Bài 4: Thói quen dùng chữ cái K thay C và ký tên dưới các văn bản của NAQ khác với Hồ

Mục lục:

Bằng chứng 1. NAQ viết chữ C chuyển thành chữ K, HCM không dùng sai chữ C.

Bằng chứng 2: Thói quen ký các văn bản – NAQ chỉ ký Nguyễn Ái Quốc và vài 3 bút danh khác (Khi cần và có thông báo đàng hoàng), Hồ thì ký Hồ Chí Minh và vài trăm bút danh khác và không hề thông báo.

                                                ***

Bằng chứng 1. NAQ viết chữ C chuyển thành chữ K, HCM không dùng sai chữ C.

 1. Chữ Nguyễn Ái Quốc 1922.

“…Kon-mèo trèo lên cây cAU

Hỏi thăm Kon – chuột đi đÂU vắng nhà” (Văn bản 1)

 1. Chữ Nguyễn Ái Quốc 1927.

“Đường Kách mệnh” (Văn bản 2)

 1. Chữ Nguyễn Ái Quốc 1931.

Theo cuốn: “Vụ Án Nguyễn Ái Quốc ở Hông Kông (1931-1933) Tư liệu và hình ảnh, Nxb Chính trị Quốc gia- Bảo tàng HCM, Hà nội 2004

Bút tích tiếng Việt của Nguyễn Ái Quốc:

“Thư ngày 23, 24 -4-1931 của Nguyễn Ái Quốc từ Hồng Kông gửi ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Đông Dương”  (Tài liệu tiếng Anh lưu tại bảo tàng Hồ Chí Minh) (trang 53 – 54)

Trích thư ngày 23, 24 -4-1931:  (Xem tại quyển Vụ Án Nguyễn Ái Quốc ở Hông Kông (1931-1933) Bút tích đọc rõ hơn ảnh)

“…2. Người quen chuyến này chưa trở lại đâu; nó kần biết mối giao thông Sài Goàn – Xingapo…

3… Tàu Trần Bình anh đồng chí Tống Phi Hùng…

 1. Kác kơ quan không đặt bí hiệu hay sao?…
 2. Khi tiền thì mỗi đồng chí kẩn thận nên giắt một ít…
 3. … Trong đã T.U, ngoài đã Đ…

… Song từ ngày hội nghị đến nay, T.U chưa lần báo cáo nào…”

Nhận xét: Tất cả các thời kỳ từ trước 1932 (Khi NAQ còn sống) – văn bản chữ quốc ngữ của NAQ thường có thói quen dùng chữ K thay chữ C.

Nhưng Hồ thì dùng đúng chính tả! (Như một người Ngoại Quốc học ngoại ngữ vậy.)

(Ảnh bút tích kèm theo)

Giám nghiệm bút tích này với bút tích của Hồ (Từ 1940 trở đi) là rõ ràng ngay thôi mà: HCM không phải NAQ!

Thế mới thật là:

                                    Chữ cái sử dụng khác nhau

                        Quốc dùng “Kách mệnh” – H tàu biết đâu?

Thắc mắc: Sử dụng chữ cái thì như vậy, không biết thói quen ký tên các văn bản thì như thế nào? Xin xem bằng chứng 2 sẽ rõ.

 1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Đồng tâm nhất trí (29-9-1922)

Ngày 16/7/2003. Cập nhật lúc 14h 56′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=8&leader_topic=9&id=BT1670353807

…Kon-mèo trèo lên cây cAU

Hỏi thăm Kon – chuột đi đÂU vắng nhà?

Thưa rằng đi chợ đường xA

Mua đồ vật liệu giỗ cha Kon – mèo1).

(Văn bản 2)

Tác phẩm Đường Kách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Được đăng ngày Thứ ba, 15 Tháng 1 2013 13:52

http://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/tac-pham/982-tac-ph-m-du-ng-kach-m-nh-c-a-ch-t-ch-h-chi-minh.html

                                  ***

Bằng chứng 2: Thói quen ký các văn bản – NAQ chỉ ký Nguyễn Ái Quốc và vài 3 bút danh khác (Khi cần và có thông báo đàng hoàng), Hồ thì ký Hồ Chí Minh và vài trăm bút danh khác và không hề thông báo.

39) Nguyên bản tiếng Pháp có trình bày những bài hát dân gian này bằng tiếng Việt, kèm theo bản dịch sang tiếng Pháp, bản thân cách dịch đã ít nhiều giải thích ý nghĩa hàm ở trong. Dịch sát nghĩa và thoát, nhưng có thêm thắt đôi chữ giúp độc giả phương Tây lĩnh hội được dễ dàng và chính xác hơn ý tứ của những bài hát: Seigneur, Chat, vilains corbeaux, v.v. (gọi mèo bằng chúa, chỉ quạ là xấu xa, v.v..).

