Bài 6. NAQ lấy vợ, Hồ không dám lấy vợ là vì sợ lộ ra mình chẳng phải NAQ!

Lời dẫn.

Người giả thì không dám nhận vợ của người thật! Thử tưởng tượng Hồ mà nằm với vợ NAQ xem, Hồ cũng không vượt qua điều này! (Xem thêm quyển 5 và quyển 7. Lũ quỷ giết người thân)

Nhưng bằng chứng về việc NAQ có người yêu là Út Huệ, có vợ là Tăng Tuyết Minh là một sự thật! Continue reading Bài 6. NAQ lấy vợ, Hồ không dám lấy vợ là vì sợ lộ ra mình chẳng phải NAQ!