Bài 4. Có thực Pháp Trao trả độc lập cho Việt Nam chỉ là giả hiệu mà buộc Hồ Chí Minh phải tuyên chiến?

Có thực đây là nguyên nhân: “…Việc đổ máu tại Lạng Sơn và Hải Phòng đến nay đã hơn hai tuần mà chưa giải quyết. ”?

Độc Lập của Philippin, Indonesia, Ấn Độ đã được Anh và Mỹ trao trả từ sau thế chiến thứ 2 (1945) đến nay có phải là giả hiệu, là nửa thuộc địa?

                                                ***

I. Nhận xét:

  1. Sự thực việc: “…Việc đổ máu tại Lạng Sơn và Hải Phòng đến nay đã hơn hai tuần mà chưa giải quyết. ”? Ta đã thấy, chỉ trong vòng 1 tháng 26 ngày, sau khi Hồ Chí Minh đi thăm hữu nghị nước Pháp về, mà quan hệ Việt – Pháp từ Hữu Nghị đã chuyển sang đối đầu ở mức cao nhất: Chiến Tranh. Sự việc từ đầu đến cuối chỉ là va chạm giữ 2 bên tại Hải Phòng ngày 20/11/1946. Việc đổ máu tại Lạng Sơn và Hải Phòng thì Pháp đổ tại Việt Minh của Hồ Chí Minh, Hồ thì lại đổ tại Pháp nổ súng trước, việc này, rất khó điều tra, cho dù là ngay tại thời điểm đó (Ví dụ: Một bên trêu tức đến độ bên kia không kìm nổi, một người lính nào đó vì nóng giận mà nổ súng thì cũng thành chuyện…). Nên ta không có tham vọng và cũng không cần thiết tìm hiểu sâu về sự thật này. Sự việc đó là gì, va chạm đó chết bao nhiêu binh sĩ của 2 bên thì hiện chưa thấy có tài liệu nào nói đến.

Nhưng qua bài báo:

“GửI ĐồNG BàO VIệT NAM, NGƯờI PHáP Và NGƯờI THế GiớI”, thỡ chỉ là: “Tiếc vì một đôi nơi, như ở miền Nam nước Việt, ở Hải Phòng và Lạng Sơn, một số người Pháp không hiểu tâm lý dân Việt Nam, không làm theo ý nguyện dân Pháp, đã gây nên những cuộc xung đột đổ máu giữa hai bên…”, cho thấy chỉ là  “Tiếc vì một đôi nơi” không có chuyện gì lớn.

 Chỉ là: “Tiếc vì một đôi nơi…”. Cho thấy, nếu căn cứ vào đó để mà làm nguyên nhân của việc chiến tranh e là chưa thỏa đáng! – Bởi vậy, nó nên chăng chỉ được xem là Nguyên Cớ cho cuộc chiến Việt – Pháp mà thôi.

Đâu là nguyên nhân chính?

II. Quan hệ giữa 2 chính phủ khá thân thiện.

Sự thực là Hồ Chí Minh đã có chuyến đi Pháp 4 tháng, khá thân thiện.

Qua hai tài liệu dưới đây cũng cho thấy 2 chính phủ tiếp đãi nhau khá thân thiện, tuy rằng Hồ Chí Minh có nói một ý lấp lửng: Tôi biết tướng quân là một người nhân hậu. Buổi chiều nay, chúng ta đã là bạn. Ngày mai có thể chúng ta sẽ là thù. Tôi mong chúng ta vẫn mãi sẽ là bạn”.

            Lưu ý: Ở đây Hồ Chí Minh cũng đã nói là: “Trong cuộc bang giao giữa chúng ta, nếu Anh, Mỹ đã đi trước chúng ta vì đã hứa cho ấn Độ và Phi Luật Tân được độc lập, thì chúng tôi cũng có thể tự hào rằng Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-46 đã cùng ký kết theo một tinh thần đó…”

III. Những nước được trao trả cùng thời điểm.

            Ba nước mà Hồ Chí Minh đã gửi điện chúc mừng vì họ được Anh, Mỹ trao trả độc lập, và trong buổi tiếp TƯớNG P.M. LƠCLéC1 Hồ Chí Minh cũng đã nhắc đến như một tiền lệ của việc trao trả độc lập, đó là : Philippin, Indonesia, Ấn Độ. Thì rất khách quan ta cũng thấy là họ đã có độc lập thực sự cho tới tận ngày nay, Không những độc lập không cần đổ máu, mà họ còn có một nền Dân Chủ Đa Đảng thực sự chứ không chỉ có 1 đảng như Việt nam.

            Cả thế giới đều biết điều đó!

            Vậy Anh, Mỹ khác với Pháp sao ? Hay Việt Nam khác với Philippin, Indonesia, Ấn Độ? Không có lý do nào để nói Pháp lại có ý đồ khác Anh, Mỹ, không có lý do nào để nói Việt Nam khác với Philippin, Indonesia, Ấn Độ.

