Bài 3. Lê Đức Anh – cũng bỏ vợ đầu, bỏ con – với lý do rất tắc ơ – gia đình vợ đầu cũng chết rất nhiều – vợ 2 cũng chồng đại úy chết. (Giống như vợ chồng Lê Văn Hiến)

 (Lê Đức Anh là giả! Đã giết cả một gia đình Cs để thế chỗ – Một Hung Thần diệt CS Miền Nam!) Continue reading Bài 3. Lê Đức Anh – cũng bỏ vợ đầu, bỏ con – với lý do rất tắc ơ – gia đình vợ đầu cũng chết rất nhiều – vợ 2 cũng chồng đại úy chết. (Giống như vợ chồng Lê Văn Hiến)

Bài 2. Phạm Hùng – Vợ mắc bệnh “Parkinson” – không ngủ cùng vợ!

(Phạm Hùng là giả! Để làm việc đó Phạm Hùng đã giết Phạm Văn Thiện, giết 5 em trai (k thấy nói đến như là mất tích), và đánh thuốc 2 em gái, Vợ có thể đã phát hiện ra điều gì đó Hùng đã đánh thuốc cho vợ ngớ ngẩn! Rồi 1988 Hùng có thể để sống thì Lộ nên bọn họ đã cho Hùng về chầu diêm vương!) Continue reading Bài 2. Phạm Hùng – Vợ mắc bệnh “Parkinson” – không ngủ cùng vợ!

Bài 1. Lê Duẩn cũng 2 vợ và không nói chuyện và không cho vợ cả ăn cùng mâm!

(Chuyện gặp “con” 1946 là giả – 1947 ở Nam bộ, Duẩn đã lấy vợ 2. Sau 20 năm kể từ khi giết Lê Văn Nhuận thì Duẩn mới về nhận “vợ con và bố mẹ”.

Chắc chắn “vợ cả” cũng bị đầu độc giống vợ Phạm Văn Đồng, phạm hùng!) Continue reading Bài 1. Lê Duẩn cũng 2 vợ và không nói chuyện và không cho vợ cả ăn cùng mâm!