Tác giả lại còn nhân dịp giới thiệu nhẹ nhàng cả vài đặc điểm hình thức của thơ ca Việt, như viết bằng chữ cái cho nổi lên những vần bộ ba ở chân và ở lưng những câu lục bát đã sử dụng, v.v..

Tác giả thường dùng chữ K thay chữ C, với dụng ý cải tiến chữ quốc ngữ. Riêng ở đây, tác giả còn ý nhị muốn tránh mọi liên tưởng bất tiện trong tiếng Pháp, khi dùng có dụng ý chữ K để viết con, đồng thời dùng gạch nối giữa hai chữ “con mèo”, “con chuột”, để chỉ rõ con ở đây không có nghĩa riêng (con có nghĩa tục trong tiếng Pháp).

 1. Lưu ý:

Kể từ 1931 về trước (NAQ vẫn sống) thì NAQ ký 97% các văn bản bằng tên NAQ, ít khi NAQ dùng tên khác, nếu cần dùng thì có thông báo đàng hoàng. (Xem thêm bằng chứng 6 bài 2, chương 2)

Khi là H thì không còn ký NAQ nữa, mà chủ yếu là HCM và còn dùng tùy tiện rất nhiều tên khác!

Ta hãy xem ở Tập 1 – HCM toàn tập suốt từ 1919 – 1924 với 131 văn bản đã khẳng định là của NAQ, thì có tới 131 văn bản ký tên Nuyễn Ái Quốc! Chỉ duy nhất có bài “viết thư gửi các bạn” là ghi tên “Nguyễn” và ta đọc thì thấy nội dung ở đó chung chung và không nhắc nổi tên một ai! Đây là một văn bản mà Hồ đã bịa ra!

Và ta nhìn vào năng lực viết thì NAQ viết rất nhiều! tuy chưa sưu tầm đủ thì từ 1931 về trước mỗi năm đã vài chục văn bản, nhưng từ 1933 đến 1939 chỉ có 7 văn bản được cho là của NAQ (Bình quân mỗi năm 1 văn bản, đây là lúc NAQ (Nếu nói còn sống) đang học ở Nga lẽ ra phải viết nhiều mới đúng! (Xem thêm bằng chứng 1, bài 3, chương 2)

Xem kỹ thì các văn bản này không phải của NAQ!

Nhận Xét: Tên ai người ấy ký!

Thế mới thật là:

                                    Ái Quốc tên họ của tôi

                        Văn bản tôi ký – có đâu như Hồ.

Thắc mắc: Hồ chẳng phải NAQ! Một số thói quen thì như vậy, giờ thì chuyện bệnh tình của NAQ có gì khác Hồ? Xin xem bài 5 sẽ rõ.

 1. Tài liệu nghiên cứu:

Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT197071266

(Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1 gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924)

LờI GiớI THIệU TậP 1

Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1 gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924, mở đầu là bài Tâm địa thực dân và kết thúc vào thời điểm Người rời Mátxcơva (Nga) đến Quảng Châu (Trung Quốc). ..

VIệN NGHIÊN CứU CHủ NGHĩA MáC – LÊNIN  Và TƯ TƯởNG Hồ CHí MINH

 1. TÂM ĐịA THựC DÂN1

NGuyễn ái Quốc

Tài liệu đánh máy, tiếng Pháp.

Bản chụp lưu tại Viện Lịch sử Đảng.

 1. VấN Đề DÂN BảN Xứ

NGUYễN áI QuốC

Báo L’Humanité,

ngày 2-8-1919.

 1. ĐÔNG DƯƠNG Và TRIềU TIÊN

NGUYễN áI QUốC

Báo Le Populaire,

ngày 4-9-1919.

 1. THƯ GửI ÔNG UTƠRÂY1)

NGUYễN áI QUốC

Tài liệu đánh máy,

tiếng Pháp.

Bản chụp lưu tại

Viện Hồ Chí Minh.

 1. ở ĐÔNG DƯƠNG

NGUYễN áI QUốC

Báo L’Humanité,

ngày 4-11-1920.

Tham khảo: http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT1671351795

1)  Có hai bản Thư gửi ông Utơrây: một bản đăng báo Le Populaire, ngày 14-10-1919; một bản đề ngày 16-10-1919, lưu tại Kho lưu trữ quốc gia Pháp. Nội dung cơ bản giống nhau, nhưng bản đề ngày 16-10-1919 dài hơn, phong phú hơn.

Duong Kach Menh Tp Duong Kach Menh Ho dung chu C rat dung Kon Meo (NAQ 1922) Thu NAQ 1931

One thought on “Bài 4: Thói quen dùng chữ cái K thay C và ký tên dưới các văn bản của NAQ khác với Hồ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s