Việc tồn tại Đảng Cộng Sản Việt Nam là phù hợp với lợi ích của nước Mỹ!

Tổng Bí Thư đảng CSVN sẽ được Tổng Thống Hoa Kỳ tiếp ở phòng bầu dục! Continue reading Việc tồn tại Đảng Cộng Sản Việt Nam là phù hợp với lợi ích của nước Mỹ!

Bài 5. Nguyễn Ái Quốc bị bệnh Lao nặng – Hồ Chí Minh thì tắm sông giữa mùa Đông và hút thuốc lá liền mồm đến khi sắp chết

Lời dẫn. Nguyễn Ái Quốc bị bệnh Lao nặng – mà hồi đó, bệnh lao khó chữa như thế nào mọi người đều biết, ấy thế mà Hồ Chí Minh thì hút thuốc lá liền mồm, rất nhiều ảnh đã chụp Hồ với điếu thuốc lá trên tay. Rồi năm 1943 Hồ còn tắm sông giữa mùa Đông ở phương Bắc giá rét. Continue reading Bài 5. Nguyễn Ái Quốc bị bệnh Lao nặng – Hồ Chí Minh thì tắm sông giữa mùa Đông và hút thuốc lá liền mồm đến khi sắp chết