cáo sai sự thực, để làm cho Quốc hội Pháp, Chính phủ và nhân dân Pháp không rõ tình hình Việt Nam.

…Vì vậy tôi thiết tha kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Pháp nghĩ đến lợi quyền chung tối cao của hai dân tộc Pháp – Việt, hạ lệnh cho đương cục Pháp khôi phục tình trạng trước ngày 20-11-1946, để cùng Chính phủ Việt Nam thi hành Tạm ước, để xây đắp sự cộng tác Pháp – Việt thân thiện và lâu dài.

Lời chào trân trọng

Hồ CHí MINH

Báo Cứu quốc, số 428, ngày 7-12-1946.

 1. LờI KÊU GọI LIÊN HợP QUốC

Kính gửi Đại Anh Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên Xô và các nước thành viên khác của Liên hợp quốc.

 1. Đã hơn một tháng nay, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bị đặt trong một cuộc xung đột vũ trang gây ra bởi các lực lượng Pháp là những lực lượng được đón tiếp thân ái trên xứ sở này khi họ vào giải giáp quân đội Nhật.

Chính phủ Việt Nam đã trình bày với Chính phủ Pháp nhiều đề nghị nhằm đạt đến một giải pháp hoà bình. Nhưng cho đến nay, những đề nghị ấy đều không mang lại kết quả gì.

Hàng ngày, lục quân, hải quân và không quân Pháp thiêu huỷ các thành phố, làng mạc Việt Nam, bắn giết dân thường Việt Nam với những máy bay và xe tăng sẵn sàng nhả đạn. Nhiều đội quân tiếp viện Pháp tiếp tục đổ bộ vào đất Việt Nam.

…Khi quân Nhật bị buộc phải đầu hàng vào tháng 8 năm 1945, nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam đã giành được chính quyền và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã tuyên bố thành lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Một Quốc hội được bầu ra bằng phổ thông đầu phiếu đã bảo đảm cho đất nước một Hiến pháp dân chủ. Toàn thể nhân dân đã bắt tay vào lao động để khôi phục lại đất nước.

Chúng tôi cũng đã thực hiện những quyền dành cho nhân dân theo như những điều khoản của Đồng minh.

 1. Thế nhưng, ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân đội Pháp bị Nhật đánh bại từ ngày 9 tháng 3 năm 1945 đã trở lại núp sau quân đội Anh dưới danh nghĩa quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật. Đội quân Pháp này đã dần dần chiếm lại Nam Bộ, áp đặt lại chế độ bóc lột thực dân cũ và chiến tranh đã xảy ra.
 2. Với thiện chí hoà bình, Chính phủ chúng tôi đã chấp nhận ký kết với nước Pháp một Hiệp định vào ngày 6 tháng 3 năm 1946. …
 3. Nhưng, sau khi ký Hiệp định này, những người đại diện Pháp ở Đông Dương đã vội vã tìm cách thực hiện một ý đồ xấu xa. Họ gia tăng những cuộc tiến công vào các vị trí Việt Nam, nặn ra nước Cộng hoà Nam Kỳ với một Chính phủ bù nhìn tay sai, tiếp tục khủng bố những người yêu nước Việt Nam, phá hoại Hội nghị Phôngtennơblô là hội nghị phải giải quyết cuối cùng những mối quan hệ giữa nước Pháp và nước Việt Nam. Trước ý đồ xấu xa đó, các mối quan hệ Pháp – Việt có thể tức khắc bị đổ vỡ.
 4. Một lần nữa chúng tôi khẳng định lòng mong muốn hoà bình bằng cách chấp nhận Tạm ước 14 tháng 9 năm 1946 mà cốt lõi là nhằm vào việc bảo vệ những lợi ích kinh tế và văn hoá của Pháp ở Việt Nam.

Nhưng một lần nữa, sự không thiện chí của những người đại diện Pháp ở Đông Dương đã thể hiện bằng những biện pháp nhằm loại bỏ những cơ hội thuận lợi cho Việt Nam, nhất là về thuế quan và ngoại thương.

Đó là những biện pháp như phong toả cảng Hải Phòng, chiếm đóng Lạng Sơn và những địa điểm khác là nguyên nhân gây nên cuộc xung đột hiện nay mà trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía người Pháp.

 1. Là nạn nhân của một cuộc xâm lược có chủ định từ trước, chúng tôi buộc phải tự vệ …

Bút tích tiếng Pháp,

bản chụp lưu tại

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

 1. CHIếN LƯợC CủA QUÂN TA

Và CủA QUÂN PHáP

Cuộc kháng chiến của dân ta đã lan từ Nam ra Bắc. Vì tham vọng cướp nước của bọn thực dân phản động, quân Pháp đã cố tình gây chiến với ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn. Chiến lược của chúng là chiến lược tiến công, đánh chớp nhoáng, để giải quyết chiếm cứ thật nhanh ở một khu vực. Thế có nghĩa là chúng huy động lục quân, không quân và tất cả các thứ vũ khí lợi hại đánh chiếm lấy kỳ được một nơi nào và sau khi đã củng cố vị trí của chúng ở đó, lại bắt đầu tấn công để ngoạm miếng khác. Chúng định trừ diệt quân chủ lực của ta, bắt ta phải khuất phục rồi ra tay khủng bố, chém giết kỳ đạt được mục đích của chúng. Trận đánh Hải Phòng vừa rồi cho ta thấy rõ mưu lược ấy. Nhưng liệu chúng có đạt được ý muốn không? Một cuộc chiến tranh xâm lược nhất định không được dư luận thế giới và nhất là dư luận dân chúng Pháp biểu đồng tình…

Q.T.

Báo Cứu quốc, số 434,

ngày 13-12-1946.

 1. LờI KÊU GọI

TOàN QUốC KHáNG CHIếN48

Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!…

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946

Hồ CHí MINH

Bút tích lưu tại Bảo tàng

Cách mạng Việt Nam.

Nguồn tài liệu nghiên cứu:

Hồ Chí Minh toàn tập – tập 4

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT197071121

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s