Bài 4: Thói quen dùng chữ cái K thay C và ký tên dưới các văn bản của NAQ khác với Hồ

Mục lục:

Bằng chứng 1. NAQ viết chữ C chuyển thành chữ K, HCM không dùng sai chữ C.

Bằng chứng 2: Thói quen ký các văn bản – NAQ chỉ ký Nguyễn Ái Quốc và vài 3 bút danh khác (Khi cần và có thông báo đàng hoàng), Hồ thì ký Hồ Chí Minh và vài trăm bút danh khác và không hề thông báo. Continue reading Bài 4: Thói quen dùng chữ cái K thay C và ký tên dưới các văn bản của NAQ khác với Hồ

Bài 3. NAQ dùng thành ngữ Pháp văn – Hồ dùng Hán Văn

  1. Lưu ý: Trước tháng 6 – 1931 là Nguyễn Ái Quốc sử dụng 100% thành ngữ Pháp văn.

Từ 1932 đến 1939 không phải Nguyễn cũng chẳng giống Hồ,

Từ 1940 trở đi là Văn phạm của Hồ sử dụng 100% thành ngữ Hán văn! Continue reading Bài 3. NAQ dùng thành ngữ Pháp văn – Hồ dùng Hán Văn