Bài 2: Tàu không giống Pháp, NAQ khác hẳn Hồ!

. Hồ Chí Minh không thể thu nhận đầy đủ CHẤT XÁM (tri thức) của Nguyễn Ái Quốc, từ đó ta sẽ thấy khi là Nguyễn Ái Quốc thì ông rất giỏi lý luận Chính trị mà không hề nói về Quân Sự, khi là Hồ Chí Minh thì hoàn toàn ngược lại. Dùng thành ngữ thì rất rõ: Nguyễn Ái Quốc dùng như một người Pháp gốc Việt còn Hồ thì không khác một anh ba tàu chính hiệu! Rồi thói quen ký các văn bản, khả năng viết chữ… Continue reading Bài 2: Tàu không giống Pháp, NAQ khác hẳn Hồ!

Bài 1. Tìm người không dấu, bọn quỷ tìm thấy Hồ mà không phải Quốc!

Chương II. Hồ Chí Minh không phải Nguyễn Ái Quốc! Những bằng chứng BÊN TRONG.

Lời dẫn.

Một hai bằng chứng thì còn nói là vô tình, hay sai sót nhưng hàng trăm bằng chứng dưới đây thì không thể là Vô Tình được! Continue reading Bài 1. Tìm người không dấu, bọn quỷ tìm thấy Hồ mà không phải Quốc!

Chương I. Nguyễn Ái Quốc đã chết!

Lời dẫn. Nguyễn Ái Quốc đã chết tháng 6 – năm 1932, Văn kiện Đảng cộng sản đông dương tháng 3/1933 vẫn khẳng định điều đó, 6 báo đưa tin mà không cải chính. Hồ “về nước” thì Đảng ở miền Bắc không biết, Miền Nam không hay và những hành động mập mờ đánh lận con đen: Khi thì nói: ta là NAQ, khi lại nói HCM và NAQ là 2 người… Continue reading Chương I. Nguyễn Ái Quốc đã chết!