  1. Câu hỏi đặt ra:

Vậy nguyên nhân là gì mà lại có cuộc chiến tranh Việt – Pháp xảy ra ?

            Vì sao từ 1946 đến mãi cuối thế kỷ 20 Việt Nam thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân là Độc Lập của Philippin, Indonesia, Ấn Độ là giả hiệu, là nửa thuộc địa?

            Tuyên truyền như vậy là để nhằm mục đích gì ?

            Mời xem tiếp bài 5.

III. Trích tài liệu nghiên cứu:

  1. Bài trên trang web Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thời gian: 8 – 2 – 1946

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tướng Pháp Raun Xalăng đến cảm ơn Người đã tới thăm binh sĩ Pháp điều trị tại bệnh viện Đồn Thủy và Phủ Doãn.

Nội dung sự kiện:             …Trước khi chia tay, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với tướng R. Xalăng:

Tôi biết tướng quân là một người nhân hậu. Buổi chiều nay, chúng ta đã là bạn. Ngày mai có thể chúng ta sẽ là thù. Tôi mong chúng ta vẫn mãi sẽ là bạn”.

 Nguồn trích:

– Philippe Devillers: Paris – Saigon – Hanoi, Gallimard/Julliard, 1988, p.130-131.

                         – Lê Kim: Bác Hồ tiếp xúc với tình báo phương Tây, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2000, tr. 94-98.

                         – Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t.3, tr. 151-152.

  1. LờI ĐáP TRONG BUổI TIếP

TƯớNG P.M. LƠCLéC1)

Thưa Ngài,

Tôi lấy làm vui mừng kính chào Ngài, một người lính vĩ đại đã giúp cho công cuộc giải phóng nước Pháp rất nhiều.

Trong cuộc bang giao giữa chúng ta, nếu Anh, Mỹ đã đi trước chúng ta vì đã hứa cho ấn Độ và Phi Luật Tân được độc lập, thì chúng tôi cũng có thể tự hào rằng Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-46 đã cùng ký kết theo một tinh thần đó…

Nói ngày 18-3-1946.

Báo Cứu quốc, số 192,

ngày 20-3-1946.

  1. ĐIệN MừNG NHÂN DịP NƯớC CộNG HOà

PHI LUậT TÂN TUYÊN Bố ĐộC LậP

…Nước Cộng hoà Dân chủ Việt Nam vui mừng chào đón ngày 4 tháng 7 năm 1946 là một ngày kỷ niệm trong lịch sử giải phóng các dân tộc Đông Nam châu á, dân tộc Phi Luật Tân đã khôi phục quyền tự do bằng một con đường hoà bình nó làm vinh dự đặc biệt cho Hợp chủng quốc Mỹ…

Hồ CHí MINH

Báo Cứu quốc, số 286,

ngày 8-7-1946.

  1. ĐIệN MừNG NHÂN DịP Kỷ NIệM

1) Chiều 18-3-1946, ngay sau khi một bộ phận quân đội Pháp tới Hà Nội, tướng Lơcléc đã đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh.

NGàY ĐộC LậP CủA NAM DƯƠNG

Nhân dịp kỷ niệm nền độc lập của Nam Dương, Chính phủ và dân chúng Việt Nam lấy làm hân hạnh chúc Chính phủ và dân Nam Dương được hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúng tôi rất mong rằng vì hai dân tộc ta cùng chịu đựng một thống khổ, cùng chiến đấu để giành độc lập, có thể cộng tác với nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết để thực hiện hoà bình và dân chủ ở miền Đông Nam châu á.

Hồ CHí MINH

Báo Cứu quốc, số 324,

ngày 21-8-1946.

  1. ĐIệN GửI ÔNG NÊRU,

CHúC MừNG CHíNH PHủ LÂM THờI ấN Độ

Tôi rất sung sướng được tin Chính phủ ấn Độ tự do đầu tiên đã thành lập.

Thay mặt nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi gửi lời mừng và chúc ông những sự tốt lành nhất. Tôi tin chắc rằng những dây thân ái giữa hai nước chúng ta sẽ giúp cho việc gây hạnh phúc chung cho hai dân tộc chúng ta. Tôi yêu cầu ông chuyển đạt cho nhân dân nước ấn Độ mới những cảm tình nồng nàn và lòng đoàn kết cảm thông của nhân dân Việt Nam.

Hồ CHí MINH

Báo Cứu quốc, số 333,

ngày 31-8-1946.

Nguồn tài liệu nghiên cứu:

Hồ Chí Minh toàn tập – tập 4

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT197071121

        http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/1698/PreTabId/465/Default.aspx

  • Chiều 18-3-1946, ngay sau khi một bộ phận quân đội Pháp tới Hà Nội, tướng Lơcléc đã đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s